Mukokely vedlejších dutin nosních


Mucoceles of the Paranasal Sinuses

In a retrospective study authors refer to the treatment results in four patientswith mucocele of the paranasal sinuses, whowerehospitalized during a 30-monthsperiod at the Department of Otorhinolaryngology of the Charles UniversityHospital, in Prague, Czech Republic. In all patients the frontal sinus was involved,in three cases the involvement was unilateral, in one case bilateral. In the medicalhistory of all patients, an injury, inflammation, or surgery of the paranasal sinusin the past (5 - 30 years ago) were present. In three patients, proptosis of the eye,swollen upper eyelid, and diplopia were discovered firstly by ocular examination.All patients underwent external approach surgical treatment, in four cases it wasthe frontoethmoidectomy sec. Jansen-Ritter, in one case the osteoplastic frontalcraniotomy was performed. The postoperative follow-up period is 2 - 30 months.

Key words:
mucocele, complications, frontoethmoidectomy, osteoplastic frontalcraniotomy


Autoři: J. Lukáš ;  P. Diblík ;  L. Špelina ;  L. Pekař
Působiště autorů: ORL oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Pra
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 115-120
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně zpracovali výsledky léčby 4 pacientů (všichni muži) s mukokelou vedlejších dutin nosních (VDN) za 30měsíční období, kteří byli hospitalizováni na ORL oddělení VFN v Praze. U všech pacientů šlo o postižení čelníchdutin, 3krát bylo postižení čelních dutin jednostranné, u jednoho pacienta bylopostižení oboustranné. V osobní anamnéze měli všichni pacienti v předchozímobdobí v délce 5 - 30 let úraz nebo operační výkon na VDN. U tří sledovanýchpacientů bylo první vyšetření provedeno oftalmologem pro protruzi bulbu, otokhorního víčka a diplopii.U všech pacientů byl volen zevní chirurgický přístup 4krát frontoetmoidectomiesec. Jansen Ritter, 1krát byla provedena osteoplastická frontální kraniotomie.Doba pooperačního sledování je 2 - 30 měsíců.

Klíčová slova:
mukokela, komplikace, frontoetmoidectomie, osteoplastická frontální kraniotomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se