Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 8. dubna 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 3, pp. 143-144.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Doplnění zápisu ze dne 14. 1. 2009

Bod 3. Novelizovaná Koncepce psychiatrické péče neobsahuje možnost zřizování sociálních lůžek v psychiatrických léčebnách.

Bod 7. Na žádost pedopsychiatrické sekce uvádíme současné přesné údaje o počtu pedopsychiatrických lůžkách v ČR: 140 lůžek na odděleních nemocničního typu, 233 lůžek na dětských odděleních psychiatrických léčeben, 260 lůžek v dětských psychiatrických léčebnách.

 • Příprava na volby výboru PS: Prof. Kratochvíl namítá k rozeslané kandidátce, že u navržených kandidátů nejsou uváděna jejich pracoviště, tituly, event. charakteristiky. Výbor konstatuje, že organizace voleb probíhá podle stanov a volebního řádu ČLS JEP, podle dosavadních zvyklostí a pokynů výboru a volební komise. Členové výboru jsou voleni ad personam, nikoli jako zástupci sekcí, pracovišť nebo profesí. Žádní kandidáti nejsou preferováni. Bylo podáno celkem 15 návrhů na 29 kandidátů. 4 z nich nevyslovili souhlas se svojí volbou. Hlasuje se tedy o 25 kandidátech. Jejich jména považuje výbor za dostatečnou osobní vizitku. Zasedání starého (poslední) a nového (první) výboru s volbou nových funkcionářů se uskuteční 3. 6. 2009 v 11.00 hod. v knihovně Psychiatrické kliniky 1. LF UK.
 • Mgr. Křížková (Guarant) předložila vyúčtování kongresu WPA v září v Praze. Zisk pro OS Psychiatrie 2008 činí cca 2,3 mil. Kč. Bude použit hlavně k financování vzniku novelizovaných vodítek psychiatrické péče a jejich prodiskutování na konferenci v Karlových Varech.
 • Prof. Raboch podal zprávu o účasti na kongresu WPA ve Florencii.

- Prof. Libiger předložil členům výboru návrhy na doplnění vyhlášky o postgraduálním vzdělávání. Doposud sporné jsou: celková délka postgraduální výchovy 4 nebo 5 let, délka praxe v příbuzných oborech. Členové výboru mu zašlou své návrhy obratem.

 • Dr. Hermann předložil posudek programu ITAREPS. Doporučuje specifikovat, z čeho se skládá částka přístrojového ohodnocení. Výbor doplnění doporučuje a vyslovuje souhlas se žádostí o zařazení do seznamu zdravotních výkonů pro VZP.
 • Dr. Anders referoval o novém postupu v lékové politice. Ustavuje se nový orgán SÚKL, odborných společností, VZP a MZd, který provede revizi cen léků. Výrobci léků požadují od odborných společností předběžné doporučení nových léků ještě před vlastní registrací.
 • Jednání PS se zástupci pojišťoven se dosud neuskutečnilo. Bude urgován zprostředkovatel – Koalice pro zdraví.
 • V PL Bohnice probíhá konference o organizaci psychiatrické péče v ČR v rámci oslav 100 let trvání léčebny. Výbor s politováním konstatuje, že nebyl ani přizván, ani informován.
 • Výbor nesouhlasí se zřizováním zdravotně-sociálních lůžek, jak jsou definována a navrhována MZd. Za účelnější považuje podporu rozvoje komunitní péče a zlepšování medicínské péče v léčebnách.
 • Celosvětově se připravuje Den proti depresi 17. 11. 2009. Konference PS v Karlových Varech směřuje i k tomuto cíli.
 • Zástupci pedopsychiatrické sekce (prim. Čihák, doc. Pacelt) referovali o aktivitách sekce. Výbor vzal na vědomí snahu o relativní osamostatnění oboru pedopsychiatrie při zachování společného základního kmene výuky s dospělou psychiatrií. Upozornil na možná rizika zcela samostatného základního oboru. Pedopsychiatrická sekce má svoji reprezentaci ve výboru PS v osobě prof. Drtílkové. Předseda sekce má, stejně jako i ostatní předsedové sekcí, možnost účastnit se kdykoli jednání výboru. O zásadních otázkách by měl být výbor předem informován. Výbor dále doporučuje, aby Dětská psychiatrická léčebna Louny byla převedena pod krajské vedení.
 • Předseda výboru získal od předsedy ČLS JEP oprávnění podepisovat smlouvy až do výše 150 000 Kč.
 • Předsednictvo ČLS JEP vyslovilo za stanovených podmínek (finanční příspěvek za rok 2009 200 000 Kč a v dalších letech 50 000 Kč ročně) za změnu partnera pro výrobu časopisu. O novém uspořádání předloží ČLS smlouvu.
 • Budou vyhlášeny Kuffnerova cena za rok 2008 a Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
 • Výbor vzal se souhlasem na vědomí výsledky voleb do výboru sekce biologické psychiatrie: Doc. Hosák, předseda, prof. Češková, místopředsedkyně, doc. Přikryl, vědecký sekretář, řed. Drlíková, pokladník, doc. Jirák, předseda revizní komise.
 • Prozatím nelze vyhovět žádosti generálního sekretáře WPA o zaslání seznamu e-mailových adres našich členů. Nedisponujeme totiž souhlasem členů se zveřejněním jejich adres.
 • V únoru 2009 byla ustavena nová společnost ČLS JEP – Česká společnost paliativní medicíny. Předsedou výboru je prim. MUDr. L. Kabelka, Ph.D. (ladislav.kabelka@caritas.cz).
 • Prim. Konečný úspěšně zastoupil výbor při výběrovém řízení na psychiatrickou péči v Mariánských Lázních (MUDr. Pechová).
 • K minule projednávané petici Občasného sdružení pomoci duševně nemocným (Ing. Závišek) podal JUDr. Dostál rozsáhlý rozbor, právní rozklad a doporučení na zpřesnění obsahu petice. Výbor s obsahem souhlasí.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se