Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče II Porovnání pacientů v denní péči a klasické hospitalizaci


Economic Aspects of Daily Psychiatric Care II. Comparison of Patients in Daily Care and Classical Hospitalization

Studies involving economic part of treatment are in our country more of an exeption. Studies published in recent years show that treatment in a day hospital setting generally costs 1/3 less than comparable inpatient treatment. Day hospital treatment can prevent or reduce the number of somatic therapy measures. Patients treated in day care setting in the long run use less of follow up and outpatient care is cheaper than inpatient treatment for both patients and relatives. The noted affirmations are valid for about 20–40 % of persons with acute mental disorder.

The aim of the study was to identify and to compare the costs effectiveness in a day hospital setting and inpatient treatment.

Recruitment of the patients was carried out according to defined inclusion and exlusion criterias. Patients were randomised into group of day care setting and inpatient setting. Total number of patients was 206 (106 in inpatient care, 100 in day care setting), they were assessed in several periods: T1 – admission, T2 – 1 week after admission, T3 – 1 month after admission, T4 – during discharge, T5 – 3 months after discharge, T6 – 12 months after discharge. For the assessment of health care costs was used the CSRI questionnaire and the data were processed by our own designed procedure – “accountant way”. Psychopathology was assessed by BPRS questionnaire and treatment satisfaction was assessed by the CAT questionnaire.

Results:
The average length of stay was 39 days in both settings. 72% of patients in the group of day care have finished the treatment, inpatient treatment (hospitalization) have finished 75.5% of them.

Psychiatric treatment in the form of day care is 22% (342 EUR/10 944 CZK) cheaper than inpatient care in some part of psychiatric patients with acute mental disorder (20–40%); this difference is statistically significant. Outpatient psychiatrists, psychologists, general practitioners and other physicians (neurologist, stomatologist, gynaecologist, surgeons etc.) were the most frequently used health services in both settings since the discharge. Psychopathology improved similary in both followed groups as well as the treatment satisfaction.

Key words:
acute mental disorder, day care, hospitalization, economic aspects.


Autoři: E. Kitzlerová 1;  A. Howardová 1;  K. Půbal 2;  L. Kališová 1;  M. Sekot 1;  N. Baková 1;  L. Číhal 3;  J. Raboch 1
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 1;  Vysoká škola ekonomická, Praha 2;  Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 3, pp. 148-154.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Studie zabývající se ekonomickými aspekty psychiatrické péče jsou v naší republice stále spíše výjimkou. Publikované práce z poslední doby naznačují, že psychiatrická denní péče by mohla ušetřit téměř 1/3 nákladů vynaložených na klasickou hospitalizační péči. Kromě toho denní psychiatrická péče vede ke snížení počtu návštěv pacientů u somatických lékařů, snižuje počet rehospitalizací. Tato data se však týkají 20–40 % pacientů trpících akutní duševní poruchou.

Cílem předložené studie je identifikace a následné porovnání nákladů spojených s léčbou psychiatrických pacientů formou denního stacionáře (DS) a klasickou hospitalizační léčbou (KH).

Výběr pacientů a jejich randomizace se řídily předem danými vstupními a vylučovacími kritérii. Do studie jsme zařadili celkem 206 pacientů (k denní péči 100 pacientů, k hospitalizaci 106), kteří byli sledováni během akutní léčby a v období jednoho roku po propuštění ve stanovených časových intervalech; T1 – při přijetí, T2 – za týden po přijetí, T3 – za měsíc po přijetí, T4 – při dimisi, T5 – za 3 měsíce po dimisi, T6 – za 12 měsíců po dimisi. K hodnocení jednotlivých aspektů psychiatrické péče byly použity standardizované dotazníky, které byly vybrány i z hlediska mezinárodní srovnatelnosti. K hodnocení ekonomických údajů jsme použili dotazník CSRI, k hodnocení psychopatologie dotazník BPRS a k hodnocení spokojenosti pacientů s terapií dotazník CAT. Ekonomická data jsme zpracovali podle námi navrženého postupu tzv. „účetním přístupem“.

Výsledky:
Průměrná délka pobytu pacientů v DS i KH byla stejná a činila 39 dní, dokončilo ji 75,5 % pacientů v KH a 72,0 % pacientů v režimu DS.

Průměrné celkové náklady na jednoho pacienta zařazeného do studie byly ve skupině DS ve srovnání se skupinou KH nižší přibližně o 342 EUR/10 944 Kč, což představuje 22 %. Tento rozdíl byl statisticky významný. Rozdíly mezi sledovanými skupinami v konzumaci další zdravotní péče v jednom roce po propuštění v jednotlivých položkách (léky, zdravotní služby apod.) nebyly statisticky významné.

Mezi pacienty nejčastěji využívané zdravotnické služby po dimisi patřily:
ambulantní psychiatr, psycholog, praktický lékař a lékaři jiných odborností (neurolog, stomatolog, gynekolog, chirurg atd.). Zlepšení psychopatologie bylo v DS i KH srovnatelné, stejně tak i spokojenost pacientů s léčbou.

Klíčová slova:
akutní duševní porucha, denní stacionář, klasická hospitalizace, ekonomické aspekty.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se