VZDĚLÁVACÍ AKCE IPVZ


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 5, pp. 233-236.

Katedra psychiatrie

Psychiatrická léčebna, Ústavní 91,

181 02 Praha 8 - Bohnice

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Tel. 233 552 949, 233 552 937 (zázn.),

fax: 233 552 949, e-mail: beran@fnplzen.cz

222092101 Specializační kurz v psychiatrii – Schizofrenie v klinické praxi

Určeno pro psychiatry s delší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Klinický obraz, diagnostika, terapie, průběh. Kazuistiky, schizofrenie a umělecká tvorba.

Vedoucí: MUDr. M. Maršálek, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

8.9.2009

222092102 Specializační kurz v psychiatrii – Výzkum v psychiatrii

Určeno pro psychiatry s kratší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Základy metodiky klinického výzkumu. Biostatistika. Významné výzkumné studie v psychiatrii v posledních letech. Jak sepsat seminární práci k atestaci.

Vedoucí: MUDr. T. Novák

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

22.9.2009

222092103 Specializační kurz v psychiatrii – Konziliární psychiatrie

Určeno pro psychiatry s delší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Konziliární versus konzultační psychiatrie – biosociální model. Konzilia/konzultace. Úloha psychologa v medicíně.

Vedoucí: MUDr. R. Honzák, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

6.10.2009

222092104 Specializační intenzivní kurz v psychiatrii

Určeno pro psychiatry s delší praxí v přípravě k atestaci a povinný pro atestující v tomto semestru.

Program: Hraniční problematika a novinky v oboru.

Vedoucí: MUDr. Z. Vyhnánková

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 5000,- 

12.10.2009 – 16.10.2009

222092105 Specializační kurz v psychiatrii – Forenzní a právní problematika

Určeno pro psychiatry s kratší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Forenzní a právní problematika v psychiatrii. Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Právní otázky související s léčbou duševně nemocných. Kazuistiky.

Vedoucí: MUDr. J. Švarc, Ph.D.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

20.10.2009

222092106 Specializační kurz v psychiatrii – Psychoterapeutické minimum

Určeno pro psychiatry v přípravě k atestaci.

Program: Základní psychoterapeutické znalosti a dovednosti pro kandidáty bez jiného psychoterapeutického vzdělání.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5000,- 

19.10.2009 – 23.10.2009

222092107 Specializační kurz v psychiatrii – Základy sexodiagnostiky

Určeno pro psychiatry s delší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Teoretická východiska, sexuálně motivační systém. Podstata sexuálních deviací. Klinická praxe sexuologického oddělení psychiatrické léčebny. Kazuistiky.

Vedoucí: PhDr. A. Kolářský, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

3.11.2009

222092108 Specializační intenzivní kurz v psychiatrii

Určeno pro psychiatry s kratší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Hraniční problematika a novinky v oboru.

Vedoucí: MUDr. I. David, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 5000,- 

9.11.2009 – 13.11.2009

222092109 Specializační kurz v psychiatrii – Psychosomatika

Určeno pro psychiatry s kratší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Základy psychosomatického myšlení v medicíně. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Kazuistiky, balintovská skupina.

Vedoucí: MUDr. V. Chvála

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- 

24.11.2009

222092110 Specializační kurz v psychiatrii – Algoritmy versus klinická praxe v léčbě závažných psychických poruch

Určeno pro psychiatry s delší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Srovnávání doporučených farmako-terapeutických postupů s běžnou klinickou praxí v léčbě schizofrenie a afektivních poruch.

Vedoucí: prof. MUDr. E. Češková, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

1.12.2009

222092111 Specializační kurz v psychiatrii – Poruchy obsedantně kompulzivního spektra

Určeno pro psychiatry s kratší praxí v přípravě k atestaci.

Program: Charakteristika spektra, kandidáti, patogeneze a léčba.

Vedoucí: prof. MUDr. K. Chromý, CSc.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna, katedra psychiatrie

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

15.12.2009

222092112 Specializační kurz – Základní psychosomatická péče

Určeno pro psychiatry a lékaře jiných klinických oborů v přípravě k získání osvědčení o psychosomatickém vzdělání. Možnost účasti klinických psychologů.

