Detská gastroenterológia a hepatológia


Autoři: Čierna I.
Působiště autorů: Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 470
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čitatelia,

dostáva sa Vám do rúk nové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, kde je vyhradený priestor aj pre detskú gastroenterológiu a hepatológiu.

Som veľmi rada, že je možnosť prezentovať práce spolu s kolegami, ktorí sa zaoberajú problematikou dospelých pa­cientov, nakoľko je veľmi dôležitá vzájomná informovanosť o zdanlivo rovnakých témach ale v iných vekových kategóriách. Detský vek má svoje vlastné špecifiká, ktoré sa týkajú charakteru ochorení, dia­gnostických ale aj terapeutických prístupov. Žiadne obdobie života nepredstavuje tak rýchle zmeny v krátkom časovom úseku ako práve v detstve a adolescencii.

Zásah choroby alebo chronickej liečby do tohto fragilného obdobia života môže predstavovať ďalšie riziká, ktoré môžu natrvalo ovplyvniť bu­dúci vývoj a život jedinca. Často diskutovanou otázkou je aj vplyv bio­logickej a imunosupresívnej liečby na vývoj dieťaťa. Zaujímavou a prínosnou prácou v tomto zmysle je publikovaná multicentrická štúdia, ktorá sa zaoberá vplyvom expozície anti-TNFα in utero na vývoj imunitného systému exponovaných detí. Liečba gravidných pa­cientiek s IBD bio­logickou anti-TNFα liečbou nie je žiadnou novinkou. Je známe, že infliximab aj adalimumab prechádzajú transplacentárne aktívnym transportom, čoho následkom sú vysoké hladiny liečiva v pupočníkovej krvi, ktoré môžu pretrvávať v krvi dojčaťa až do 12 mesiacov veku. Zásadnou je teda otázka akým spôsobom môže ovplyvniť táto liečba vývoj plodu. Autori sa zamerali na vývoj imunitného systému a hodnotili vybrané ukazovatele ako sú: údaje o perinatálnom období, infekčných komplikáciách, užívanie antibio­tík a očkovanie.

Okrem gastroenterológie ponúka nové číslo aj práce z oblasti hepatológie. Wilsonova choroba býva často ochorením, ktoré uniká dia­gnostike. Autori prezentujú vlastné dve kazuistiky a upozorňujú, že na ochorenie je potrebné myslieť aj v prípade ak majú pa­cienti fyziologické hodnoty ceruloplazmínu a odpady medi v moči. Práca zahrňuje aj nové odporúčania ESPGHAN pre dia­gnostiku a liečbu Wilsonovej choroby u detí.

Pozornosť môžete upriamiť aj na ďalšiu hepatologickú tému o nealkoholovej steatóze pečene u pediatrických pa­cientov a význam USG neinvazívnych vyšetrovacích metód na hodnotenie prítomnosti a stupňa steatózy pečene.

Záverom možno konštatovať, že spektrum pediatrických pa­cientov s gas­trointestinálnymi ochoreniami, chorobami pečene ako aj poruchami výživy je široké, pediatrických gastroenterológov je málo, práce s deťmi je veľa. Napriek tomu je potrebné nájsť si čas a podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti, experimentálne práce, výsledky štúdií aj s ostatnými odborníkmi a viac prezentovať svoju náročnú prácu.


MUDr. Iveta Čierna, PhD.

koeditorka sekcie Detská

gastroenterológia a hepatológia

iicierna@gmail.co


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se