Detská gastroenterológia a hepatológia


Autoři: Čierna I.
Působiště autorů: Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 470
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čitatelia,

dostáva sa Vám do rúk nové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, kde je vyhradený priestor aj pre detskú gastroenterológiu a hepatológiu.

Som veľmi rada, že je možnosť prezentovať práce spolu s kolegami, ktorí sa zaoberajú problematikou dospelých pa­cientov, nakoľko je veľmi dôležitá vzájomná informovanosť o zdanlivo rovnakých témach ale v iných vekových kategóriách. Detský vek má svoje vlastné špecifiká, ktoré sa týkajú charakteru ochorení, dia­gnostických ale aj terapeutických prístupov. Žiadne obdobie života nepredstavuje tak rýchle zmeny v krátkom časovom úseku ako práve v detstve a adolescencii.

Zásah choroby alebo chronickej liečby do tohto fragilného obdobia života môže predstavovať ďalšie riziká, ktoré môžu natrvalo ovplyvniť bu­dúci vývoj a život jedinca. Často diskutovanou otázkou je aj vplyv bio­logickej a imunosupresívnej liečby na vývoj dieťaťa. Zaujímavou a prínosnou prácou v tomto zmysle je publikovaná multicentrická štúdia, ktorá sa zaoberá vplyvom expozície anti-TNFα in utero na vývoj imunitného systému exponovaných detí. Liečba gravidných pa­cientiek s IBD bio­logickou anti-TNFα liečbou nie je žiadnou novinkou. Je známe, že infliximab aj adalimumab prechádzajú transplacentárne aktívnym transportom, čoho následkom sú vysoké hladiny liečiva v pupočníkovej krvi, ktoré môžu pretrvávať v krvi dojčaťa až do 12 mesiacov veku. Zásadnou je teda otázka akým spôsobom môže ovplyvniť táto liečba vývoj plodu. Autori sa zamerali na vývoj imunitného systému a hodnotili vybrané ukazovatele ako sú: údaje o perinatálnom období, infekčných komplikáciách, užívanie antibio­tík a očkovanie.

Okrem gastroenterológie ponúka nové číslo aj práce z oblasti hepatológie. Wilsonova choroba býva často ochorením, ktoré uniká dia­gnostike. Autori prezentujú vlastné dve kazuistiky a upozorňujú, že na ochorenie je potrebné myslieť aj v prípade ak majú pa­cienti fyziologické hodnoty ceruloplazmínu a odpady medi v moči. Práca zahrňuje aj nové odporúčania ESPGHAN pre dia­gnostiku a liečbu Wilsonovej choroby u detí.

Pozornosť môžete upriamiť aj na ďalšiu hepatologickú tému o nealkoholovej steatóze pečene u pediatrických pa­cientov a význam USG neinvazívnych vyšetrovacích metód na hodnotenie prítomnosti a stupňa steatózy pečene.

Záverom možno konštatovať, že spektrum pediatrických pa­cientov s gas­trointestinálnymi ochoreniami, chorobami pečene ako aj poruchami výživy je široké, pediatrických gastroenterológov je málo, práce s deťmi je veľa. Napriek tomu je potrebné nájsť si čas a podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti, experimentálne práce, výsledky štúdií aj s ostatnými odborníkmi a viac prezentovať svoju náročnú prácu.


MUDr. Iveta Čierna, PhD.

koeditorka sekcie Detská

gastroenterológia a hepatológia

iicierna@gmail.co


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×