Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. června 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 4, pp. 214.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Schůze se konala od 11:00 do 13:45 hodin.

 • Kontrola zápisu – schválen.

Prof. Bouček rezignoval na funkci člena výboru PS, členkou výboru se stává prof. Drtílková, výborem je pověřena koordinací činnosti sekcí, připraví jejich jednání v rámci Sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně. Funkcí vědeckého sekretáře výboru PS byl dočasně pověřen MUDr. Bašný.

 • ČLS JEP – prof. Raboch informoval členy výboru o jednáních s ČLS JEP a Mgr. Křížková předložila návrh smlouvy o spolupráci s ČLS. Prof.  Raboch návrh smlouvy projedná s představiteli ČLS 6. 6. 2008.
 • Časopis – bylo projednáno kritické vyjádření vedoucího NTS ČLS JEP PhDr. Zdeňka Kacetla k práci vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenské psychiatrie MUDr. Anderse. Prof.  Raboch a MUDr. Anders informovali o situaci kolem časopisu a jeho financování. Od r. 2004 byla finanční zodpovědnost za výsledek časopisu přenesena na organizační složky. Dr. Anders zdůraznil, že ekonomický deficit časopisu souvisí především s úbytkem inzerce a reklam, což je dlouhodobý nepříznivý trend. Výbor PS si je vědom problematiky časopisu a bude ji řešit. Hlasováním výboru bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 2009 bude časopis vydáván Psychiatrickou společností. Prof. Raboch dojedná v této věci schůzku s ČLS, další kroky budou projednány na Valné hromadě PS.
 • WPA – bylo schváleno 45 žádostí o uhrazení konferenčního poplatku.
 • Koncepce oboru – pracovní návrh revize koncepce (R-KOP) je připraven k zveřejnění na webových stránkách společnosti k diskusi, v tištěné podobě bude k dispozici na sjezdu ve ŠM, diskutován bude v rámci samostatného sympozia a nakonec projednán na valné hromadě ve ŠM.
 • Konkurz PK Olomouc – prof. Raboch obdržel oznámení, že dne 23. 6. 2008 se bude konat výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Psychiatrické kliniky v Olomouci. Členem komise za PS byl jmenován prim. Rektor.
 • Léková politika – dr. Anders referoval o plánovaných krocích SÚKLu ve věci úhrad jednotlivých skupin psychofarmak.
 • Dětská a dorostová psychiatrie – prim. Čihák referoval o současném problematickém postavení pedopsychiatrie, přednesl požadavek pedopsychiatrické sekce, aby byla pedopsychiatrie samostatným základním oborem. Psychiatrická společnost tento požadavek pedopsychiatrické sekce podporuje. MUDr. Bašný vyzval zástupce sekce, aby své postoje prezentovali na sympoziu věnované R-KOP, protože dosud žádné koncepční změny do revize za pedopsychiatrii nepředložili. Prof. Raboch doporučil pedopsychiatrické sekci vytvoření chybějících podkladů pro dohodovací řízení, které měla PS při jednáních podporovat.
 • Koalice pro zdraví – o vzniku koalice informoval řed. Bašný, prof. Raboch dal k dispozici její programové prohlášení, které je podepsané prezidentem ČAPZ MUDr. M. Jarolímkem.
 • Projekt MPSV – prof. Raboch seznámil s požadavkem, aby posudkový lékař měl k dispozici vodítko k posuzování psychicky nemocných.
 • UEMS – dr. Janů rozeslal materiál UEMS k připomínkám (připomínky do 24. 6. 2008).
 • Různé – prim. Rektor informoval o dostupnosti statistických údajů z WHO, které však nemají pro R-KOP potřebnou vypovídající hodnotu.

Doc. Praško předložil nový návrh loga společnosti (prof. Heverech) – návrh schválen.

Přihlášky nových členůMUDr. Mgr.  Rozsívalová Eva, PL Šternberk, Mgr. Navrátilová Petra, PK Brno, PhDr. Stejskalová Marina, CSc., DPK Motol, PhDr. Kučerová Hana, Ph.D., PK Brno.

Zapsal MUDr. Zdeněk Bašný


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se