UEMS 2008 - Spring Meeting of Board and Section of Union Européenne des Médecins Spécialistes in Psychiatry


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 4, pp. 210-212.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Dánsko, Kodaň, 24. - 26. dubna 2008)

Jako zástupce Psychiatrické společnosti ČLS JEP jsem se zúčastnil jednání UEMS (sbor zástupců jednotlivých specializací ze zemí Evropské rady). Na cestě se finančně podílelo ministerstvo zdravotnictví (cestovné, ubytování) a odborná společnost (stravné).

Po příletu do Kodaně bylo příjemným zjištěním, že letiště není daleko od města. Nořil jsem se do moderních čtvrtí, potom do příjemně minimalistických domků historického centra, abych skončil v dělnické čtvrti, nyní vyhrazené etnickým menšinám se sociálními problémy. První dojem ve mně zanechala pestrá směs oficiálních prodejen erotického zboží a zařízení pro jejich využití, neoficiálních prodejen všech myslitelných i nemyslitelných ilegálních drog, legálních orientálních předmětů, nízkoprahových zařízení pro závislé a nakonec mého hotelu. Druhý dojem se přiostřil při pohledu na minimalistické provedení hotelu z 50. let, kde průchod k pokoji a přespání značně usnadňovalo mých 69 kg a zkušennosti z naturalistického vandru po Zakarpatské Ukrajině bez peněz před 15 lety. Z původních spoluubytovaných zástupců UEMS z jiných zemí zůstala jen trojice statečných (Izrael, Chorvatsko, ČR). Ovšem třetí dojem a všechny další pohledy se již rozplývaly nad příjemným jednáním Dánů, jednoduchým životním stylem, všudypřítomnými bicykly, včetně městských (které jsem při cestě na schůze ochotně využíval) a skutečně praktickým zaměřením všeho a všech. Zajímavým zjištěním bylo, že kola zůstávají na svých místech i nezamčená, včetně finančního fantu, a to v místech plných bezdomovců závislých na alkoholu.

Symbolickým vyjádřením atmosféry bylo zajištění obědů v zařízení pro léčbu anorektiček, schůze byly v přilehlém zařízení (místnost volnočasových aktivit) pro sociálně nedostačivé. Vše však probíhalo výborně. Musím také dodat, že hotel fungoval bezchybně a byl celou dobu plně obsazen. Země je socialisticky orientována v původním významu toho slova. Zkuste si jinde (natož v ČR) představit vyjádření vedoucí komunitního centra: „Máme na všechno, co opravdu potřebujeme, s platem jsem úplně spokojená”. Jednalo se o prosté sociální zařízení, které vedla praktická žena, opravdu nepatřící mezi bohaté lidi.

V prvním dnu bylo od rána několik přednášek o organizaci péče o duševně nemocné v Dánsku, systému postgraduálního vzdělávání a podobně. Jen krátce zmíním změnu systému péče v Dánsku. Po roce 1976 byly zrušeny psychiatrické léčebny a jejich redukovaná místa a prostory byly převedeny pod všeobecné nemocnice. Následně po roce 2007 byl jako základ psychiatrické péče stanoven komunitní systém. V centru jsou nízkoprahová, spíše sociálně orientovaná zařízení, a praktičtí lékaři. Psychiatrická péče jako zdravotní služba je spíše soustředěna do specializovaných skupin (schizophrenia team, affective clinic apod). Podrobnosti o návštěvě těchto zařízení budou popsány v dalším článku.

Druhý den pracovního setkání byl zahájen zvyklou procedurou přehledu přítomných a omluvených zástupců evropských psychiatrických společností. Od zástupců všech zemí zazněly zásadní změny v systémech jejich péče a situace posledních 6 měsíců. Následoval souhrn připomínek a schválení již dokončených dokumentů - závěrů z posledního setkání, Annual Report 2007. Zejména dokument o povinné léčbě (ochranná léčba v ČR) bylo velmi nesnadné formulovat tak, aby odpovídal realitě rozdílných zemí a naturelu jednotlivých zástupců. Schválená formulace je vhodně omezena 4letou platností. Dokument „Pozice privátní péče v psychiatrii” byl odsunut s cílem nejprve vše diskutovat na národních úrovních. Vytýkáno bylo nepodložené upřednostňování kvalit péče poskytované privátními subjekty nad státními organizacemi. Byly také probrány vnitřní problémy umístění psychiatrie v rámci skupin UEMS a odsunuty na příští setkání. Emoce na poli evropské psychiatrie stále budí systém akreditace odborných akcí. Systém přidělování bodů a související oprávnění se mezi organizacemi (UEMS, AEP, WPA, ECNP) postupně vyjasňují.

