Gastrointestinální onkologie


Autoři: Koller T.
Působiště autorů: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(5): 375
Kategorie: Editorial

Vážení kolegovia,

dostávate do rúk piate tohtoročné číslo časopisu Gastroenterológia a hepatológia, ktoré je venované gastrointestinálnej onkológii. Naše krajiny patrili v incidencii zhubných nádorov tráviaceho traktu dlhé 10ročia na popredné priečky v Európe. Dnes, vďaka neľahkému, ale sústredenému úsiliu gastroenterológov v úzkej spolupráci s regulátormi a platcami, sa snáď blýska na lepšie časy. V ČR je výborne rozbehnutý skríning kolorektálneho karcinómu (KRK), do ktorého sa zapája čoraz väčšia skupina populácie, čím sa ČR zaradila medzi krajiny s aktuálne najrýchlejším poklesom mortality na KRK v Európe. Na Slovensku sa od začiatku tohto roka rozbehol adresný pozývací skríning KRK a novšie dáta o úmrtnosti na KRK Národného centra zdravotníckych informácií by sme mohli považovať za povzbudivé [1]. Problematika onkologických chorôb tráviaceho traktu však zostáva naďalej naliehavou. Populácie oboch krajín starnú, čím sa absolútny počet postihnutých nádormi zvyšuje. Slovensko naďalej patrí na prvé priečky v incidencii KRK, obe krajiny sú stále na prvých priečkach v incidencii karcinómu pankreasu [2]. Naviac, nádory hrubého čreva a pankreasu sa vo vysokom percente diagnostikujú v neskorých štádiách. Personálne a materiálne kapacity na vykonávanie skríningových endoskopických vyšetrení sú obmedzené a s rastom počtu skrínovaných jedincov sa vytvára tlak na efektívnejšie algoritmy. Napriek čiastočným úspechom teda existuje veľký priestor na zlepšenie a v duchu známej myšlienky M. Gándhiho musíme so „zlepšovaním“ začať každý od samého seba. V aktuálnom čísle Gastroenterológie a hepatológie preto nájdete množstvo podnetných informácií, odporúčaní a analýz.


Základným predpokladom kvalitnej koloskopie stále zostáva bezchybná príprava na vyšetrenie. O tom, či existuje optimálna príprava, pojednáva správa autorov Kmochová K et al [3]. V čísle ďalej nájdete správu o aktuálnych výsledkoch skríningu KRK v ČR. Autori Ngo et al podrobne rozoberajú trendy v počtoch vyšetrení, v získaných nálezoch, v čakacích dobách na vyšetrenie a tiež analyzujú potenciálny význam kapsulovej endoskopie v skríningu [4]. Táto úvaha je zároveň podložená aj výsledkami originálnej štúdie autorov Voška M et al, ktorí analyzovali 178 pacientov so súčasne vykonanou kapsulovou aj optickou kolonoskopiou na presnosť detekcie kolorektálnych lézií [5]. K úplnosti problematiky sú ďalej uvedené nové odporúčané postupy Českej gastroenterologickej spoločnosti ku kapsulovej endoskopii autorov Tachecí I et al [6]. Incidencia zhubných nádorov žalúdka je v Európe aj u nás na zostupnej krivke, čo však neznamená, že sa s ňou už nestretávame. Svedčí o tom kazuistika Dr. Tkáčika, ktorá upozorňuje na jednu z jeho endoskopicky disktrétnych, ale výnimočne malígnych foriem [7]. Problematike karcinómu pankreasu je venovaná správa prof. Rysku. Analýza porovnáva dlhodobé prežívanie pacientov v časových kohortách od roku 1995 a zamýšľa sa nad tým, ako súčasné možnosti liečby karcinómu pankreasu vplývajú na dlhodobé prežívanie pacientov [8]. V závere čísla tradične uvádzame správy z kongresov a podujatí v nedávno uplynulých mesiacoch.

Vážení čitatelia, verím že pri čítaní aktuálneho čísla Gastroenterológie a hepatológie strávite príjemné jesenné večery.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

koeditor sekce Gastrointestinální onkologie za Slovensko

koller.tomas@gmail.com


Zdroje

1. KRCA. [online]. Dostupné z: www.krca.sk.

2. Global cancer observatory. [online]. Available from: www.gco.iarc.fr.

3. Kmochová K, Zavoral M, Suchánek Š. Střevní příprava před koloskopií – existuje optimální příprava? Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 392–397. doi: 10.14735/amgh2019392.

4. Ngo O, Chloupková R, Suchánek Š et al. Aktuální výsledky screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a potenciální význam kolonické kapslové endoskopie. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 387–391. doi: 10.14735/amgh2019387.

5. Voška M, Grega T, Vojtěchová G et al. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické koloskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice – multicentrická, prospektivní studie. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 398–403. doi: 10.14735/amgh2019398.

6. Tachecí I, Suchánek Š, Drastich P et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro kapslovou endoskopii. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 378–386. doi: 10.14735/amgh2019378.

7. Tkáčik M. Papillary gastric adenocarcinoma. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 404–408. doi: 10.14735/amgh2019404.

8.Ryska M. Vliv současné léčby na populační data dlouhodobého přežívání nemocných s karcinomem pankreatu. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 409–412. doi: 10.14735/amgh2019 409.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se