Právoplatnosť slovenskej verzie dotazníka SIBDQ v kohorte pacientov s idiopatickými střevními záněty


Autoři: Jalali Y;  Sturdik I.;  Adamcová M.;  Krajcovicova A.;  Huorka M.;  Payer J.;  Hlavaty T.
Působiště autorů: -5th Department of Internal Medicine Faculty of Medicine Comenius University and University Hospital Bratislava, Slovak Republic
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 138-142
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.14735/amgh2019138

Souhrn

Východiská: Zápalový dotazník o ochoreniach hrubého čreva (IBDQ – inflammatory bowel disease questionnaire) je široko používaný dotazník na hodnotenie kvality života u pacientov so zápalovým ochorením čriev (IBD – inflammatory bowel disease). Hoci bol tento dotazník prijatý a potvrdený v niekoľkých jazykoch, ešte nebol potvrdený v slovenskom jazyku.

Ciele: Cieľom tejto štúdie bolo aplikovať metódy a kritériá používané v niekoľkých adaptačných štúdiách na posúdenie platnosti a spoľahlivosti prispôsobeného IBDQ.

Metódy: V tejto prierezovej štúdii sme zhromaždili dáta pomocou 90 dotazníkov IBD (ulcerózna kolitída (UC) 39 a Crohnova choroba (CD) 51 dotazníkov) od 82 po sebe nasledujúcich pacientov z centra IBD v Ružinovskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Všetkým pacientom boli poskytnuté tri dotazníky: krátka forma IBD dotazníka (SIBDQ – short inflammatory bowel disease questionnaire), prieskum Short Form (SF-36), Harvey-Bradshawov index (HBI) u pacientov s CD a parciálneho Mayo Score (pMayo) u pacientov s UC. Na základe údajov sme hodnotili slovenskú verziu SIBDQ pre platnosť s použitím miery konvergencie Pearsonova korelačného koeficientu, spoľahlivosť pomocou Cronbachovho interného testu konzistencie a prijateľnosti a zrozumiteľnosti jazyka pomocou stupnice Likert.

Výsledky: Slovenská verzia SIBDQ bola tiež vysoko korelovaná v porovnaní s SF-36 (UC r = 0,87 a CD r = 0,81; oba s p < 0,01), HBI (CD r = – 0,82; p < 0,01) a pMayo (UC r = –0,86; p < 0,01). Spoľahlivosť slovenskej verzie SIBDQ bola veľmi významná u UC (Cronbachov alfa koeficient 0,96 pre zložku klinickej prezentácie a 0,85 pre zložku sociálneho obmedzenia) a CD (0,92 pre zložku klinickej prezentácie a 0,84 pre zložku sociálneho obmedzenia). Percento akceptovateľnosti všetkých dotazníkov SIBDQ u UC a CD pacientov zostalo konštantné na 100 %. Zrozumiteľnosť jazyka bola hodnotená sedembodovou stupnicou Likert, v ktorej sa zistilo, že 93,15 % pacientov súhlasilo s tým, že dotazník bol jazykovo správny a zrozumiteľný.

Záver: Slovenská verzia SIBDQ je platný, spoľahlivý a vysoko prijateľný nástroj na meranie kvality života pacientov s UC a CD.

Klíčová slova:

SIBDQ – ulcerózna kolitída – zápalová choroba čriev – SF-36 – pMayo – HBI


Zdroje

1. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med 1993; 118 (8): 622–629.

2. Mitchell A, Guyatt G, Singer J et al. Quality of life in patients with inflammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol 1988; 10 (3): 306–310.

3. Guyatt G, Mitchell A, Irvine EJ et al. A new measure of health status for clinical trials in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 1989; 96 (3): 804–810.

4. Love JR, Irvine EJ, Fedorak RN. Quality of life in inflammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol 1992; 14 (1): 15–19.

5. Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. The language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol 1997; 31 (2): 129–140.

6. Patrick DL, Wild DJ, Johnson ES et al. Cross-cultural validation of quality of life measures. In: Orley J, Kuykev W (eds). Quality of life assessment. Berlin: Springer 1995: 19–32.

7. de Boer AG, Wijker W, Bartelsman JF. Inflammatory Bowel Disease Questionnaire: cross-cultural adaptation and further validation. Eur J Gastroenterol Hepatol 1995; 7 (11): 1043–1050.

8. Russel MG, Pastoor CJ, Brandon S et al. Validation of the Dutch translation of the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ): a health-related quality of life questionnaire in inflammatory bowel disease. Digestion 1997; 58 (3): 282–288.

9. Kalafateli M, Triantos C, Theocharis G et al. Health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease: a single-center experience. Ann Gastroenterol 2013; 26 (3): 243–248.

10. McDowell I, Neweell C. The theoretical and technical foundations of health measurement. In: McDowell I, Neweell C (eds). Measuring Health: a guide to rating scales and questionnaires. New York: Oxford University Press 1987: 12–35.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se