Program: Psychosomatická a interpersonální medicína. Základní koncepty komunikace, symptom jako výraz interpersonálních procesů, rozhovor lékaře a pacienta, práce s časovou osou.

Vedoucí: MUDr. V. Chvála

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000,- 

15.10.2009 – 16.10.2009

Subkatedra dětské psychiatrie

Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Tel. 224 965 316, 272 941 110,

e-mail: paclt@unusmundus.cz

222192101 Kurz – Infantilní autismus a mentální retardace (mezioborový kurz)

Určeno pro dětské psychiatry, dětské neurology, psychology a pedagogy.

Program: Diagnostika, diferenciální diagnostika, psychoterapie, farmakoterapie, pedagogické přístupy, mezioborová spolupráce.

Vedoucí: doc. MUDr. I. Paclt, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- 

25.9.2009

222192102 Kurz – Drogové závislosti v dětském a dorostovém věku

Určeno pro dětské psychiatry, dětské psychology, pediatry a pedagogy.

Program: Diagnostika, diferenciální diagnostika, mezioborová spolupráce, psychoterapie a farmakoterapie.

Vedoucí: doc. MUDr. I. Paclt, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- 

23.10.2009

222192103 Seminář – Spolupráce dětského psychiatra a pedagogicko-psychologické poradny

Určeno pro dětské psychiatry, psychology a pedagogické pracovníky, pediatry.

Program: Diagnostika, diferenciální diagnostika, spolupráce při psychoterapii, farmakoterapie, spolupráce s pedagogy.

Vedoucí: doc. MUDr. I. Paclt, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

27.11.2009

Subkatedra klinické psychologie

PL Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Vedoucí: PhDr. Jan Ženatý

Tel.: 284 016 104, 284 016 640, fax: 284 016 104,

e-mail: jan.zenaty@plbohnice.cz,

romana.vlckova@plbohnice.cz

222292101 Cyklus jednodenních kurzů ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie

Určeno pro psychology v přípravě k atestaci. Povinná účast nejméně 1x za semestr.

Program: Dopoledne přednášky na vybraná odborná témata, odpoledne kazuistické konzultace.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová

3.9.2009

Vedoucí: PhDr. J. Ženatý

1.10.2009

3.12.2009

Vedoucí: PhDr. J. Ženatý, PhDr. D. Krejčířová

5.11.2009

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- 

222292102 Specializační kurz – Úvod do dětské klinické psychologie

Určeno pro psychology zařazené do specializační přípravy, kteří pracují s dospělými.

Program: Základy dětské klinické psychologie, náhradní rodinná péče a ústavní výchova, vývojová diagnostika, diagnostika předškolního a školního věku, dětská psychoterapie.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová, Mgr. M. Křížová, PhDr.  K. Písková, PhDr. G. Kokešová Kleinová, PhDr. E. Šulcová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, subkatedra klinické psychologie

Předpokládaná cena: 2500,- Kč

24.9.2009 – 25.9.2009

222292103 Specializační kurz v dětské klinické psychologii

Určeno pro psychology ve specializační přípravě v dětské klinické psychologii.

Program: Přehled psychologické diagnostiky a psychopatologie dětí, otázky psychoterapie.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová, Mgr. H. Jahnová, PhDr. K. Malá

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, subkatedra klinické psychologie

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

5.10.2009 – 7.10.2009

222292104 Specializační kurz v klinické psychologii

Určeno pro psychology ve specializační přípravě.

Program: Přehled psychologické diagnostiky a psychopatologie dětí i dospělých, přehled psychoterapeutických směrů – dle otázek ke zkoušce.

Vedoucí: PhDr. J. Ženatý, Mgr. H.  Jahnová, Mgr. P. Král, PhDr. D.  Krejčířová, PhDr. K. Malá, Mgr. V. Šnorek, PhDr. L. Krámská, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19.10.2009 – 23.10.2009

222292105 Cyklus jednodenních kurzů v dětské klinické psychologii

Určeno pro psychology zařazené do oboru dětská klinická psychologie.

