Kreditovaný autodidaktický test


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 547
Kategorie: Kvíz

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: dětská gastroenterologie a hepatologieobezitologie a bariatricko-metabolická chirurgie

1. Na dia­gnostiku miernej hepatálnej steatózy a odlíšenie steatózy od nealkoholovej steatohepatidy a hepatál­nej fibrózy je vhodným dia­gnostickým vyšetrením:

 1. a) klasická transabdominálna ultrasonografia + stanovenie obvodu pása
 2. b) klasická transabdominálna ultrasonografia + stanovenie inzulínovej rezistencie
 3. c) ultrasonografia s hodnotením hepatorenálneho indexu
 4. d) ultrasonografia s hodnotením hepatopankreatického indexu

2. Ktoré z tvrdení je pravdivé o deťoch exponovaných anti-TNFα in utero?

 • a) zvýšený výskyt kožných infekcií a znížená pôrodná hmotnosť v porovnaní s kontrolnou skupinou
 • b) rovnaké riziko infekčných ochorení v porovnaní s kontrolnou skupinou
 • c) rovnaké riziko infekčných ochorení do 1 roka života, ale zvýšené riziko alergických ochorení po 1 roku života
 • d) zvýšené riziko predčasných pôrodov ale bez rizika ovplyvnenia imunitného systému plodu

3. Do kedy je možné stanoviť hladiny anti-TNFα v periférnej krvi u detí exponovaných anti-TNFα in utero:

 • a) do konca 2. týždňa po narodení
 • b) do konca 3. mesiaca po narodení
 • c) do konca 12. mesiaca po narodení
 • d) do konca 2. roku po narodení

4. Najčastejšia klinická prezentácia Wil­sonovej choroby v detskom veku je:

 • a) hepatálna
 • b) psychiatrická
 • c) hematologická (hemolytická anémia)
 • d) očná (prítomnosť Keyser Fleischerovho prstenca)

5. Naltrexon s bupropionem ve studiích týkajících se léčby obezity navodil průměrnou hmotnostní redukci:

 • a) < 5 % hmotnosti
 • b) průměrně 9,3 % hmotnosti
 • c) > 20 % hmotnosti
 • d) > 25 % hmotnosti

6. Liraglutid patří do skupiny:

 • a) inkretinových mimetik
 • b) kombinujících efedrin a kofein
 • c) inhibitorů střevní lipázy
 • d) inhibitorů SGLT2 receptorů v proximalním tubulu

7. Obezita je:

 • a) důsledkem individuální slabé vůle
 • b) kosmetickou/estetickou vadou
 • c) chronickým, progredujícím, multifaktoriálně podmíněným onemocněním
 • d) způsobena společenským selháním jednotlivce

8. Endoskopická léčba obezity:

 • a) umožňuje provedení ně­kte­rých metabolických a bariatrických zákroků
 • b) nemá zatím v léčbě obezity své místo
 • c) je pro obézní kontraindikovaná
 • d) nelze jí v důsledky obezity nemocného provést

9. Psychologické vyšetření před metabolickým a bariatrickým zákrokem je:

 • a) nevhodné
 • b) jednou z možných alternativ
 • c) podmínkou pro provedení metabolické či bariatrické operace
 • d) nepoviné, záleží na nemocném, zdali si ho vyžádá

10. Principem Parciální jejunální diverze (PJD) je:

 • a) spojení tlustého a tenkého střeva
 • b) spojením žaludku a tenkého střeva
 • c) resekcí tenkého střeva
 • d) spojení tenkých kliček stranou ke straně

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×