Výskyt agranulocytóz u pacientů léčenýchklozapinem v České republice


Prevalence of Agranulocytoses in the Czech Republic in Patients Treatedwith Clozapine

The monitoring system LEX-SYS was introduced in the Czech Republic in 1993. Annually 200–250new patients are included into this system. Values of leukocytes and neutrophil granulocytes areregularly monitored in these patients. These values are monitoring weekly during the first 18weeks of treatment, and then monthly until withdrawal of the drug. Till the middle of May 20011737 patients were included in this database. During 7 years of this monitoring system 7 cases ofagranulocytosis (0.4 %) were observed granulocytopenia in 36 cases (2,1 % of all included patients).There was no connection between the dose and patients age. The majority of haematologicalside effects during the first 18 months. Nevertheless even the rest of the 34 % cases lead us tothe conviction about the neccesity of further monitoring of the blood count. In total databasethere was no case of letal agranulocytosis in the monitored patients.

Key words:
agranulocytoses, monitoring system LEX-SYS, clozapine, leukocytes.


Autoři: M. Sekot
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 2, pp. 72-76.
Kategorie: Články

Souhrn

Monitorovací systém LEX-SYS byl v ČR zaveden v roce 1993. Každoročně přibývá dosystému 200–250 nových pacientů, u kterých jsou monitorovány hodnoty leukocytů a neutrofilníchgranulocytů. Tyto hodnoty jsou v průběhu prvních 18 týdnů léčby sledovány jednou týdně,dále pak jednou měsíčně až do vysazení léku. Do poloviny května 2001 bylo do databáze zařazenocelkem 1737 pacientů. Vysazení klozapinu bylo hlášeno u 240 z nich (13,3 %). V průběhu sedmi letexistence monitorovacího systému byla agranulocytóza uvedena u sedmi pacientů jako důvodukončení léčby klozapinem (0,4 % všech registrovaných pacientů), granulocytopenie u 36 pacientů(2,1 % z celkového počtu), ve 33 (1,9 %) případech šlo o jiný nehematologický účinek. Nebylazjištěna žádná souvislost mezi dávkou léku ani věkem pacientů. K výskytu většiny nežádoucíchhematologických účinků došlo v průběhu prvních 18 měsíců (66 %). Nicméně i zbylých 34 % případův průběhu další léčby nás vedou k přesvědčení o nutnosti dalšího monitorování krevního obrazu.Po celou dobu existence databáze nebyl u monitorovaného pacienta zaznamenán ani jedenpřípad letální agranulocytózy. Dále bylo zjištěno, že abnormální hodnoty v bílém krevním obrazuse týkají v převážné většině granulocytů, oproti normálním hodnotám leukocytů.

Klíčová slova:
agranulocytózy, monitorovací systém LEX-SYS, klozapin, leukocyty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se