Kombinace antipsychotik


Combination of Antipsychoties

Analysing retrospectively records of patients hospitalised in an inpatient unit at the UniversityPsychiatric Department, Brno with schizophrenia and related disorders in 2000, we found that95/133 (71%) of all patients took atypical antipsychotics and 36/133 (27%) took a combination ofantipsychotics before admission. Almost all of them left the unit with antipsychotics treatment,the percentage of atypical antipsychotics did not change much (68%) nor the percentage of combinations (28%). The percentage agrees with published European studies. Risperidone was usedmost frequently before hospitalisation (55/95, i.e. 57%), on discharge the most frequent was olanzapine (56/125, i.e. 45%). Most frequent was on admission and discharge a combination of a typicaland an atypical antipsychotic (45%, 44% of the combinations). Combinations were prescribedmost frequently (39% of the patients with this diagnosis) to patients with schizoaffective disorder.On admission we did not find that any of the possible combinations was preferred, on dischargethe most frequent combination was olanzapine or clozapine and sulpiride (29% of all combinations).

Key words:
antipsychotics, schizoaffective disorder, clozapine, olanzapine, risperidone.


Autoři: E. Češková;  T. Kašpárek;  M. Ondrušová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 6, pp. 286-290.
Kategorie: Články

Souhrn

Při retrospektivní analýze chorobopisného materiálu nemocných hospitalizovaných naPsychiatrické klinice FN v Brně s onemocněním schizofrenního okruhu v roce 2000 jsme zjistili,že ze souboru nemocných, kteří přicházeli na kliniku jich 95/133 (71 %) přicházelo s atypickýmiantipsychotiky a 36/133 (27 %) s kombinací antipsychotik. Při propuštění téměř všichni odcházelis antipsychotickou léčbou, procentuální zastoupení atypických antipsychotik se příliš nezměnilo(68 %), právě tak jako zastoupení kombinací (28 %). Zjištěný výskyt je v souladu s publikovanýmievropskými údaji. Z atypických antipsychotik byl nejčastěji před hospitalizací ordinován risperidon (55/95, tj. 57 %) při propuštění olanzapin (56/125, tj. 45 %). Při přijetí i při propuštění bylanejčastější kombinace typického a atypického antipsychotika (45 %, resp. 44 % kombinací). Nejvíce byly kombinace ordinovány u schizoafektivní poruchy (39 % nemocných s touto diagnózou). Připřijetí jsme nezjistili preferenci některé s možných kombinací, při propuštění byla nejčastějšíkombinace olanzapin nebo klozapin a sulpirid (29 % ze všech kombinací).

Klíčová slova:
kombinace antipsychotik, schizoafektivní porucha, klozapin, olanzapin, risperidon.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se