Antidepresiva skupiny SSRI v rukách praktického lékaře

14. 8. 2016

Biochemickou podstatou depresivních poruch je nedostatek serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Antidepresiva skupiny SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) jsou lékem volby v terapii deprese i úzkostných stavů v primární péči.

Osm obecných pravidel pro podávání antidepresiv (AD)

  1. Pacient by měl AD užívat denně a dávky nevynechávat.
  2. Začínáme s nižší dávkou AD, v prvních týdnech léčby postupně titrujeme na plnou léčebnou dávku. Nástup účinku lze očekávat po 2−3 týdnech užívání. Pacient se nejdřív setká s vedlejšími účinky, pak nastoupí antidepresivní efekt. Nežádoucí účinky obvykle vymizí během 7−10 dnů.
  3. Pokud po 4−6 týdnech nedojde ke zmírnění deprese, je nutno zvolit nové AD.
  4. V podávání AD v plné účinné dávce pokračujeme i po odeznění akutní fáze deprese.
  5. Pokud pacient v minulosti reagoval dobře na konkrétní AD, předepisujeme ho znovu při další epizodě.
  6. U starších nemocných a pacientů se somatickou komorbiditou jsou léky první volby AD typu SSRI. Podáváme je v nižší dávce.
  7. U nemocných s úzkostnou složkou a nespavostí kombinujeme AD s anxiolytiky nebo hypnotiky.
  8. AD vysazujeme postupně; náhle vysazení by mohlo způsobit tzv. syndrom z vysazení.

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

SSRI jsou AD III. generace různého chemického složení, ale stejného mechanismu účinku. Mají rozdílnou farmakodynamiku a farmakokinetiku a z toho důvodu je lze při léčebném neúspěchu po 4−6 týdnech zaměnit. Terapeutickou indikací jsou depresivní poruchy s výjimkou těžkých stavů. Jsou účinné v léčbě depresí atypických, rezistentních i u dysthymie. Snižují riziko suicidálního chováni. Výhodu představuje fakt, že je lze užít rovněž v léčbě organických depresí, po infarktu myokardu, u epilepsie nebo po traumatech mozku.

Fluoxetin se užívá k léčbě depresivních poruch, ale i úzkostných a fobických stavů, bulimia nervosa či patologického hráčství. Kvůli riziku zhoršení motoriky není vhodné jeho podávání u nemocných s Parkinsonovou nemocí. Počáteční denní dávka činí 20 mg, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg. 

Citalopram má nízký interakční potenciál, je indikován k léčbě depresí, jeho podávání je vhodné i u starších pacientů a u pacientů s komorbiditami, u obsedantně-kompulzivní a panické poruchy. Má minimum nežádoucích účinků, nepůsobí prokonvulzivně ani tlumivě, nenarušuje kognitivní funkce. Počáteční dávka činí 10 mg denně, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg. 

Escitalopram (Cipralex) působí víc aktivačně než citalopram a jeho účinek nastupuje již po 1−2 týdnech. Počáteční dávka činí 5 mg denně, obvyklá denní terapeutická dávka pak 20−60 mg.

Závěr

Praktický lékař má v dnešní době k dispozici celý arzenál antidepresiv skupiny SSRI, která může předepsat. Znalost obecných pravidel jejich podávání a informování pacienta o podstatě léčby jsou základním pilířem dosažení požadovaného terapeutického výsledku.

(raj)

Zdroj: Divácká I. Antidepresiva v ordinaci praktického lékaře. Medical Tribune 2008; 4 (12): S4.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se