Užívání drog a výskyt zdravotních komplikací mezi účastníky tanečních akcí


Drug Abuse and Treident of Health Complications among Dancing

The goal:
The survey mapped drug use in the dance setting and health consequences of the dancers.

Method:
Participants of the dance parties who utilised preventive and harm reduction services in the dance parties provided by NGOs filled-in one page questionnaire in 2003. The questionnaire aimed at life-time prevalence and intensive (3 times and more) use in the last 30 days as well as lifetime prevalence of selected health consequences ant their causes. Frequency analysis and analysis of possible relations between health consequences and recent intensive drug use (expressed as ODDS ratio) have been carried out.

Findings:
The sample consists of 468 dancers in 25 dance parties, 330 of them (70.5%) men and 138 (29.5%) women. The maximum of respondents was in the age group of 15–19 years (46.6%), the main age was 21 and 19 years for men and women respectively. Pupils, secondary school and university students for med 49.1% of the sample; 6.8% of the sample were unemployed. Lifetime prevalence of ecstasy was 90.4%, that of cannabis 91.2%, 53.0% of pervitin (methamphetamine) and other amphetamines, 7.7% of heroin, 17.5% cocaine and 51.7% hallucinogens. Ecstasy was used by 26.7%, cannabis by 55.1%, pervitin (methamhetamine) and other amphetamines by 15.6%, heroin by 1.5%, cocaine by 2.1% and hallucinogens by 8.8% of the sample three times or more in the last 30 days. One third of individuals in the sample used more then one of the selected substances three times or more frequently in the last 30 days. Individuals without any experience with ecstasy use represented 9.6% of the sample; it means that these contacted preventive and harm-reduction services even before their first ecstasy use. Health consequences related to the dance party were reported by app. 30% of respondents, app. 4% of respondents then contacted the medical service. The most frequently reported health consequences were ill-being, headache, nausea, emesis, heart palpitation and anxiety. Heat, exhaustion, excessive drug use and poly-drug use were mostly reported as reasons of the health consequences. Intensive use of ecstasy, cannabis, pervitin (methamphetamine) and other amphetamines, hallucinogens and poly-drug use have been identified as statistically significant predictive factors of party-related health consequences in the life.

Conclusion:
The survey confirmed high prevalence of drug use among party dancers. Preventive and harm-reduction services on the dance setting are appropriate tool for drug use and its risks at the dance setting. The survey has shown that these services target also the users before their first ecstasy use, who are the most vulnerable group from the drug-related health risks point of view.

Key words:
dance setting, dance drugs, drug use, ecstasy, MDMA, health consequences.


Autoři: V. Mravčík 1;  J. Valnoha 2;  K. Škařupová 3
Působiště autorů: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha 1;  Sdružení Podané ruce. Program Prevence zneužívání syntetických drog. Terénní programy. Brno 2;  FSS MU, katedra sociologie (studentka), Brno 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 3, pp. 135-141.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Cílem průzkumu bylo zmapovat užívání drog v prostředí tanečních akcí a výskyt zdravotních komplikací vyskytujících se u návštěvníků těchto akcí.

Metodika:
K analýze byl využit jednostránkový dotazník, jehož respondenty byli účastníci tanečních akcí, kteří v r. 2003 využili preventivních a „harm reduction“ služeb poskytovaných nestátními organizacemi. Dotazník byl zaměřen na celoživotní prevalenci a opakované (tři a vícekrát) užití vybraných drog v posledních 30 dnech a na výskyt vybraných zdravotních komplikací a jejich příčin. Byla provedena frekvenční analýza a dále analýza souvislosti výskytu zdravotních komplikací s recentním užívání drog vyjádřená jako ODDS ratio.

Výsledky:
Výběrový soubor tvořilo 468 návštěvníků 25 tanečních akcí, z toho bylo 330 (70,5 %) mužů a 138 (29,5 %) žen. Podle věku se maximum respondentů nacházelo ve věkové skupině 15–19 let (46,6 %), průměrný věk mužů byl 21, žen 19 let. Až 49,1 % respondentů souboru bylo v současné době žáky nebo studenty základní, střední či vysoké školy, nezaměstnaných bylo v souboru 6,8 %. Celoživotní prevalence užití extáze byla 90,4 %, konopných látek 91,2 %, pervitinu a jiných amfetaminů 53,0 %, heroinu 7,7 %, kokainu 17,5 %, halucinogenů 51,7 %. Třikrát a častěji v posledním měsíci užilo extázi 26,7 %, konopnou látku 55,1 %, pervitin a jiné amfetaminy 15,6 %, heroin 1,5 %, kokain 2,1 % a halucinogeny 8,8 % souboru. Více než jednu drogu z vyjmenovaných užila třikrát více v posledních 30 dnech cca třetina souboru. 9,6 % klientů-prvouživatelů využilo poradenskou službu bez předchozí zkušenosti s užitím extáze. Zdravotní komplikace v souvislosti s pobytem na taneční akci uvedlo cca 30 % respondentů, cca 4 % respondentů následně vyhledalo lékaře. Z potíží byly nejčastěji udávány nevolnost, bolesti hlavy, zvracení, bušení srdce a úzkost. Nejčastěji udávanými příčinami byly horko, vyčerpání, nadměrné požití drogy a užití více látek najednou. Statisticky významnými predikčními faktory výskytu zdravotních komplikací spojených s pobytem na taneční akci byly identifikovány intenzivní užívání extáze, konopných látek, pervitinu a jiných amfetaminů, halucinogenů a polydrug use v posledních 30 dnech.

Závěr:
Průzkum potvrdil vysokou prevalenci užívání nelegálních drog a jejich kombinací mezi návštěvníky tanečních akcí. Preventivní a „harm reduction“ služby na tanečních akcích jsou vhodným nástrojem pro monitorování užívání drog a dalších rizik na taneční scéně obecně. Ukazuje se, že tyto služby ve významné míře zasahují také prvouživatele drog, kteří jsou z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací po užití drog nejohroženější skupinou.

Klíčová slova:
taneční scéna, taneční drog, užívání drog, extáze, MDMA, zdravotní důsledky.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se