Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče I Randomizační proces, sociodemografické a klinické charakteristiky


Economic Aspects of Daily Psychiatric Care I. Randomization Procedure, Sociodemographic and Clinical Characteristics

Day care represents one of the alternatives of acute psychiatric hospital treatment for patients with mental disorders and it is potentialy as effective and cheaper than standard hospitalisation. The aim of our study was to test this hypothesis in the Czech health care system. During a period of 20 months we contacted all 1543 patients recommended to our Psychiatric hospital VFN. After fulfilling administrative criteria a group of 944 patients emerged to become candidates for participation in the study. The most frequent exclusion reasons were severity of psychopathology, suicidal risk and addictive disorder as main diagnosis. 256 patients fulfilled the inclusion and failed exclusion criteria. 210 agreed to participate in the study. 103 patients were randomized to day care, and 107 to standard hospitalisation. Neither groups differed in their main sociodemographic and clinical characteristics. The question of capacity of day hospitals in relation to structure and quality of psychiatric care has been discussed.

Key words:
acute psychiatric disorders, day care, clasic hospitalisation, recruitment of patients and randomization.


Autoři: A. Howardová 1;  E. Kitzlerová 1;  K. Půbal 2;  doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. 1;  M. Sekot 1;  N. Baková 1;  L. Číhal 3;  J. Raboch 1
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 1;  Vysoká škola ekonomická, Praha 2;  Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 3, pp. 142-147.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Denní stacionáře (DS) představují jednu z alternativ akutní ústavní psychiatrické péče pro pacienty s lehkou až středně těžkou duševní poruchou, která má být stejně účinná a levnější než klasická hospitalizace. Cílem naší studie bylo prověřit toto tvrzení vyplývající ze zahraničních publikací v podmínkách systému české zdravotní péče. Během 20 měsíců náboru do naší studie jsme kontaktovali všech 1543 pacientů odeslaných k přijetí na Psychiatrickou kliniku VFN. Po splnění administrativních kritérií jsme u 944 z nich zvažovali možnost jejich účasti ve studii. Nejčastějšími příčinami jejich nezařazení byla závažnost aktuální psychopatologie, suicidální riziko a závislost na návykových látkách jako hlavní diagnóza. 256 splnilo vstupní a nesplnilo vylučovací kritéria. 210 pacientů s účastí ve studii souhlasilo. 103 z nich bylo randomizováno do denní péče, 107 ke klasické hospitalizaci. Obě skupiny se mezi sebou nelišily ve většině sociodemografických a klinických charakteristik. Je diskutována otázka kapacity denního stacionáře v závislosti na struktuře a kvalitě psychiatrické péče.

Klíčová slova:
akutní duševní porucha, denní stacionář, klasická hospitalizace, výběr pacientů do studie a randomizace.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se