Sympozium o novelizaci Koncepce psychiatrické péče


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 4, pp. 215.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Sympozium se konalo 13. června 2008 v průběhu VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně (12. - 15. června 2008).

Výborem ustavená komise pro novelizaci Koncepce psychiatrické péče po konzultacích s představiteli jednotlivých oborů psychiatrie, s uživateli, institucemi, které se zabývají psychiatrickou péčí, a dalšími odborníky, zveřejnila své návrhy na internetové stránce Psychiatrické společnosti s diskusi. Po shromáždění všech podnětů, kritických i souhlasných názorů předložila novelizovaný návrh koncepce oboru psychiatrie psychiatrické veřejnosti.

MUDr. Z. Bašný (předseda pracovní skupiny) představil časový harmonogram a zásady revize Koncepce psychiatrické péče, popsal spolupráci s odborníky, institucemi i uživateli psychiatrických služeb.

Prim. J. Rektor přítomným přiblížil ideální model lůžkové péče, roli praktických lékařů a upozornil na nespolehlivost mezinárodních srovnání některých dat (počty psychiatrů, náklady na péči).

Prim. I. Zrzavecká popsala novelizovaný návrh lůžkové (akutní, následné, specializované a sociální) péče.

MUDr. O. Pěč vysvětlil úlohu a potřeby komunitních psychiatrických služeb.

Prim. J. Konrád objasnil současný stav gerontopsychiatrie, ale hlavně potřeby a výhledy tohoto oboru.

Prim. P. Jeřábek přítomné seznámil s moderním postavením lékařské a nelékařské adiktologie a jejím vztahem k psychiatrii.

Doc. I. Paclt plédoval pro potřebu samostatného oboru pedopsychiatrie.

Prim. T. Tošnerová upozornila, že v návrhu koncepce chybí konzultační psychiatrie.

Prim. J. Konrád upozornil na výraznou potřebu psychiatrických sociálních lůžek (jako specializované psychiatrické služby). Kritizoval dále, že mnohdy se vyskytuje termín „péče“ namísto „léčba“.

Prim. K. Možný doporučil, aby sociální lůžka nebyla situována do psychiatrických léčeben.

Prim. V. Žižka varoval, že speciální sociální lůžka v psychiatrických léčebnách není možné organizačně zařadit.

MUDr. I. David kritizoval, že chybí v návrhu vymezení oboru, že zákon o sociálních službách neurčuje, kdo má sociální lůžka zřizovat a že Koncepce psychiatrické léče se nemůže vyhnout zmínkám o sociální péči. Chybí dál návrh kdo a jak by měl financovat psychiatrickou péči, i když je to již mimo obor psychiatrie.

Doc. J. Praško doporučil více zdůraznit priority a navrhnout časový horizont změn. Dále chybí doporučení, jakým způsobem vyvíjet nátlak a lobbing.

Prim. I. Tůma upozoril, že adiktologie je obor převážně nelékařský, a proto asi není vhodné jej v Koncepci užívat.

Prim. J. Rektor upozorňuje, že jde o koncepci psychiatrické péče a nikoli o koncepci péče o duševně nemocné, i když je to ještě otevřená otázka. Priority psychiatrické péče byly publikovány v Národním psychiatrickém programu v r. 2006.

MUDr. M. Jarolímek připomněl, že historie vzniku první koncepce (od r. 1992) neměla prakticky žádnou odezvu a ani Národní psychiatrický program prakticky nezaujal.

Prof. J. Raboch upozornil, že navrhované počty psychiatrů by bylo možno realizovat tak asi po 80 letech vývoje.

Prim. J. Rektor upozornil, že pojišťovny se často snaží redukovat počty psychiatrů, kterých je ale objektivně málo.

MUDr. Z. Bašný obhajoval, že je nezbytné mít připraveny koncepční návrhy a odpovědi na očekávanou otázku „Co vlastně vy, psychiatři, chcete?“.

Závěrem prof. J. Raboch doporučil nový návrh Koncepce psychiatrické péče schválit na Valné hromadě Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se