REFERÁT Z PÍSEMNICTVÍ


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 5, pp. 255.
Kategorie: Referát z písemnictví

Kiefer F., Jahn H., Otte Ch. et al.: Increasing Leptin Precedes Craving and Relapse during Pharmacological Abstinence Maintenance Treatment of Alcoholism

(Leptin odhalí recidivu u alkoholismu)

Journal of Psychiatric Research, 39, 2005, č. 5, s. 545-551.

Němečtí autoři (univerzitní pracoviště v Mannheimu a Hamburku) zjistili, že zvýšená plazmatická koncentrace leptinu předchází bažení po alkoholu a recidivě během farmakologického udržování abstinence v rámci léčby závislosti na alkoholu.

Touhu (dychtivost) reguluje peptid leptin a ten bývá spojován s bažením po alkoholu a jeho celoživotním požíváním. Nicméně účinky léků z oblasti antialkoholik na leptin dosud nebyly studovány.

Proto logickým cílem studie bylo testovat hypotézu, zda plazmatická koncentrace leptinu u abstinujících alkoholiků během léčby naltrexonem, resp. akamprosatem, je spojena s trváním abstinence, resp. bažením po alkoholu. Plazmatická koncentrace leptinu byla měřena u 160 právě detoxifikovaných alkoholiků během dvojitě slepé, placebem kontrolované studie se zaměřením na prevenci recidivy. Byly porovnávány léčebné výsledky s  naltrexonem proti akamprosatu a proti kombinaci naltrexon+ akamprosat.

Během podávání placeba bylo pozorováno zvýšení plazmatické koncentrace leptinu.Při kombinované léčbě naltrexonem a akamprosatem došlo k signifikantnímu poklesu plazmatické koncentrace leptinu. Změny počáteční plazmatické hladiny po 4, 8 a 12 týdnech nepřímo úměrně korelovaly s trváním abstinence a po 4 týdnech pozitivně korelovaly se sebehodnoceným bažením po alkoholu.

Závěrem autoři shrnují výledky své práce takto: Studie poskytuje první důkaz pro spojitost mezi zvýšením plazmatických koncentrací leptinu a recidivou vedoucí k obnovenému požívání alkoholu u detoxifikovaných alkoholiků. Mimoto jsou důkazy pro interakci mezi farmakologickou protialkoholní léčbou, plazmatickou koncentrací leptinu a trváním abstinence.

MUDr. Jaroslav Veselý


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2008 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se