Histopatologický obraz po chemickom poranení oka, úloha limbálnych kmeňových buniek


Histopathological Picture after Chemical Injury, Role of Limbal Epithelial BasalCells

The aim of this experimental study was to evaluate the role of limbal stem cellson corneal wound healing. The experimental objects were New Zealand whiterabbits. Damage to the cornea was caused by 2,5 N NaOH solution for 50 sec. andwas subsequently washed out by saline solution . The rabbits were euthanased 24hours after alkaly burn and the tissue was fixated in 10% formalin. The sampleswereembeddedinparaffin andstainedwithhaematoxilin andeosin. Thespecimenshowed focal inflammatory reaction with the presence of macrophages an round- nucleated cells in the limbal area.

Key words:
cornea, chemical burn, limbal cells


Autoři: Kozák I. Trbolová A. Ševčíková Z. Ledecký V. Juhás T.
Působiště autorů: Očná klinika LF UPJŠ, Košice, prednosta doc. MUDr. T. Juhás, CSc., doc. MVDr. Ledecký V., CSc., Katedra patologickej anatómie UVL, Košice, vedúci katedry, prof. MVDr. M. Levkut, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 104-108
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľomtejto experimentálnej práce je overiť významlimbálnych buniek pri hojenípoleptanej rohovky. Predmetom experimentu boli angorské králiky. Poleptaniebolo realizované 2,5 N roztokom NaOH, ktorý pôsobil 50 sekúnd a následne bolvypláchnutý prúdom fyziologického roztoku, kontinuálne po dobu 5 minút. Eutanázia králikov bola urobená 24 hodín po poleptaní, tkanivo bolo fixované v 10%formalínovomroztoku. Pre histologické spracovanie bola použitá metódazaliatímdo parafínu a vzorky boli ofarbené hematoxilínozínom. Na prezentovanýchvzorkách možno pozorovať ložiskové zápalové reakcie s prítomnosťou makrofágov, v limbálnej oblasti s infiltráciou okrúhlojadernými bunkami.

Klíčová slova:
rohovka, chemické poranenie, limbálne bunky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se