Vliv operace katarakty na funkci kontrastní citlivosti


Influence of Cataract Surgery on the Function of Contrast Sensitivity

The authors examined in a group of patients with cataract the visual acuity onSnellen’s optotypes and contrast sensitivity using Pelli-Robson’s test before cataract surgery and after cataract extraction and implantation of an intraocular lens.A VF-7 questionnaire was used for subjective evaluation of the result of surgery.The values of contrast sensitivity of the pseudophakic eyes were compared withthe contrast sensitivity of eyes of a age-matched control group with a natural lens.After cataract surgery and lens implantation highly significant improvement ofvisual acuity of the operated eye was recorded. There was also significant improvement of binocular contrast sensitivity in the study group. The authors did notdetect a significant difference of the contrast sensitivity of eyes with a PMMAlensand eyes with a silicone lens. There was no significant difference in the contrastsensitivity of pseudophakic eyes and phakic eyes of the control group. The CF-7questionnaire revealed that cataract surgery led to significant improvement ofthe investigated visual activities, as apparent from the subjective evaluation bythe patients. However, no significant correlation was found between objective(contrast sensitivity) and subjective (VF-7 questionnaire) evaluation of cataractsurgery. Only one question in the questionnaire correlated significantly withcontrast sensitivity.The authors found a significant reduction of contrast sensitivity caused by an altered transparency of the lens. The decline of contrast sensitivity in eyes with cataract and relatively good vision on Snellen’s optotypesis the cause of some subjective complaints of the patients and maybe an importantfactor in indication of cataract surgery of eyes with a relatively good visual acuity.

Key words:
cataract, visual acuity, contrast sensitivity, VF-7 questionnaire


Autoři: Š. Skorkovská;  Z. Mašková;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU FN U sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 99-103
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru nemocných s kataraktou byla vyšetřena zraková ostrost na Snellenových optotypech a kontrastní citlivost testem dle Pelliho-Robsona před operacíkatarakty a po extrakci šedého zákalu s implantací nitrooční čočky. Dále bylpoužit dotazník VF-7 pro subjektivní hodnocení výsledku operace. Hodnoty kontrastní citlivosti pseudofakických očí byly porovnány s kontrastní citlivostí očíkontrolního souboru s naturální čočkou podobného věku. Operací kataraktya implantací čočky došlo k vysoce významnému zlepšení zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti operovaného oka. Významně se zlepšila i binokulární citlivost nakontrast ve sledovanémsouboru. Nebylnalezen významnýrozdíl hodnot kontrastní citlivosti očí s PMMA čočkou a silikonovou čočkou. Rovněž nebyl zjištěn významný rozdíl hodnot kontrastní citlivosti očí pseudofakických a očí fakickýchkontrolního souboru. Použitím dotazníku VF-7 bylo operací šedého zákalu prokázáno významné zlepšení sledovaných zrakových činností na základě subjektivního hodnocení nemocných. Nebyla však nalezena významná korelace meziobjektivním (kontrastní citlivost) a subjektivním (dotazník VF-7) hodnocenímoperace katarakty. Pouze jedna otázka z dotazníku významně korelovala s kontrastní citlivostí. V naší studii bylo zjištěno významné snížení kontrastní citlivostizpůsobené změnou transparence oční čočky. Pokles funkce kontrastní citlivostiu očí s kataraktou a relativně dobrým viděním na Snellenových optotypech jepříčinou řady subjektivních potíží nemocných a může být i důležitým faktorempři indikaci operace katarakty očí s relativně dobrou zrakovou ostrostí.

Klíčová slova:
katarakta, zraková ostrost, citlivost na kontrast, dotazník VF-7.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se