Význam správné interpretace náhodně zachycených CTobrazů intraokulárně aplikovaného silikonového oleje


Importance of Correct Interpretation of Accidentally Recorded CT Images ofIntraocular Silicone Oil Administration

Liquid silicone is used in ophthalmology as one of the possible substitutes of thevitreous body and for internal tamponade of the vitreous space in pars planavitrectomy (PPV). The intraocular presence of silicone causes marked changes ofthe CT image of the bulbus. As the number of patients treated by PPV is steadilyincreasing (this applies in particular to patients with diabetes and AIDS), theprobability increases that the radiologist will encounter this image. Typicalchanges in the CT image of the bulbus after PPV using a silicone cerclage stripwith administration of silicone oil (SO) into the vitreous space: 1. Disfigurationof the bulbus after application of the cerclage strip, 2. the area of the vitreousbody is visualized as a hyperdense area with a slitike hypodense space betweenSO and the bulbar wall. Knowledge of these changes will avoid errors in theinterpretation of accidentally recorded CT images.

Key words:
CT, bulbus, PPV, silicone oil, AIDS


Autoři: J. Chmelová ;  Z. Pastor ;  K. Komínek
Působiště autorů: Radiodiagnostický ústav FN, Ostrava, přednostka MUDr. S. Skotnicová Oční oddělení ZN, Vítkovice, primář MUDr. Z. Pastor Soukromá oční ambulance, Diagnostické centrum, Ostrava, MUDr. K. Komínek
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 121-126
Kategorie: Články

Souhrn

Tekutý silikon se v oftalmologii používá jako jedná z možností náhrady sklivcea vnitřní tamponády sklivcového prostoru při pars plana vitrektomii (PPV).Přítomnost silikonu intraokulárně působí výrazné změny v CT obrazu očníhobulbu. ProtožepacientůléčenýchPPVstále přibývá(týkásetopředevšímpacientůs diabetes mellitus a AIDS), zvyšuje se pravděpodobnost, že se radiolog s tímtoobrazem setká. Typické změny v CT obrazu očního bulbu po PPV s použitímsilikonové serklážní pásky s aplikací silikonového oleje (SO) do prostoru sklivce:1. defigurace bulbu po naložení serklážní pásky, 2. oblast sklivce se zobrazujejako hyperdenzní area se štěrbinovitým hypodenznímprostoremmezi SOa stěnoubulbu. Při znalosti těchto změn se lze vyhnout omylům v interpretaci CT obrazůi náhodně zachycených.

Klíčová slova:
CT, oční bulbus, PPV, silikonový olej, AIDS

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se