Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 6. května 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 3, pp. 144-145.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • K zápisu z 8. 4. 2009: Dne 12. 5. 2009 v 15.00 hod. se uskuteční jednání se zástupci pojišťoven, které zprostředkovala Koalice pro zdraví. Zúčastní se prof. Raboch, prof. Češková, prim. Rektor, řed. Žižka.
 • Guarant s.r.o. (Mgr. Křížková) předložila vyúčtování kongresu WPA v Praze. Pokladník ještě žádá o doplňující informace.
 • Guarant s.r.o. navrhl smlouvu mezi Psychiatrickou společností ČLS a ČPS o.s. Text ještě přehlédnou, event. doplní, prof. Raboch a prof. Češková.
 • Očekáváme stále vyjádření právníka ČLS JEP o smlouvě mezi ČLS a Psychiatrickou společností o.s. o převedení časopisu. Dr. Anders pověřen urgencí.
 • Konference Etická spolupráce lékařů a farmaceutického průmyslu se 19. 5. zúčastní dr. Baudiš.
 • Pokladník prim. Rektor podal zprávu o hospodaření. Znovu konstatoval, že za rok 2008 činila ztráta našeho časopisu cca 480 000 Kč. Požaduje návrhy rozpočtů na karlovarskou konferenci a rozpočet nákladů na vodítka psychiatrické péče.
 • Dr. Žižka připravil dopis pro VZP o zřizování sociálních lůžek v psychiatrických léčebnách. V současné situaci nedoporučeno jejich zřizování. Preferujeme zlepšení akutních lůžek a diferenciaci akutní a následné péče. Výbor souhlasí.
 • Prim. Zrzavecká a dr. Doubek budou opětně požádáni o vypracování návrhu na zařazení fototerapie mezi zdravotnické výkony podle Seznamu.
 • Výbor se seznámil s dopisem prezidenta ČLS JEP o požadavku VZP, aby každá žádost o úhradu nového druhu péče byla podložena platnými registračními listy a garantována výborem odborné společnosti.
 • Dr. Janů předal písemnou zprávu o konferenci USME v Budapešti.
 • Výbor vzal na vědomí zprávu o jednání pracovní skupiny psychosomatické sekce pro základní psychosomatikou péči a znovu konstatuje, že preferuje hlubší a kvalitnější vzdělávání nepsychiatrů v psychosomatice.
 • Pracovní skupina pro novelizaci Koncepce psychiatrické péče /vedoucí dr. Bašný/ ještě doplnila v textu změny, které navrhla sekce a Společnost AT. Nový úplný text bude zveřejněn na internetové stránce do 14 dnů a text původní Koncepce bude odstraněn.
 • Prof. Libiger referoval o legislativních pracích na přípravě nové vyhlášky o postgraduálním vzdělávání v psychiatrii. Doposud otevřené problémy jsou: délka vzdělávání (možnost využití 5. roku pro doplňkovou praxi podle zaměření atestantů), skladba a délka praxe na odborných pracovištích, role IPVZ a náplň (zvláště psychoterapie). V příštím týdnu se sejde komise MZd pro postgraduální vzdělávání.
 • Do soutěže o Kuffnerovu cenu se přihlásilo 7 kandidátů. Výbor rozhodne příště.
 • Z iniciativy sekce mladých psychiatrů byl v zahradě kliniky zasazen nový strom.
 • Psychiatrická klinika 1. LF UK pořádá 13. 5. 2009 ve 14.00 hod. slavnostní seminář k 125. výročí úmrtí B. Smetany.
 • Dr. Bašný referoval o činnosti pracovní skupiny MZd pro rozvoj psychiatrické péče. Práce se účastní i zástupci pedopsychiatrie, ale nikoli zástupci komunitní péče. Jedná se o akčním plánu pro duševní zdraví, o stigmatizaci psychiatrie a dalších tématech.
 • Úvodníky pro časopis dodají: prof. Raboch (listopad 2009), prof. Češková (prosinec 2009 , výročí brněnské kliniky), dr. Anders (leden 2010, změny ve vydávání časopisu).
 • Sl. Králová (Guarant s.r.o.) předložila dva návrhy k získávání souhlasu členů Psychiatrické společnosti pro využívání jejich internetových adres ke zlepšení informovanosti. Návrhy předloží členům výboru písemně.
 • Doc. Pavlovský podal zprávu o výsledku voleb nového výboru: získáno 305 volebních lístků (z toho 280 korespondenčně, 25 členů volilo osobně). Neplatné lístky nebyly. Bylo zvoleno 11 členů (výbor) + 3 členové (revizní komise) z celkem 25 uchazečů.
 • Výsledky: P.T. Raboch J. (229 hlasů), Papežová H. (193), Češková E. (182), Rektor J. (182), Bašný Z. (173), Drtílková I. (166), Vevera J. (140), Höschl C. (130), Doubek P. (126), Praško J. (118), Přikryl R. (116) – členové výboru.

P.T. Kratochvíl S. (114 hlasů), Anders M. (111), Žižka V. (110) – členové revizní komise.

Další: P.T. Maršálek M. (97 hlasů), Miovský M. (97), Pěč O. (94), Herman E. (91), Hrdlička M. (91), Janů L. (79), David I. (71), Hons J. (54), Racková S. (48), Jarolímek M. (46), Mašek J. (45). Pro příští volby doporučuje výbor využít internetové stránky pro prezentaci kandidátů a lobování a volit samostatně členy revizní komise.

 • Dne 3. 6. 2009 v 11.00 hod. se sejdou v knihovně Psychiatrické kliniky 1. LF UK členové starého a nového výboru. Předají si funkce a zvolí nové funkcionáře výboru.

Zapsal naposledy a loučí se

MUDr. Pavel Baudiš, CSc


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se