Léčba závislosti na heroinu metadonem v zařízení AT bez lůžkového zázemí


Methadone Treatment of Heroin Addiction in Out-patient Facilities

In 2000 substitution treatment with methadone was extended to a total of eight departments inthe Czech Republic. One of them is also the AT surgery for the prevention and treatment ofaddictions in Mělník, which is the only department lacking in-patient facilities.The paper deals with the general approach to methadone substitution, availability of treatment,the ratio of methadone substitution in the treatment of drug addiction and problems associatedwith treatment: selection of patients, optimal dose, methadone tolerance, non-compliance withabstinence from opioids and complications associated with the use of other drugs, in particularbenzodiazepines.The author emphasizes the ritual component of addiction and the necessity of toxicological exa-mination of urine.The conclusion contains a brief recommendation of the procedure for methadone substitution indepartments without in-patient facilities.

Key words:
methadone substitution, optimal dose, heroin and Rohypnol, ritual component ofaddiction, toxicological examination.


Autoři: K. Hampl
Působiště autorů: Ordinace AT NsP, Mělník, vedoucí lékař MUDr. K. Hampl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 2, pp. 86-91.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V roce 2000 došlo k rozšíření substituční léčby metadonem na celkem osm pracovišťv České republice. Jedním z nich je i ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí v Mělníku, kterájako jediná nemá odborné lůžkové zázemí.Sdělení se zabývá obecným přístupem k metadonové substituci, dostupnosti léčby, podílem metadonové substituce v léčbě drogových závislostí a problémy, které jsou s léčbou spojeny: výběrpacientů, nastavení optimální dávky, metadonová tolerance, nedodržování abstinence od opioidůa komplikace při užívání dalších drog, zejména benzodiazepinů.Je zdůrazněna rituální složka a potřeba toxikologického vyšetřování moče.Závěr je stručné doporučení postupu při metadonové substituci na pracovištích bez lůžkovéhozázemí.

Klíčová slova:
metadonová substituce, optimální dávka, heroin a Rohypnol, rituální složka závislosti, toxikologické vyšetření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se