Gastrointestinální onkologie


Autoři: Koller T.
Působiště autorů: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(5): 375
Kategorie: Editorial

Vážení kolegovia,

dostávate do rúk piate tohtoročné číslo časopisu Gastroenterológia a hepatológia, ktoré je venované gastrointestinálnej onkológii. Naše krajiny patrili v incidencii zhubných nádorov tráviaceho traktu dlhé 10ročia na popredné priečky v Európe. Dnes, vďaka neľahkému, ale sústredenému úsiliu gastroenterológov v úzkej spolupráci s regulátormi a platcami, sa snáď blýska na lepšie časy. V ČR je výborne rozbehnutý skríning kolorektálneho karcinómu (KRK), do ktorého sa zapája čoraz väčšia skupina populácie, čím sa ČR zaradila medzi krajiny s aktuálne najrýchlejším poklesom mortality na KRK v Európe. Na Slovensku sa od začiatku tohto roka rozbehol adresný pozývací skríning KRK a novšie dáta o úmrtnosti na KRK Národného centra zdravotníckych informácií by sme mohli považovať za povzbudivé [1]. Problematika onkologických chorôb tráviaceho traktu však zostáva naďalej naliehavou. Populácie oboch krajín starnú, čím sa absolútny počet postihnutých nádormi zvyšuje. Slovensko naďalej patrí na prvé priečky v incidencii KRK, obe krajiny sú stále na prvých priečkach v incidencii karcinómu pankreasu [2]. Naviac, nádory hrubého čreva a pankreasu sa vo vysokom percente diagnostikujú v neskorých štádiách. Personálne a materiálne kapacity na vykonávanie skríningových endoskopických vyšetrení sú obmedzené a s rastom počtu skrínovaných jedincov sa vytvára tlak na efektívnejšie algoritmy. Napriek čiastočným úspechom teda existuje veľký priestor na zlepšenie a v duchu známej myšlienky M. Gándhiho musíme so „zlepšovaním“ začať každý od samého seba. V aktuálnom čísle Gastroenterológie a hepatológie preto nájdete množstvo podnetných informácií, odporúčaní a analýz.


Základným predpokladom kvalitnej koloskopie stále zostáva bezchybná príprava na vyšetrenie. O tom, či existuje optimálna príprava, pojednáva správa autorov Kmochová K et al [3]. V čísle ďalej nájdete správu o aktuálnych výsledkoch skríningu KRK v ČR. Autori Ngo et al podrobne rozoberajú trendy v počtoch vyšetrení, v získaných nálezoch, v čakacích dobách na vyšetrenie a tiež analyzujú potenciálny význam kapsulovej endoskopie v skríningu [4]. Táto úvaha je zároveň podložená aj výsledkami originálnej štúdie autorov Voška M et al, ktorí analyzovali 178 pacientov so súčasne vykonanou kapsulovou aj optickou kolonoskopiou na presnosť detekcie kolorektálnych lézií [5]. K úplnosti problematiky sú ďalej uvedené nové odporúčané postupy Českej gastroenterologickej spoločnosti ku kapsulovej endoskopii autorov Tachecí I et al [6]. Incidencia zhubných nádorov žalúdka je v Európe aj u nás na zostupnej krivke, čo však neznamená, že sa s ňou už nestretávame. Svedčí o tom kazuistika Dr. Tkáčika, ktorá upozorňuje na jednu z jeho endoskopicky disktrétnych, ale výnimočne malígnych foriem [7]. Problematike karcinómu pankreasu je venovaná správa prof. Rysku. Analýza porovnáva dlhodobé prežívanie pacientov v časových kohortách od roku 1995 a zamýšľa sa nad tým, ako súčasné možnosti liečby karcinómu pankreasu vplývajú na dlhodobé prežívanie pacientov [8]. V závere čísla tradične uvádzame správy z kongresov a podujatí v nedávno uplynulých mesiacoch.

Vážení čitatelia, verím že pri čítaní aktuálneho čísla Gastroenterológie a hepatológie strávite príjemné jesenné večery.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

koeditor sekce Gastrointestinální onkologie za Slovensko

koller.tomas@gmail.com


Zdroje

1. KRCA. [online]. Dostupné z: www.krca.sk.

2. Global cancer observatory. [online]. Available from: www.gco.iarc.fr.

3. Kmochová K, Zavoral M, Suchánek Š. Střevní příprava před koloskopií – existuje optimální příprava? Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 392–397. doi: 10.14735/amgh2019392.

4. Ngo O, Chloupková R, Suchánek Š et al. Aktuální výsledky screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a potenciální význam kolonické kapslové endoskopie. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 387–391. doi: 10.14735/amgh2019387.

5. Voška M, Grega T, Vojtěchová G et al. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické koloskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice – multicentrická, prospektivní studie. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 398–403. doi: 10.14735/amgh2019398.

6. Tachecí I, Suchánek Š, Drastich P et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro kapslovou endoskopii. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 378–386. doi: 10.14735/amgh2019378.

7. Tkáčik M. Papillary gastric adenocarcinoma. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 404–408. doi: 10.14735/amgh2019404.

8.Ryska M. Vliv současné léčby na populační data dlouhodobého přežívání nemocných s karcinomem pankreatu. Gastroent Hepatol 2019; 73 (5): 409–412. doi: 10.14735/amgh2019 409.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2019 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se