Léčba závislosti na heroinu metadonem v zařízení AT bez lůžkového zázemí


Methadone Treatment of Heroin Addiction in Out-patient Facilities

In 2000 substitution treatment with methadone was extended to a total of eight departments inthe Czech Republic. One of them is also the AT surgery for the prevention and treatment ofaddictions in Mělník, which is the only department lacking in-patient facilities.The paper deals with the general approach to methadone substitution, availability of treatment,the ratio of methadone substitution in the treatment of drug addiction and problems associatedwith treatment: selection of patients, optimal dose, methadone tolerance, non-compliance withabstinence from opioids and complications associated with the use of other drugs, in particularbenzodiazepines.The author emphasizes the ritual component of addiction and the necessity of toxicological exa-mination of urine.The conclusion contains a brief recommendation of the procedure for methadone substitution indepartments without in-patient facilities.

Key words:
methadone substitution, optimal dose, heroin and Rohypnol, ritual component ofaddiction, toxicological examination.


Autoři: K. Hampl
Působiště autorů: Ordinace AT NsP, Mělník, vedoucí lékař MUDr. K. Hampl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 2, pp. 86-91.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V roce 2000 došlo k rozšíření substituční léčby metadonem na celkem osm pracovišťv České republice. Jedním z nich je i ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí v Mělníku, kterájako jediná nemá odborné lůžkové zázemí.Sdělení se zabývá obecným přístupem k metadonové substituci, dostupnosti léčby, podílem metadonové substituce v léčbě drogových závislostí a problémy, které jsou s léčbou spojeny: výběrpacientů, nastavení optimální dávky, metadonová tolerance, nedodržování abstinence od opioidůa komplikace při užívání dalších drog, zejména benzodiazepinů.Je zdůrazněna rituální složka a potřeba toxikologického vyšetřování moče.Závěr je stručné doporučení postupu při metadonové substituci na pracovištích bez lůžkovéhozázemí.

Klíčová slova:
metadonová substituce, optimální dávka, heroin a Rohypnol, rituální složka závislosti, toxikologické vyšetření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se