Léčba paralýzy n. VI: zhodnocení transpoziční operaceokohybných svalů dle Hummelsheima


Treatment of Paralysis of the VIth Nerve: Evaluation of Transposition Surgeryof the Oculomotor Muscles according to Hummelshein

The authors evaluated in a retrospective study the results of surgery in 28 patientswith paralysis of the VIth cranial nerve. The standard surgical procedure whichwas selected as primary achieved orhtophoria in 21 patients. In 7 patients withpersisting esotropia and diplopia transposition of the oculomotor nerves according to Hummelshein was indicated. After stabilization of the postoperativefinding in all patients parallel position of the eyes and a improved compensatoryposition of the head was found. Markedly restored motility in abduction wasobserved only in patient. The method of first choice in treatment of paralysis ofthe sixth nerve but also of other oculomotor nerves are standard surgical procedures. By retroposition and resection of oculomotor muscles usually a satisfactory state in the primary position is achieved. Transposition operations arerather useful as supplementary operations in previously operated eyes. Indicattions are persisting diplopia and esotropia. Postoperative results as regards theprimary position of the eyes are satisfactory but usually marked improvement ofthe motility cannot be foreseen.

Key words:
Paralysis of the VIth cranial nerve, retroposition and resection ofoculomotor muscles, ischaemia of the anterior segment, transposition surgery,Botulotoxin A


Autoři: M. Odehnal ;  J. Malec
Působiště autorů: Dětská oční klinika 2. LF UK, Praha Motol, přednosta doc. MUDr. J. Korynta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 109-114
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v retrospektivní studii hodnotí výsledky operací u 28 pacientů s paralýzoun. VI. Standardním chirurgickým postupem, který byl volen jako primární, sedosáhlo ortoforie u 21 pacientů. U 7 pacientů s přetrvávající esotropií a diplopiíbyla indikována transpozice okohybných svalů dle Hummelsheima. Po stabilizacipooperačního nálezu bylo u všech paralelní postavení očí a zlepšení kompenzačního postavení hlavy. Zřetelné obnovení motility v abdukci jsme pozorovali pouzeu 1 pacienta. Metodou první volby při řešení paralýzy n. VI, ale i ostatníchokohybných nervů, mají být standardní operační přístupy. Retropozicí a resekcíokohybných svalů většinou dosáhneme uspokojivého stavu v primárním postavení. Transpoziční operace se spíše uplatní jako doplňující výkon u již dříve operovaných očí. Indikací je přetrvávající diplopie a esotropie. Pooperační výsledkyv primárním postavení očí jsou uspokojivé, ale zřetelné zlepšení motility nelzevětšinou očekávat.

Klíčová slova:
paralýza n. VI, retropozice a resekce okohybných svalů, ischemiepředního segmentu, transpoziční operace, Botulotoxin A

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se