Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 4, pp. 215-216.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Valná hromada se konala 13. června 2008 (17.00–18. 00 hod.) u příležitosti konání VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se jí 85 členů společnosti.

  • Shromáždění členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP zahájil její předseda prof. MUDr. J. Raboch, DrSc., volbou pracovního předsednictva.

Zvoleni byli: prof. Raboch (předseda), prim. Tůma, prim. Zrzavecká (členové).

Volba návrhové komise: navrženi prof. Libiger, prim. Rektor, dr. Baudiš (pro 83, proti 0, zdrželi se 2).

Volba mandátové komise: navrženi dr. Bašný, dr. Herman, řed. dr. Drlíková (pro 84, proti 0, zdržel se 1).

  • Byl schválen předložený program shromáždění (jednomyslně).
  • Mandátová komise podala zprávu: účastnilo se 85 řádných členů společnosti, po uplynutí 30 minut bylo pro usnášeníschopnost shromáždění potřeba 258 přítomných členů.
  • Zprávu o činnosti výboru Psychiatrické společnosti za období říjen 2007 až červen 2008 přednesl vědecký sekretář dr. Baudiš.
  • Pokladník prim. Rektor předložil pokladní zprávu o hospodaření výboru.
  • Dr. Herman za revizní komisi přednesl hodnocení, ve kterém neshledal v činnosti výboru nesoulad se stanovami ČLS JEP.
  • V diskusi byla projednána činnost výboru, vztahy k ČLS JEP, činnost České psychiatrické společnosti, o.s., šéfredaktor časopisu Česká a slovenská psychiatrie podal kritikou zprávu o stavu časopisu.

Návrhová komise předložila návrh textu usnesení:

1. Valná hromada PS ČLS JEP (dále VH) se na základě řádného svolání konala dne 13. 6. 2008 ve Špindlerově Mlýně za účasti 85 členů společnosti.

2. VH bere na vědomí:

  • a) zprávu o činnosti výboru Psychiatrické společnosti od října 2007 do června 2008,
  • b) zprávu o hospodaření PS ČLS JEP za roky 2006 a 2007,
  • c) zprávu revizní komise.

3. VH doporučuje výboru, aby dále usiloval o získání právní subjektivity v rámci ČLS JEP a zároveň usiloval o udržení jednoty Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

4. VH souhlasí s tím, aby výbor před dosažením právní subjektivity i nadále spolupracoval s Českou psychiatrickou společností, o.s., jako svou servisní organizací, nejlépe v rámci uzavřené spolupráce, a tuto spolupráci smluvně zakotvil.

5. VH souhlasí s tím, že v případě neúspěchu jednání s ČLS JEP zůstává Česká psychiatrická společnost, o.s., alternativou pro právní subjektivitu Psychiatrické společnosti.

6. VH ukládá výboru Psychiatrické společnosti a redakční radě časopisu Česká a slovenská psychiatrie, aby učinily takové kroky, které povedou ke zlepšení kvality časopisu a k zamezení jeho ztrátovosti, a to včetně případné změny vydavatele.

7. VH schvaluje revidovanou Koncepci oboru psychiatrie a ukládá výboru Psychiatrické společnosti a pracovní skupině pro Koncepci, aby dále pokračovaly ve své práci na tomto poli a snažily se o její postupnou realizaci.

Usnesení bylo schváleno (pro 83, proti 0, zdrželi se 2).

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se