Psychiatrická nemocnostobyvatel České republiky


Psychiatric Morbidity ofthe Population in the Czech Republic

This article presents results of a survey which has taken place between 1998-1999 in collaborationwith the World Health Organization (WHO) and the International Consortium in PsychiatricEpidemiology (ICPE). Data were collected using the Composite International Diagnostic Inter-view (CIDI) designed to cover the most common categories of non-organic mental disorders. Outof the 2 329 persons contacted, 1 534 (66 per cent) aged 18 to 79 participated in the survey.Results showed association between mental health and demographic characteristics (age, sex,education, marital status and locality). At least one mental disorders was detected in almost 27per cent of persons (30 per cent of women); about 10 per cent of respondents, mostly women,reported having experienced more than one disorder at a time. The most frequently reportedmental disorders were: neurotic disorders (18 per cent); mental disorders related to alcohol andtobacco abuse (13 per cent) and affective disorders (13 per cent). Neuroses were found to have thelongest duration. The average age at the onset of a mental disorder was close to 25 years. Overall,mental disorders were most often diagnosed among women living in large cities. Data confirmedthat the ability of other health specialists to diagnose mental disorders is limited.

Key words:
mental disorders, representative survey, CIDI, psychiatric epidemiology.


Autoři: E. Dragomirecká;  P. Baudiš;  E. Smolová;  D. Dzúrová;  J. Holub
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. a MRCPsych. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 2, pp. 72-80.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V tomto sdělení jsou předkládány výsledky šetření duševního stavu obyvatelstva, které sekonalo v letech 1998 - 1999 ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací v rámci Mezinárodního konzorcia psychiatrické epidemiologie (International Consortium in Psychiatric Epidemiology). Pro sběr dat byl použit strukturovaný diagnostický rozhovor CIDI (CompositeInternational Diagnostic Interview) zahrnující nejrozšířenější skupiny neorganických duševníchporuch. Z celkového počtu 2329 osob, které byly kontaktovány, se zúčastnilo rozhovoru 1534respondentů ve věku 18 až 79 let (66 %).Výsledky prokázaly vztah duševního zdraví k demografickým charakteristikám (věk, pohlaví,vzdělání, rodinný stav a velikost obce). Alespoň jedna duševní porucha byla zjištěna u 27 % osob(u žen 30 %); u 10 % z celkového počtu byl zjištěn souběh poruch (více u žen). Nejrozšířenějšímiduševními poruchami byly neurotické poruchy (18 %), poruchy spojené s užíváním alkoholu a tabáku (13 %) a afektivní poruchy (13 %). Nejdelší doba trvání byla zjištěna u neuróz. Průměrný věkzačátku duševní poruchy se pohyboval kolem 25 let. Nejčastěji byla duševní porucha diagnostikována u žen žijících ve velkoměstě. Výsledky potvrzují, že psychické poruchy jsou zdravotníky správně diagnostikovány jen v omezené míře.

Klíčová slova:
duševní poruchy, reprezentativní šetření, CIDI, psychiatrická epidemiologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se