Rozvoj paranoidní psychózy po podánífluoxetinu


Paranoid Psychosis Induced by Fluoxetine

A case-report of paranoid psychosis that developed in association with fluoxetine treatment ispresented. Psychotic symptoms completely resolved after two weeks of treatment with risperidone. The patient has never before experienced psychotic symptoms and her psychopathology during the fluoxetine treatment did not correspond to her previous psychiatric complaints. In thelast decade, there were published several case histories describing psychotic paranoid symptomsassociated with fluoxetine treatment. However, the pathogenesis of psychosis induced by a SSRIpreparation is not quite clear. New antipsychotics that bind with 5HT receptors support thearguments for a role of serotoninergic neurotransmission in psychosis. Fluoxetine increases thesynaptic availability of serotonin. The possible explanation for psychosis may be down-regulationof serotonin inhibitory receptors on dopaminergic neurons of mesolimbic neuronal pathway orlowering of the serotoninergic tonus in consequence of presynaptic 5HT3 autoreceptor stimulation. Our case history is intended as a reminder, that psychosis can develop as a rare undesirableeffect during treatment with fluoxetine and perhaps other SSRI in some patients.

Key words:
fluoxetine, paranoid psychosis, serotonin, side effects.


Autoři: J. Masopust;  L. Hosák;  Z. Lenderová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 6, pp. 294-298.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí kazuistiku pacientky, u které došlo k rozvoji paranoidní psychózy v časové souvislosti s podáním fluoxetinu. Nástup psychotických příznaků byl zaznamenán třicet dnůpo nasazení fluoxetinu, který pak byl ihned vysazen. K úplnému odeznění psychotické symptoma-tiky došlo po dvou týdnech medikace risperidonem. Pacientka nikdy v minulosti neměla psychotické příznaky a její stav při léčbě fluoxetinem neodpovídal potížím, pro které dříve vyhledávalapsychiatrickou péči. V posledních 10 letech bylo v literatuře popsáno několik ojedinělých případůparanoidních psychotických stavů v souvislosti s podáváním fluoxetinu. Mechanismus vzniku paranoidních symptomů při léčbě fluoxetinem není zcela jasný. Nová antipsychotika s vazbou naserotoninové receptory spolu s dalšími argumenty dosvědčují, že serotoninový neuropřenos souvisí s psychózou. Fluoxetin zvyšuje dostupnost synaptického serotoninu. Možným vysvětlením jepak desinhibice dopaminergních drah v mesolimbickém systému v důsledku snížení citlivosti se-rotoninových inhibičních receptorů na dopaminergních neuronech mesolimbického systému,nebo snížení serotoninového tonu při stimulaci presynaptických 5-HT3 autoreceptorů. Domníváme se, že v našem případě se jedná o vzácný nežádoucí účinek fluoxetinu, na který je nutné přiléčbě tímto preparátem, případně ostatními SSRI, myslet.

Klíčová slova:
fluoxetin, paranoidní psychóza, serotonin, nežádoucí účinky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se