Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí - dlouhodobé výsledky


Binocular Vision after Cataract Surgery in Children - Long Term Follow up

Purpose:
Toevaluate quality of binocular vision in dependence ontype of cataract,time of surgery and type of aphakic correction with minimal 5 years follow up.Methods: 127 children divided into 3 groups: Group A - 24 children with monolateral congenital cataract, Group B - 56 children with bilateral congenital cataract,Group C -47 children with traumatic cataract. Binocular vision results wereevaluated 5-10 years after cataract surgery subordinated on the type of aphakic correction- PC IOL, contact lenses, spectacles, type of cataract (congenital monoor bilateral, traumatic) and time of cataract surgery.Results: Group A: Binocular vision in 56% children with cataract surgery in thefirst 3months of age and only 20% of binocular vision in children operated later.Binocular vision results in dependence on aphakic correction (46% in contact lenssubgroup, 44% in PCIOL subgroup without statistically significant diferences.Group B: Binocular vision in 76% of children operated in the first 3months of age,and 79% of children operated later. Binocular vision in 68%of children in spectacleaphakic correction subgroup, 67% of children in contact lenses subgroup, and 75%of children in primary or secondary implanted PC IOL subgroup.Group C: Binocular vision in 80% of children with contact lenses subgroup, andin 84% of children with implantation PC IOL.Conclusion: Better results of binocular vision quality have children with cataractextraction in the first three months of age then children operated later in groupwith monolateral congenital cataract.Primary or secondary implantation of PC IOL was find to the better aphakiccorrection for the binocular visual results in the groups with bilateral congenitalcataract andtraumaticcataract thanothertypes of aphakiccorrection. Amblyopiais a major determinate of visual outcome in childhood cataract. The timing ofsurgery - the early cataract removal will continue to be more important than themethod of aphakic optical correction, especially in the case of monolateral congenital cataract.

Key words:
cataract, children, aphakia, amblyopia, binocular vision


Autoři: R. Autrata;  J. Řehůřek;  E. Unčovská;  J. Vančurová
Působiště autorů: Dětská oční klinika FN a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 92-98
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnocení binokulárního vidění (BV) po operaci katarakty u dětí v dlouhodobém sledování v závislosti na typu katarakty (kongenitální jednostranná, kon-genitální oboustranná a traumatická), použité afakické korekci (brýle, kontaktníčočka, IOL) a na době operace - věku, ve kterém byla operace kongenitálníkatarakty provedena.Metodika: Soubor tvoří 127 dětí s dobou sledování 5-10 let po extrakci katarakty.Soubor je rozdělen do tří skupin. Skupinu A tvoří 24 dětí s kongenitální jednostrannou kataraktou, skupinu B tvoří 56 dětí s kongenitální oboustrannou kataraktou a ve skupině C je hodnoceno 47 dětí s traumatickou kataraktou. V každéskupině je hodnoceno binokulární vidění v závislosti na době operace, na typupoužité afakické korekce a na typu katarakty.Výsledky: Ve skupině A s jednostrannou kongenitální kataraktou bylo zaznamenáno významně vyšší procento binokulárního vidění (56 %) v případě provedeníoperace do 3 měsíců věku dítěte, oproti pozdější operaci (přítomnost BV pouze ve20 %).Ve skupině B s oboustrannou kongenitální kataraktou nebyl z hlediska časovéhofaktoru významný rozdíl v dosaženém BV (u dětí operovaných do 3 měsíců věku76 % BV, u dětí operovaných později 79 % BV). Nebyl zaznamenán významný rozdílv dosaženém BV v závislosti na typu použité afakické korekce (brýle: 68 %BV, KČ:67 % BV, IOL: 75 % BV). Významný rozdíl v dosaženém BV byl nalezen v souvislostis typemkatarakty. Po operaci přední polární katarakty bylo BVpřítomno ve 100 %případů, u nukleární a perinukleární katarakty bylo BV po operaci v 68-71 %,v případech totální katarakty mělo BV po operaci 45 % dětí.Ve skupině C s traumatickou kataraktou po kontuzi či perforaci byl zaznamenánnejvyšší podíl dosaženého BV. V případě korekce kontaktní čočkou bylo BVpřítomno v 80 %, po implantaci nitrooční čočky v 84 %. V této skupině bylo téžnejvyšší procento fúze a stereopse (60 %).Závěr: U jednostranné kongenitální katarakty je nejdůležitějším prognostickýmfaktorem pro úspěšnou zrakovou rehabilitaci a dosažení kvalitního binokulárního vidění včasná extrakce katarakty, společně se zajištěním aktuálně přesnédioptrické hodnoty afakické kontaktní čočky a intenzivní léčby amblyopie s okluzí dominantního oka. Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledné zrakové funkce je typ a rozsah katarakty. Včas provedená operace a důsledná léčbaamblyopie je důležitější než pozdější výběr afakické korekční pomůcky, avšakvýsledky zrakových funkcí včetně binokulárního vidění obecně známé optickévýhody a kvalita života svědčí pro implantaci nitrooční čočky u dětí starších 2 let.

Klíčová slova:
dětská katarakta, afakie, amblyopie, binokulární vidění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se