Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 4, pp. 215-216.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Valná hromada se konala 13. června 2008 (17.00–18. 00 hod.) u příležitosti konání VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se jí 85 členů společnosti.

  • Shromáždění členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP zahájil její předseda prof. MUDr. J. Raboch, DrSc., volbou pracovního předsednictva.

Zvoleni byli: prof. Raboch (předseda), prim. Tůma, prim. Zrzavecká (členové).

Volba návrhové komise: navrženi prof. Libiger, prim. Rektor, dr. Baudiš (pro 83, proti 0, zdrželi se 2).

Volba mandátové komise: navrženi dr. Bašný, dr. Herman, řed. dr. Drlíková (pro 84, proti 0, zdržel se 1).

  • Byl schválen předložený program shromáždění (jednomyslně).
  • Mandátová komise podala zprávu: účastnilo se 85 řádných členů společnosti, po uplynutí 30 minut bylo pro usnášeníschopnost shromáždění potřeba 258 přítomných členů.
  • Zprávu o činnosti výboru Psychiatrické společnosti za období říjen 2007 až červen 2008 přednesl vědecký sekretář dr. Baudiš.
  • Pokladník prim. Rektor předložil pokladní zprávu o hospodaření výboru.
  • Dr. Herman za revizní komisi přednesl hodnocení, ve kterém neshledal v činnosti výboru nesoulad se stanovami ČLS JEP.
  • V diskusi byla projednána činnost výboru, vztahy k ČLS JEP, činnost České psychiatrické společnosti, o.s., šéfredaktor časopisu Česká a slovenská psychiatrie podal kritikou zprávu o stavu časopisu.

Návrhová komise předložila návrh textu usnesení:

1. Valná hromada PS ČLS JEP (dále VH) se na základě řádného svolání konala dne 13. 6. 2008 ve Špindlerově Mlýně za účasti 85 členů společnosti.

2. VH bere na vědomí:

  • a) zprávu o činnosti výboru Psychiatrické společnosti od října 2007 do června 2008,
  • b) zprávu o hospodaření PS ČLS JEP za roky 2006 a 2007,
  • c) zprávu revizní komise.

3. VH doporučuje výboru, aby dále usiloval o získání právní subjektivity v rámci ČLS JEP a zároveň usiloval o udržení jednoty Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

4. VH souhlasí s tím, aby výbor před dosažením právní subjektivity i nadále spolupracoval s Českou psychiatrickou společností, o.s., jako svou servisní organizací, nejlépe v rámci uzavřené spolupráce, a tuto spolupráci smluvně zakotvil.

5. VH souhlasí s tím, že v případě neúspěchu jednání s ČLS JEP zůstává Česká psychiatrická společnost, o.s., alternativou pro právní subjektivitu Psychiatrické společnosti.

6. VH ukládá výboru Psychiatrické společnosti a redakční radě časopisu Česká a slovenská psychiatrie, aby učinily takové kroky, které povedou ke zlepšení kvality časopisu a k zamezení jeho ztrátovosti, a to včetně případné změny vydavatele.

7. VH schvaluje revidovanou Koncepci oboru psychiatrie a ukládá výboru Psychiatrické společnosti a pracovní skupině pro Koncepci, aby dále pokračovaly ve své práci na tomto poli a snažily se o její postupnou realizaci.

Usnesení bylo schváleno (pro 83, proti 0, zdrželi se 2).

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se