Strukturální abnormity mozku u dětskéhoautismu


Structural Brain Abnormalities in Childhood Autism

The first original results of the Motol University Hospital Autistic Interdisciplinary Project arepresented; the structural brain findings were evaluated in a sample of the inpatient children withthe Autistic Spectrum Disorder in 1998 - 2000. 25 patients (21 boys, 4 girls) aged 3 - 26 years (meanage 9.4 years) were examined. Childhood autism was diagnosed in 15 children (60%), atypicalautism in 5 children (20%), the Asperger’s syndrome in 2 children (8%), mental retardation withautistic symptoms in 2 children (8%) and Pervasive development disorder, unspecified in 1 child(4%). Magnetic resonance imaging (MRI) scans were performed in 22 patients (88%) and computertomography (CT) scans in 3 patients (68%); all the measurements were planimetric. No brainabnormalities were found in 17 patients (68%); the abnormalities from normal brain structurewere detected in 8 patients (32 %). There were only non-specific abnormalities in all the cases:structural cerebellar abnormalities were detected in 3 children (12%) (vermal hypoplasia in 2cases, mild cortical cerebellar atrophy in 1 case); glial changes in 3 children (12%) (bilateral, bothoccipital and frontal, periventricular and corticosubcortical); brain cysts in 3 children (12%)(arachnoid bitemporal cysts, a small encephalomalacious cyst laterally from the trigonum of thelateral ventricle, pineal cyst) and megacisterna magna in 1 child (4%).

Key words:
childhood autism, atypical autism, Asperger’s syndrome, neuroimaging, magneticresonance imaging, computer tomography, brain, cerebellum, brainstem, corpus callosum, amygdala, hippocampus, basal ganglia


Autoři: L. Propper;  M. Hrdlička;  J. Lisý;  T. Belšan
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 6, pp. 269-275.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují v původní práci první výsledky mezioborového projektu „Autismus“a u souboru pacientů autistického spektra hospitalizovaných ve FN Praha - Motol v období let1998 - 2000 hodnotí pomocí zobrazovacích metod jejich strukturální mozkové nálezy. Vyšetřenobylo 25 pacientů (21 chlapců, 4 dívky) ve věkovém rozmezí 3 až 26 roků (průměrný věk 9,4 roku).U 15 dětí byl diagnostikován dětský autismus (60 %), u pěti atypický autismus (20 %), u dvou Aspergerův syndrom (8 %), u dalších dvou mentální retardace s autistickými rysy (8 %) a u jednohoporucha autistického spektra (4 %). Magnetická rezonance mozku (MRI) byla provedena u 22pacientů (88 %), počítačová tomografie (CT) u tří pacientů (12 %). Všechna měření byla prováděnaplanimetricky. U 17 pacientů byl nález bez mozkové abnormity (68 %), u osmi pacientů byly popsány odchylky od normální mozkové struktury (32 %). Ve všech případech se jednalo o nespecifickéodchylky: u tří dětí (12 %) byly popsány abnormity struktury mozečku (2krát hypoplazie vermis,1krát lehká kortikální atrofie mozečku), u tří dětí (12 %) gliové změny (bilaterálně okcipitálněi frontálně, periventrikulárně a kortikosubkortikálně), u tří dětí (12 %) mozkové cysty (arachnoidální cysty bitemporálně, drobná encefalomalatická cysta laterálně od trigona postranní komory,pineální cysta) a u jednoho dítěte (4 %) megacisterna magna.

Klíčová slova:
dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, zobrazovací metody,magnetická rezonance mozku, počítačová tomografie mozku, mozek, cerebellum, mozkový kmen,corpus callosum, amygdala, hippokampus, bazální ganglia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se