Struktura a funkce membrány nervových buněk


Structure and Function of the Nerve Cell Membrane

Cell membrane represents one of the most important structures of the living matter. This unique outlining and intracellular system enables and forms compartmentalisation of molecules and ions. It is responsible for the formation of specialised, specific and for the life decisive features. Function of the plasma membrane of the nerve cell does not differ in principle from membranes of other cells and fulfils all general functions of the cell membrane. Specialisation during phylogeny brought about specific development of some functions (fast transmission of information, integrative functions, memory). Nerve cell membrane also participates in the mechanism of functional and structural plasticity.

Key words:
cell membrane, phospholipid bilayer, membrane fluidity, membrane function, plasticity.


Autoři: J. Mourek 1,2;  J. Pokorný 1
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha ;  přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovice 1;  přednosta prof. MUDr. M. Velemínský, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 3, pp. 155-159.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Buněčná membrána je pokládána za jednu z nejdůležitějších stavebních součástí živé hmoty. Tato jedinečná struktura s univerzálním rozšířením i na intracelulární objekty – hydrofilní a hydrofobní povahy – umožňuje a současně i vytváří kompartmentizaci molekul a iontů, která vede ke vzniku vysoce specializovaných, specifických a pro život rozhodujících vlastností.

Funkce plazmatické membrány nervové buňky se v principu neliší od membrány jiných buněk a splňuje všechny obecné funkce buněčné membrány. Specializací v průběhu vývoje se některé její vlastnosti výrazně posílily a umožnily vznik nových funkcí (rychlý přenos informace, integrační funkce, paměťové mechanismy). Membrána nervové buňky se také podílí na mechanismech plasticity funkce a struktury.

Klíčová slova:
buněčná membrána, fosfolipidová dvouvrstva, fluidita membrány, funkce membrány, plasticita.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se