ECNP Barcelona - pár pohľadov na sympóziá


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 5, pp. 231.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Španielsko, Barcelona, 30. augusta – 3. septembra 2008)

V Barcelone sa konal v loňskom roku 21. kongres venovaný neuropsychofarmakológii. Má už svoje tradičné publikum a tradičný termín na rozhraní leta a jesene.

Hneď v úvodnej časti kongresu 30. 8. 2008 bolo sympózium o melatoníne. Úvodný rečník Lader (Londýn) uviedol, že 30 % ľudí má poruchy spánku, starší ľudia až v 40 %. Upozornil tiež na lieky, ktoré spôsobujú poruchy spánku (nesteroidné a steroidné analgetiká, betablokátory, teofilíny, antidepresíva, kofeín, amfetamíny). Kurz (Berlín) podal základné informácie o melatonínovom receptorovom systéme. MT1 receptory ovládajú posun fázy spánku, MT2 receptory cez nucl. suprachiasmaticus ovplyvňujú amplitúdu. Poukázal na to, že v populácii sú až 20-násobné variácie hladiny melatonínu. Melatonínový deficit je u depresie, primárnej insomnie a v starobe. Wade (Glasgow) referoval o štúdiách s Cirkadinom. Cirkadin normalizoval hladiny melatonínu, upravoval poruchy spánku a výrazne zlepšoval kvalitu života.

31. 8. sa konalo sympózium o generalizovanej úzkostnej poruche (GAD) a fibromyalgii. Sympózium uviedol Witchen. Úvodom sa spýtal poslucháčov, či niekedy niekto z prítomných lekárov diagnostikoval fibromyalgiu. Nezdvihla sa skoro žiadna ruka. Abelló, reumatológ z Barcelony, pripomenul, že ide o častú algiu (prevalencia 1,4 - 2,7 %), častejšia je u žien. Častá je komorbidita s afektívnymi poruchami. Lépine (Rouen) sa zaoberal možnou patogenézou - HPA osou, psychoneuroimunológiou, súvis s niektorými neuroleptikami. Allgulander (Štokholm) sa zaoberal komorbiditou GAD a fibromyalgie. Ako najvhodnejší liek na takúto komorbiditu by mohol byť pregabalin.

31. 8. bolo aj sympózium o bipolárnej poruche. Uviedol ho Vieta. Stahl a Yatham prezentovali príslušné štúdie. Sympózium neprinieslo nové pohľady, upozornilo len na možnosť použitia depótneho risperidónu u bipolárnej poruchy.

1. 9. bolo naopak zaujímavé sympózium o antipsychotickej liečbe. Masand (Durham, USA) sa zaoberal patofyziológiou schizofrénie. Zhrnul veľmi prehľadne doterajšie poznatky. Detailne sa venoval nežiaducim účinkom antipsychotík. McIntyre (Toronto) sa podobne zaoberal bipolárnou poruchou. Uviedol aj najnovšiu štúdiu s celekoxibom. Celekoxib, alebo placebo, sa pridávali k antidepresívu. Celekoxib významne urýchlil nástup antidepresívneho účinku. Už v prvom týždni sa pozoroval efekt, celkove skóre HAMD pokleslo po týždni o 50 %! Schoolerová (New York) referovala o negatívnych symptómoch u schizofrénie. Komentovala jednu obsiahlu štúdiu s týmto zameraním. Podľa nej augmentácia glycínom, alebo D-cykloserínom, sa nedala odlíšiť od placeba, teda plne zlyhala. Ako vyplýva z krátkej anotácie, išlo o veľmi reprezentatívne obsadené sympózium s novými pohľadmi.

1. 9. bol aj okrúhly stôl o depresii. Názory prezentovali Demyttenaere (Lovaň), Lecrubier (Paríž) a Blier (Ottava). Príspevky prerušovali prezentáciou kazuistík s praktickými návodmi na riešenie problémov.

Sympózium o insomnii (2. 9.) uviedol Nutt (Bristol). GABA regulácia je dôležitá pre spánok. Benzodiazepíny (BDZ) podporujú spánok. Od roku 1986 je k dispozícii zopiklon - prvá non - BDZ látka, s účinkom na GABA A receptor. Garcia (Madrid) podal prehľad štúdií s eszopiklonom. Sú už k dispozícii aj dlhodobé štúdie 3-12-mesačné. Eszopiklon je dobre tolerovaný aj pri chronickej insomnii. Dijk (Guilford, UK) hovoril v závere sympózia o nových mechanizmoch spánku. Teda nielen o modulácii GABA systému. Spomenul antagonisty orexinu, melatoninu, histamínu a podobne.

2. 9. bolo aj veľmi podnetné a kritické sympózium o klinických štúdiách v oblasti CNS. Viedli ho Sheehan a Kasper. Sheehan uviedol, že 25 % klinických investigátorov nemá klinickú skúsenosť, v USA dokonca až 50 % investigátorov nie sú vôbec doktori medicíny. Je preto aj rozdiel medzi výsledkami v USA a v EU. Tiež upozornil na frekventné placebo reakcie, u úzkostných a depresívnych porúch je to až 30 - 50 %! U psychóz a OCD je podstatne nižší výskyt placebo respondérov v štúdiách. Szegedi (zamestnanec Organonu, USA) zozbieral údaje z 30 štúdií s fluoxetinom. Ak bol fluoxetin v štúdii ako komparátor, tak bol horší ako sledované liečivo, ak ako experimentálna látka, tak bol lepší ako komparátor. Poukázal na to, že v štúdiách s CGI bolo v USA nižšie priemerné skóre ako v EU. Poukázal tiež na to, že od 70. rokov rýchlo narastá počet schizofrenikov, ktorí sa zlepšia na placebe. Targum (USA) v závere tohto nesmierne podnetného a kritického sympózia poukázal na fakt, že výsledky štúdií sú signifikantne ovplyvnené podľa toho, či investigátori boli alebo neboli trénovaní.

Ako vidno z prehľadu sympózií, tak okrem tradičných pohľadov sa v Barcelone vyskytli aj netradičné, inovatívne, ako aj výrazne kritické a nútiace k zamysleniu. Môžeme sa tešiť na ďalší ECNP kongres, lebo zrejme tento kritický duch bude sa naďalej prejavovať. Už to signalizujú aj niektoré príspevky v časopise European Neuropsychopharmacology.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2009 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se