Neurobehaviorálny model patologickéhohráčstva


Neurobehavioural Model of Pathological Gambling

Views of the professional community as regards problems of pathological gambling vary. Bothrecent psychiatric classification systems include pathological gambling into similar diagnosticcategories: ICD-10 into the group of Habit and Impulsive Disorders, DSM-IV among ImpulseControl Disorders not Elsewhere Classified. However, many features of pathological gambling(e.g. formulation of diagnostic criteria, characteristics of course and outcome and possibilities ofprevention and treatment) are resemble the OCD-spectrum disorders and, on the other hand,drug and alcohol dependence.Neurobiological studies postulate the dysregulation of serotonin, noradreneline and dopaminesystems in this disorder. The presented neurobehavioural model of pathological gambling supportsthe opinion of a close similarity of pathological gambling (and other so-called non-substanceaddictions) and psychoactive substance dependence with all theoretical and therapeutic consequences.The gambling behaviour can be viewed as an addictive disorder – without the confoundingvariables usually involved in addictions to exogenous substance. On the other hand, pathologicalgamblers are often treated in programmes modeled on addictive disorders.

Key words:
pathological gambling, impulse control disorders, substance dependence, non-substanceaddiction, neurobehavioural model.


Autoři: L. Nábělek;  J. Vongrej
Působiště autorů: Psychiatrické oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica, primár MUDr. L. Nábělek
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 2, pp. 89-95.
Kategorie: Články

Souhrn

Názory odbornej verejnosti na problematiku patologického hráčstva sa vyvíjajú. Viaceréotázky týkajúce sa diagnostiky, klasifikačného zatriedenia, etiopatogenézy a terapeutických prístupovk tejto diagnostickej jednotke ostávajú viac alebo menej otvorené a stále dávajú možnosťrozličného nazerania. Aj keď obidva v súčasnosti platné psychiatrické klasifikačné systémy zaraďujúpatologické hráčstvo medzi tzv. poruchy kontroly impulzov, mnohé črty tejto duševnej poruchyvykazujú pozoruhodnú podobnosť s ďalšími dvomi kategóriami psychických ochorení: najednej strane s tzv. OCD-spektrom duševných porúch, na druhej strane so závislosťami od alkoholua iných psychoaktívnych látok.V predloženej práci autori poukazujú na úzky vzťah patologického hráčstva k skupine závislostíod návykových látok – a to nielen podobnosťou diagnostických kritérií, ale aj z klinickej skúsenostiznámymi obdobnými priebehovými charakteristikami ako aj možnosťami prevencie a liečbys cieľom dosiahnuť úplnú a trvalú abstinenciu od hrania. V posledných rokoch sa akcentuje ajneurobiologická príbuznosť patologického hráčstva a látkových závislostí, keď v obidvoch diagnostickýchkategóriách stojí v popredí porucha serotonínergnej, dopamínergnej a noradrenergnejneurotransmisie. Prezentovaný neurobehaviorálny model patologického hráčstvapodčiarkuje príbuznosť patologického hráčstva (a tzv. nelátkových závislostí všeobecne) so skupinouzávislostí od psychoaktívnych látok.Konštatovanie, že patologické hráčstvo predstavuje psychickú poruchu porovnateľnú s alkoholizmoma ďalšími látkovými závislosťami, môže mať významné teoretické i praktické implikácie.Z teoretického hľadiska môže patologické hráčstvo predstavovať modelový príklad „čistej“ závislostizbavenej interferujúcich vplyvov konkrétnych exogénnych látok. Praktická aplikácia uvedenýchzáverov potom determinuje stratégiu liečebných (psychosociálnych a psychofarmakologických)postupov.

Klíčová slova:
patologické hráčstvo, poruchy kontroly impulzov, závislosti na návykových látkach,nelátkové závislosti, neurobehaviorálny model.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se