XXXIII. Hildebrandove bardejovské gastroenterologické dni


Autoři: Koller T.
Působiště autorů: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(5): 444-445
Kategorie: Zpráva z akce

V dňoch 20.–21. 9. 2019 sa konali v Bardejovských Kúpeľoch už tradičné XXXIII. Hildebrandove bardejovské gastroenterologické dni. Na kongrese sa tento rok zúčastnilo viac ako 200 prihlásených účastníkov a odznelo viac ako 40 prednášok. Tradičným koordinátorom a hlavou podujatia bola dr. M. Zakuciová spolu s jej skúseným tímom. Medzi delegátmi kongresu som spoznal okrem významných slovenských gastroenterológov aj tradične pomerne početnú delegáciu významných českých gastroenterológov.

Úvod kongresu bol venovaný gratuláciám významným predstaviteľom gastroenterologickej komunity. Tento rok oslavuje okrúhle životné jubileum predchádzajúci prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) doc. Ľ. Jurgoš a taktiež predchádzajúci prezident Českej gastroenterologickej spoločnosti prof. M. Lukáš.

Čestne predsednictvo pri otvoreni kongresu.
Obr. 1. Čestne predsednictvo pri otvoreni kongresu.

Prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
doc. M. Huorka pri prihovore jubilantom.
Obr. 2. Prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. M. Huorka pri prihovore jubilantom.

Posledné roky je program kongresu verný tradičnému plánu. Prvý deň kongresu sú prezentované prihlásené prednášky kazuistík z gastroenterológie a hepatológie. Vybrané kazuistiky autori prezentovali prevažne didaktickým spôsobom. Po podrobnom opise prípadu zvyčajne nasledovala pointa v podobe správnej diagnózy a prezentácia dostupných literárnych zdrojov ukazujúcich buď atypickú prezentáciu relatívne bežných diagnóz, alebo na relatívnu raritu prezentovaného prípadu. Diskusia bola vždy živá a z auditória sa zakaždým prihlásilo niekoľko účastníkov s otázkami alebo komentármi. V diskusiách boli cenné aj pripomienky a komentáre českých expertov. Nebyť časovej limitácie, pre záujem auditória by diskusia v mnohých prípadoch mohla pokračovať aj ďalej. V prvej polovici dňa boli kazuistiky venované prevažne zápalovým črevným chorobám a zriedkavejším nádorom. V druhej polovici dňa boli prezentované prípady komplikácií endoskopických výkonov, prípady zavedenia novších endoskopických metód a kazuistiky raritnejších chorôb hepato-biliárneho systému. Účastníci kongresu mali možnosť hlasovať za jednu kazuistiku. Najvyšší počet hlasov a cenu za najlepšiu kazuistiku získala prezentácia autorov Krajčovičová et al z Bratislavy s témou „IBS ako prejav sklerodermie“. Na druhom mieste sa s rovnakým počtom hlasov umiestnili autori Ďuríček et al z Martina s témou „Endosonograficky navigovaná aplikácia botulotoxínu v manažmente ťažkej poruchy motility pažeráka“ a Kučinský et al z Košíc s témou „Atypická príčina obštrukcie žlčových ciest“.

Prezentácie komplexných kazuistík sú náročné nielen pre autorov a diskutujúcich, ale aj pre publikum. Čas medzi jednotlivým sekciami bol preto vyplnený sponzorovanými blokmi prednášok od partnerov SGS, a tiež vhodne zvolenými prehľadovými prednáškami na aktuálne témy, z ktorých vyberám napr.: Črevný mikrobióm, čo máme nové? (dr. L. Gombošová), Pět nejvýznamnejších pankreatologických objevů posledních 5 let (prof. J. Špičák), Screening karcinomu pankreatu – vize versus realita (doc. O. Urban) a Načasovanie endoskopie pri suspektnom varikóznom krvácaní (dr. M. Janičko).

Druhý deň kongresu začal blokom venovaným laudácii jubilantovi doc. Ľ. Jur-gošovi, v ktorom vystúpili jubilantom vybraní prednášajúci, ktorí boli zároveň jeho spolupútnikmi, prípadne učiteľmi alebo žiakmi. Záverečný blok kongresu patril monotematickému bloku venovanému perianálnej forme Crohnovej choroby. Vystúpili takmer všetci významní experti v tejto problematike z Čiech aj zo Slovenska. Blok bol svojou vynikajúcou odbornou úrovňou dôstojným ukončením tohtoročných bardejovských dní. Záverečným hodnotením kongresu bol poverený dr. M. Kaščák, ktorý veľmi starostlivo a s jemu vlastným láskavým nadhľadom podujatie uzavrel za mohutného potlesku.

Aj keď sa prvý ročník tohto podujatia konal už pred 50 rokmi, XXXIII. Hildebrandove bardejovské dni možno naďalej hodnotiť ako podujatie vyznačujúce sa jedinečnou atmosférou. Jeho hodnota je daná nielen čerstvým vzduchom z masívu Magury, preslávenou železnatou kyselkou, všadeprítomnou slávnou históriou, alebo tradičným spoločenským večerom v kúpeľnej dvorane, ale aj hodnotným programom kazuistík, z ktorého si každý zúčastnený odnesie nejakú múdrosť.

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Ružinovská 6

826 06 Bratislava

koller.tomas@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2019 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se