Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 30. července 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 5, pp. 265.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Pro nadměrné nahromadění agendy se výbor sešel k mimořádnému zasedání.
 • Financování psychiatrické péče. VZP je připravena posoudit návrhy Psychiatrické společnosti na zlepšení financování psychiatrické péče. Ředitel Žižka připravil obecný návrh zvýšení úhrad pro všechny psychiatrické podobory bez změn v současném sazebníku. Ambulantní pedopsychiatr dr. Matys (Ostrava) připravil návrh změn úhrad pro pedopsychiatrii. Návrh posoudí výbor pedopsychiatrické sekce. Reprezentanti (dr. Herman (ambulantní psychiatři), prim. Čihák (pedopsychiatrie), prim. Tůma (psychiatrická odd. FN) dodají své definitivní návrhy řed. Žižkovi do 15 dnů. Ředitel Žižka podle nich upraví konečný návrh pro VZP.
 • MZd ČR plánuje restrukturalizaci lůžkových pedopsychiatrických oddělení. Nehodlá dále investovat do malých zařízení.
 • Hodnocení celostátního sjezdu: ohlasy vesměs příznivé. Stížnosti nebyly. Farmaceutické firmy vyzvány ke zhodnocení (někdy vázla komunikace s organizátory). Doc. Vinař uveřejnil kritický článek v Medical Tribune (nebyla všechna abstrakta, nebyli uvedeni spoluautoři), jehož obsah s ním byl prodiskutován. Konstatována termínová nedisciplinovanost účastníků. Finanční uzávěrka předpokládá zisk cca 2 mil. Kč. Výbor vyjádřil poděkování organizátorům sjezdu.
 • Návrh smlouvy o činnosti mezi ČLS JEP a PS nebyl přijat nepříznivě, posuzuje ho právník ČLS a bude předmětem dalšího jednání.
 • O časopise bude znovu jednat šéfredaktor dr. Anders (možnosti převodu nakladatelských práv, smlouva s řed. Houdkem (Galén), finanční vypořádání), smlouva mezi Galénem a Guarantem s.r.o.; ČLS jeví pro změny pochopení.
 • XXV. kongres WPA. O přípravách referoval prof. Raboch. Komplikace nenastaly. Je přihlášeno zatím 4500 účastníků, dojde ke schůzce lokálních organizátorů s exekutivou WPA v Praze.
 • Do října 2008 zpracuje pracovní skupina (vedoucí dr. Bašný) definitivní text novelizované Koncepce oboru psychiatrie.
 • Na 51. psychofarmakologické konferenci v Jeseníku (leden 2009) uspořádá Psychiatrická společnost (prof. Raboch) své sympozium s tématem „Afektivní poruchy“.
 • Byl vysloven souhlas s úpravou www stránek Psychiatrické společnosti, jak navrhla H. Trková (Guarant) s tím, že bude zahájeno shromažďování e-mailových adres všech členů společnosti.
 • Výbor je připraven nadále spolupracovat s „Koalicí pro duševní zdraví“ a přislíbil předsedkyni Petrenko účast na jejich aktivitách, kde bude propagovat výsledky XXV. kongresu WPA.
 • Výbor považuje termín „ lékařská a ještě lépe klinická adiktologie“ za přijatelný, výstižnější než samotná „adiktologie“. První je uváděn i v nové Koncepci psychiatrické péče.
 • Po diskusi k návrhu nového akreditačního zřízení výbor zastává názor, že psychiatrie by měla být mezi základními lékařskými obory„oborem kmenového školení“.
 • Výbor vzal na vědomí, že ve dnech 20. - 22. 4. 2009 bude v Praze uspořádán Mezinárodní kongres o organizaci psychiatrické péče. Organizátorem je MUDr. I. David, CSc. (www.icopc.eu).
 • Výbor zopakoval svoji podporu úsilí ing. Záviška (předsedy Občanského sdružení pomoci duševně nemocným) o zpřesnění indikací k přijímání pacientů do psychiatrické péče bez jejich souhlasu. Definitivní podporu vyjádří po seznámení s avizovaným konkrétním návrhem změny legislativy.
 • Dr. Anders informoval, že MZd, resp. SÚKL, má vypracovat kritéria pro preskripci nových antipsychotik.
 • Dr. Baudiš převzal od dr. Bašného opět povinnosti sekretáře výboru.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×