Program: Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na vybraná témata.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, subkatedra klinické psychologie

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

17.9.2009

19.11.2009

222292106 Certifikovaný kurz – Supervizní kurz v Rorschachově metodě

Určeno pro účastníky zařazené do tohoto certifikovaného kurzu (absolventy Certifikovaného kurzu – Základního kurzu v ROR metodě). Jedná se o uzavřený cyklus.

Program: Rozbor vlastních protokolů.

Vedoucí: PhDr. J. Ženatý, Mgr. R.  Telerovský

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, PL Bohnice, Subkatedra klinické psychologie

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

Termíny jednodenních kurzů budou upřesněny.

222292107 Certifikovaný kurz – Základní kurz v Rorschachově metodě

Určeno pro účastníky zařazené do tohoto kurzu na podzim 2009.

Program: Teoretické základy ROR metody. Praktická cvičení.

Vedoucí: PhDr. J. Ženatý, Mgr. R.  Telerovský

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna

Předpokládaná cena: 1000,- 

16.9.2009

7.10.2009

18.11.2009

16.12.2009

222292108 Kurz – Vývojová psychopatologie II.

Určeno pro zájemce o tuto problematiku.

Program: Vývojově psychologický pohled na vznik a manifestaci psychických poruch a poruch chování u dětí a dorostu.

Vedoucí: PhDr. K. Malá

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

2.12.2009

222292109 Certifikovaný kurz – Kurz v Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2

Určeno pro absolventy 1. části kurzu.

Program: 2. část. Teoretické základy MMPI, praktická cvičení na vlastních protokolech.

Vedoucí: PhDr. V. Probstová, CSc., Mgr. V. Šnorek

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

14.10.2009

222292110 Certifikovaný kurz – Kurz v Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2

Určeno pro psychology zařazené do specializační přípravy a klinické psychology. Jedná se o uzavřenou výcvikovou skupinu.

Program: 3. část kurzu. Teoretická východiska práce s metodou, praktický nácvik, rozbor kazuistik.

Vedoucí: PhDr. V. Probstová, CSc., Mgr. V. Šnorek

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

11.11.2009

222292111 Supervizní seminář v Rorschachově metodě u dětí pro pokročilé

Určeno pro pokročilé v této metodě.

Program: Rozbor protokolů.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, subkatedra klinické psychologie

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

14.9.2009

222292112 Kurz – Wechslerovy inteligenční škály – 3. část

Určeno pro absolventy předchozích částí.

Program: Práce s testem, normy.

Vedoucí: Mgr. V. Šnorek

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200,- 

15.10.2009

222292113 Kurz – Integrace poznatků z psychodiagnostických metod

Určeno pro psychology.

Program: Praktický nácvik integrace výsledků diagnostických postupů.

Vedoucí: Mgr. P. Král

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

12.10.2009 – 13.10.2009

222292114 Certifikovaný kurz – Kurz v Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2

Určeno pro psychology zařazené do specializační přípravy a klinické psychology. Jedná se o uzavřenou výcvikovou skupinu.

Program: 4. část kurzu. Teoretická východiska práce s metodou, praktický nácvik, rozbor kazuistik.

Vedoucí: PhDr. V. Probstová, CSc., Mgr. V. Šnorek

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

9.12.2009

222292115 Kurz – Wechslerovy inteligenční škály – 4. část

Určeno pro absolventy předchozích částí.

Program: Práce s testem, normy.

Vedoucí: Mgr. V. Šnorek

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200,- 

10.12.2009

222292116 Kurz – ADHD a specifické poruchy učení

Určeno pro zájemce o danou problematiku.

Program: Diagnostika ADHD, základy neuropsychologického pojetí specifických poruch učení. Možnosti a meze terapie.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000,- 

9.11.2009 – 10.11.2009

222292117 Kurz – Zulligerův diapozitivový test

Určeno pro zájemce o práci s touto diagnostickou metodou.

Program: Seznámení s testem, praktický nácvik použití.

Vedoucí: Mgr. P. Král

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2500,- Kč

14.12.2009 – 15.12.2009

222292118 Kurz – Kurz pro školitele specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie

Určeno pro klinické psychology, vedoucí psychology, školitele akreditovaných zařízení, školitele specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie.

