Psychopatologie chronicky dialyzovaných pacientů. Jsoudialyzovaní pacienti ohroženi demencí?


Psychopathology of Chronically Dialyzed Patients. AreDialyzed Patients Threatened by Dementia?

The objective of our research was to evaluate whether in chronically dialyzed patients cognitivedisorders develop, whether these disorders are connected with dialyzation treatment, and itslength and the patients’ age, whether in the possible psychopathology also the social backgroundand mental state of the patient participate. Using standardized tests of the Mini Mental StateExamination. Clock Test and Social Adaptation Questionnaire, the authors examined 62 chronically dialyzed patients from the dialyzation department of the First Medical Clinic, Faculty Hospital Plzeň. No connection between the duration of chronic dialysis and the development ofcognitive functions was confirmed.

Key words:
cognitive disorders, dialysis and psychopathology, psychiatric assessment scale, quali-ty of life


Autoři: J. Šabaková;  J. Beran;  J. Motáň
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň, vedoucí doc. MUDr. J. Beran, CSc. I. interní klinika FN Plzeň, vedoucí prof. MUDr. J. Opatrný Jr., CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 2, pp. 92-96.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Cílem našeho výzkumu bylo posoudit, zda u chronicky dialyzovaných pacientů vznikajíkognitivní poruchy, zda tyto poruchy souvisí s dialyzační léčbou, s její délkou a s věkem pacienta,zda se na případné psychopatologii podílí i sociální zázemí a psychický stav pacienta. Pomocístandardizovaných testů Mini Mental State Examination, Clock Test a Dotazníku sociální adaptace jsme vyšetřili 62 chronicky dialyzovaných pacientů z dialyzačního oddělení 1. interní klinikyFN Plzeň. Souvislost mezi délkou chronické dialýzy a vznikem kognitivních funkcí se nepotvrdila.

Klíčová slova:
kognitivní poruchy, dialýza a psychopatologie, psychiatrické posuzovací škály, kvalita života.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se