Drogová scéna a bezpečnostní služby


The Drug Scene and Security Services

The author of this contribution deals with the drug problem. Above all, he specifies the drug scene in the Czech Republic and compares it with the scene in Slovakia. The author also characterizes some specific features in the sphere of drugs in the Slovak Republic in 2001, and these results are compared with the situation in the Czech Republic. Also considered in this contribution is the way of gaining drugs, which remains inchanged from the point of view of both countries and is of a longterm character. On the basis of the delimitation of drug criminal activities, there are mentioned certain measures to be taken against drug dealers from the Kosovo-Albanian, Turkish and Bulgarian communities. As another endangering problem for our society the situation is described here in the sphere of illegal export, import, production and distribution of synthetic drugs. The author deals with certain specific features of the individual ethnic and other groups of perpetrators related to this demarcated sphere, i.e. being in connection with the drug scene and security services. The author also included specific groups of perpetrators that are delimitated in statistical suveys on top positions. It is a case of mainly Asian and Arab structures. The drug scene is also interconnected with outer and inner security risks, being narrowed down by various subjects of the given problem. The contribution delimitates a prognosis of a further development, which seems to be rather negative, e.g. in the sphere of an increasing number of drug addicts. In conclusion three are mentioned specific characteristic features related to the drug scene.

Key words:
drug scene, social phenomenon, security services, drug criminality.


Autoři: J. Hejda
Působiště autorů: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 3, pp. 167-173.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autor se v příspěvku zabývá drogovým problémem. Především specifikuje drogovou scénu v České republice s porovnáním se Slovenskem. Dále autor charakterizuje některé specifické rysy v oblasti drog v roce 2001 ve Slovenské republice, které komparoval s Českou republikou. Na zřetel je brán také způsob získávání drog, který z pohledu obou zemí zůstává nezměněn a má dlouhodobý charakter. Na základě vymezení drogové trestné činnosti jsou uvedena některá opatření proti překupníkům z řad kosovoalbánské, turecké a bulharské komunity. Situace v oblasti nelegálního vývozu, dovozu, výroby a distribuce syntetických drog je uvedena jako další ohrožující problém pro společnost. Autor se pozastavuje nad některými specifiky jednotlivých etnických a dalších skupin pachatelů související s touto vymezenou oblastí, tedy související s drogovou scénou a bezpečnostními službami. Autor začlenil i určité skupiny pachatelů, které jsou vymezeny ve statistikách na horních místech. Jedná se především o asijské a arabské struktury. Drogová scéna souvisí také s vnějšími a vnitřními bezpečnostními riziky, které vymezují subjekty daného problému. Vymezuje prognózu dalšího vývoje, která se jeví jako negativní, např. v oblasti nárůstu počtu drogově závislých. Na závěr byly uvedeny specifické charakteristiky týkající se drogové scény.

Klíčová slova:
drogová scéna, společenský fenomén, bezpečnostní služby, drogová kriminalita.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se