Program: Aktuální legislativní předpisy, akreditační řízení, specializační vzdělávání, diskuze.

Vedoucí: PhDr. D. Krejčířová, PhDr. J. Ženatý

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21.9.2009

222292119 Odborná stáž – Psychologická vývojová diagnostika

Určeno pro psychology pracující s dětmi zařazené do Certifikovaného kurzu Psychologická vývojová diagnostika.

Program: Výcvik v užití škály Gesellovy a Bayleyové, diagnostika dětí kojeneckého a batolecího věku.

Školitel: Mgr. H. Jahnová

Místo konání: Brno, Obilní trh 11, FN - PRM, Ambulance dětské klinické psychologie

Předpokládaná cena: 5000,- 

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

Subkatedra návykových nemocí

VFN, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

Vedoucí: MUDr. Petr Popov

Tel.: 224 968 224, 224 968 225, fax: 224 968 219,

e-mail: petr.popov@vfn.cz

222592101 Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Určeno pro praktické lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

30.9.2009

13.10.2009

10.11.2009

222592102 Kurz – Teorie a praxe supervize

Určeno pro odborníky se zájmem o supervizi a supervizory.

Program: Modely supervize. Techniky supervize.

Vedoucí: PhDr. M. Frouzová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

1.10.2009 – 2.10.2009

222592103 Seminář – Novinky v léčbě závislostí

Určeno pro pracovníky v oblasti prevence, léčby závislostí a spolupracující profese (psychiatři, praktičtí lékaři, aj.).

Program: Ambulantní léčba závislostí.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 500,- Kč

21.10.2009

222592104 Seminář – Substituční léčba

Určeno pro lékaře substitučních center a další lékaře podílející se na substituční léčbě závislosti na opioidech.

Program: Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 500,- 

21.10.2009

222592105 Kurz – Problematika užívání návykových látek u mladistvých

Určeno pro lékaře všech oborů a zdravotnické pracovníky se zájmem o problematiku.

Program: Rizikové chování v dospívání. Systém péče o děti a mladistvé, intoxikace návykovými látkami u dětí a mladistvých. Terapeutická práce s mladistvými. Terapeutická práce s rodinami závislých.

Vedoucí: MUDr. D. Randák

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

19.11.2009

222592106 Specializační odborná stáž – Návykové nemoci

Určeno pro lékaře zařazené do oboru a spolupracujících oborů.

Program: Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí.

Školitel: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 5000,- 

19.10.2009 – 23.10.2009

Subkatedra psychoterapie

Šafaříkova 16, 120 00 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.

Tel.: 222 513 868,

e-mail: vaclav.mikota@worldonline.cz

222392101 Specializační kurz – Teoretické základy systematické psychoterapie

Určeno pro psychiatry a klinické psychology v přípravě k atestaci

Program: Přednášky a semináře o terapeutickém vztahu, procesu dynamické psychoterapie a z ni odvozených nebo na ni reagujících škol, dále i o terapeutickém procesu ve školách samostatně vzniklých.

Vedoucí: doc. PhDr. J. Kocourková Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

12.10.2009 – 14.10.2009

222392102 Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Určeno pro psychiatry v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii, kteří nemají dokončenou supervizní část výcviku.

Program: Každý si připraví jeden psychoterapeutický případ k přednesení ostatním účastníkům, skupinová supervize, účast všech v diskusi.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Mikota, CSc.

Místo konání: Praha 2, Šafaříkova 16, subkatedra psychoterapie

Předpokládaná cena: 500,- 

7.9.2009

5.10.2009

2.11.2009

7.12.2009

222392103 Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Určeno pro klinické psychology v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii, kteří nemají dokončenou supervizní část výcviku.

Program: Každý si připraví jeden psychoterapeutický případ k přednesení ostatním. Skupinová supervize, účast všech v diskusi.

Vedoucí: doc. PhDr. J. Kocourková

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra psychoterapie

Předpokládaná cena: 500,- Kč

3.9.2009

1.10.2009

5.11.2009

3.12.2009


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2009 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se