5th IBD working days, Hořovice 2019


Autoři: Bortlík M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 173-174
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 21.–22. 3. 2019 se na zámku Zbiroh uskutečnil 5. ročník IBD pracovních dnů. Akce organizovaná Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease) České gastroenterologické společnosti a IBD sekcí České chirurgické společnosti ve spolupráci s Nemocnicí Hořovice se tak stala tradiční součástí jarního kalendáře meetingů věnovaných problematice IBD. Přibližně 100 gastroenterologů, chirurgů a dalších odborníků v oboru, vč. zdravotních sester, mělo možnost vyslechnout téměř 30 sdělení věnovaných problematice střevních zánětů.

Program pracovních dnů zahájil tradiční workshop věnovaný perianální Crohnově chorobě, jehož součástí je vždy i praktická demonstrace chirurgické léčby na operačním sále. Tato praktická část pak byla doplněna o téma léčby komplikovaných ran a stomií.

MUDr. Luděk Hrdlička přednáší na V. IBD pracovních dnech.
Fig. 1. Luděk Hrdlička, MD, presenting at the 5<sup>th</sup> IBD working days.
Obr. 1. MUDr. Luděk Hrdlička přednáší na V. IBD pracovních dnech. Fig. 1. Luděk Hrdlička, MD, presenting at the 5th IBD working days.

Vlastní sympozium bylo rozděleno do pěti bloků zaměřených především na důsledky chirurgické léčby IBD a funkční poruchy u nemocných se střevními záněty. V úvodní části byla hlavní pozornost věnována problematice restorativní proktokolektomie s konstrukcí ileopouch-anální anastomózy (IPAA). Ačkoli jde o „zlatý standard“ chirurgické terapie ulcerozní kolitidy (UC – ulcerative colitis), je tento výkon spojen s celou řadou potenciálních problémů a komplikací. Stejně jako v ostatních oblastech chirurgie je i v případě IPAA v současnosti jednoznačně preferován miniinvazivní přístup v podobě laparoskopicky asistované operace. Jedním z hlavních a opakovaně zmíněných benefitů minimální invaze je omezení rizika traumatizace struktur malé pánve, vč. reprodukčních orgánů. Výskyt komplikací ovšem zcela eliminovat nelze, některé z nich (např. stenózy) lze řešit endoskopickými technikami. Všichni přednášející se shodli na konstatování, že úspěch chirurgické léčby vyžaduje úzkou spolupráci chirurga s gastroenterologem a tato spolupráce je klíčová zejména při řešení případných komplikací.

V další části byly diskutovány otázky funkčních poruch a inkontinence pacientů s IBD. Tyto problémy mohou souviset s morfologickými změnami v oblasti anorektální, ale mohou být též důsledkem chirurgických zákroků na střevě nebo vyplývají z dlouhodobého průběhu zánětu v tlustém střevu. Vzhledem k minimálním možnostem chirurgické terapie inkontinence u pacientů s IBD je nutná prevence této komplikace, případně lze využít možností fyzioterapie na specializovaném pracovišti.

Hlavní organizátorka IBD pracovních dnů v Hořovicích
MUDr. Zuzana Šerclová.<br>
Fig. 2. The main organizer of IBD working days in Hořovice – Zuzana Šerclová, MD.
Obr. 2. Hlavní organizátorka IBD pracovních dnů v Hořovicích MUDr. Zuzana Šerclová.
Fig. 2. The main organizer of IBD working days in Hořovice – Zuzana Šerclová, MD.

Posledním tématem letošních IBD dnů byly střevní infekce a další infekční komplikace IBD. Jejich význam stoupá s rostoucím počtem pacientů léčených imunosupresivy a biologiky, základem včasné diagnostiky je vždy správná klinická rozvaha. Oportunní infekce ohrožují především populaci nemocných nad 50 let, závažný až život ohrožující průběh však mohou mít u mladých jedinců, zejména v koincidenci s vysokou aktivitou IBD a malnutricí. Optimálním řešením superinfekce bakterií Clostridium difficile je u řady pacientů s IBD fekální transplantace.

Pracovní IBD dny byly zakončeny sérií kazuistických sdělení doprovázených bohatou diskuzí. I díky této populární a každé sympozium osvěžující formě lze považovat letošní hořovické dny za úspěšné. Dík za to patří jejich hlavní organizátorce prim. Zuzaně Šerclové.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

mbortlik@seznam.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×