Tělesná cvičení a kinezioterapie


Physical Exercise and Kinesiotherapy

Kinanthropology can transfer a lot of its findings into treatment of psychic disorders and illnes-ses. Physical activity has been and is perceived as an important and supplementary means ofpsychiatric treatment. Mainly the somatic effect is evaluated. Psychic and social aspects are notconsidered sufficient by.Kinesiotherapy is considered as supporting treatment, in psychic disorders, widening the rangeof supporting therapies. It is specific for the psychosomatic activity of the patient. For it demandsactively performed movement and is an important component of the daily programme mainly inhypokinetic treatment of psychic allyill patients.The reason is the nature of kinesiotherapy, which uses modelled aimed locomotor programme.They require an active approach of the patient and work not only with the biological part of thepersonality, but also with its psychic one and with social relations. By movement in its widestmeaning the programme tries to gain access to the patient and through personal experience theninfluences his/her psychic in the meaning of putting into reality lus own psychosomatic „ego“ andits abilities.

Key words:
kinetic, kinesiotherapy, mental illness, psychiatry.


Autoři: B. Hátlová
Působiště autorů: Katedra pedagogiky psychologie a didaktiky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha, vedoucí katedry prof. PhDr. V. Hošek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 2, pp. 104-109.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
O pozitivním vlivu tělesných cvičení na tělesný stav psychiatrických pacientů není pochybováno. Na podkladě mnoha zkušeností z provádění pohybových cvičení s psychiatrickýmipacienty lze konstatovat, že pohybové programy mají pozitivní vliv i na jejich psychický stav.Od 60. let se datují pokusy o vytvoření účinných pohybových programů a jejich zařazení do léčbypsychiatrických pacientů. Doposud provedená zjištění vedou k předpokladu, že pohybové programy mohou být účinným prostředkem v rámci podpůrné léčby. Pohybové cvičení samo o sobě jesoučástí denního režimu psychiatrických pacientů, za terapii může být považováno až tehdy, je-licíleně modelováno a zaměřeno na somatopsychické ovlivňování psychických poruch a chorob.Kinezioterapie je somatoterapeutická aktivita, která používá modelované cíleně zaměřené pohybové programy. Při jejich provádění vyžaduje aktivní přístup pacienta, pracuje nejen s biologickou složkou osobnosti, ale i s její psychikou a sociálními vztahy. Pohybem v nejširším slovasmyslu se snaží získat přístup k pacientovi a prostřednictvím osobních prožitků dosáhnout ovlivnění jeho psychiky ve smyslu uvědomění si vlastního psychosomatického „Já“ a jeho možností.Podněcuje aktivitu jedince, zdůrazňuje neverbální prvky a postupně vyvolává potřebu komunikace.

Klíčová slova:
pohyb, kinezioterapie, léčba, psychické poruchy, psychiatrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se