Další částí byla činnost v pracovních skupinách. Zúčastnil jsem se přípravy doporučení pro biologii v psychiatrii. Biologií není chápána jednoduchá aplikace biologických prostředků (světlo, el. proud...), ale sjednocující způsob vnímání souvislostí mezi člověkem, jeho nemocí (stav, který má určitý průběh), jeho okolím a prostředím (comprehensive psychiatry, biological dimension). Důraz je kladen na vzdělání, protože vyjma zjednodušujících tvrzení (deprese je málo serotoninu) bývá kladen spíše důraz na psychoterapii, socioterapii. Ztrácí se povědomí o duševní nemoci a principech léčby. Tyto znalosti jsou potřebné nejen pro lékaře, ale i pro psychoterapeuty, sociální pracovníky a další. Ne všichni psychiatři (včetně starších vyučujících) jsou schopni indikovat a interpretovat správně základní laboratorní výsledky (např. TSH), nebo prostě vyšetřit fyzikálně pacienta a vnímat ho skutečně jako celek. Uvědomme si, zda chceme, aby byla psychiatrie vnímána jako nauka o vlivu prostředí na člověka, nebo jako medicínská disciplína. Finální protokol bude schválen na příští schůzi. Podobně pracovaly další skupiny (stigma, privátní péče, gerontopsychiatrie - old age psychiatry).

V sobotu začala diskuse návrhem zefektivnit činnost sjednocením jednání sekce (Section) a výboru (Board). Návrh snížit počet funkcionářů není možný vzhledem k ostatním oborům. Lze je však volit pro oba orgány zčásti společné představitele. Nabízí se možnost budoucího sjednocení atestačních zkoušek v rámci evropského prostoru, což by usnadnilo volný pohyb pracovních sil. Toto by v první fázi mohlo probíhat jako zkouška (multiple choice) pod patronací Section of UEMS, jejíž výsledek by národní autority mohly akceptovat (spolu s dalšími dokumenty) jako oprávnění k profesní činnosti. Prvotní snahou bude vytvoření společného doporučení UEMS a EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees) pro jednotné podmínky postgraduálního vzdělávání v evropských zemích. Kromě zemí, kde neexistují předem jasně formulované podmínky (např. Turecko), jsou i země s desítkami atestačních systémů (např. Švédsko).

Dalším bodem jednání bylo prohlášení o činnosti EFPT a PWG (Permanent Working Group of European Junior Doctors). EFPT se zaměřuje zejména na postgraduální přípravu v psychiatrii, zatímco PWG spíše na pracovní podmínky a možnosti mladých lékařů všech oborů, pohyb pracovních sil. Zástupce WHO se zaměřil na připravovaný dokument o stavu psychiatrické péče v jednotlivých zemích EU. Mezi starými a novými zeměmi jsou obrovské rozdíly. Dokument (nyní autorizovaný jednotlivými zeměmi) by měl být, podobně jako Helsinská deklarace, více akceptován vedením jednotlivých členských zemí. Ale měl by přinést více informací srovnávající jednotlivé země.

Práce v pracovních skupinách (má byla “Competence based training in psychiatry”) byla přesunuta do společného času. Ostatní pracovní skupiny svůj úkol dokončily a byly projednány elektronicky, náš draft podobně bude schvalován na příští schůzi po elektronickém připomínkování do 1. 7. 2008.

Při poslední jízdě na kole ze sociálního střediska na hotel se se mnou Dánsko rozloučilo malou sprškou. Pak již jen jízda na letiště a sbohem země slavných králů, chladných moří a skromných lidí.

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň

e-mail: janu@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se