Obezitologie a bariatricko-metabolická chirurgie


Autoři: Fried M.
Působiště autorů: 1. lékařská fakulta UK v Praze OB Klinika –  Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 471
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, které je již tradičně věnováno problematice obezitologie a bariatrické a metabolické chirurgie.

Tentokrát je zaměření odborných sdělení obecnější a komplexnější a představuje obor obezitologie téměř v celé šíři, od konzervativní, farmakologické léčby, až po psychologické aspekty důležité při léčbě obézních nemocných.

Zvláště ve farmakoterapii obezity, o které pojednává článek prim. Šrámkové, se po dlouhých letech objevuje snad reálná možnost, jak navodit podstatnější redukci váhy u indikované skupiny nemocných liraglutidem, který je k dispozici v ČR od podzimu 2018. Tento lék působí na několika úrovních, tlumí zvyšenou sekreci glukagonu, zvyšuje sekreci inzulinu, potlačuje 
apoptózu beta buněk pankreatu a zároveň navozuje pocit sytosti v mozku, snižuje chuť k jídlu, zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvyšuje pocit plnosti a celkově snižuje příjem potravy. I když jsou zkušenosti s léčbou obezity pomocí liraglutidu u nás zatím omezené, jeví se jako zajímavá mono-terapeutická možnost či jako potenciální kombinovaná terapie s dalšími intervencemi. Nicméně je dobré zdůraznit, že tomu tak je u indikované skupiny nemocných.

V neposlední řadě se odborná sdělení, například od doc. Holéczyho, týkají i nových trendů v metabolické a bariatrické chirurgii, trendů směřujících k ještě menší invazivitě zákroků než představují ně­kte­ré dosud běžně používané laparoskopické (miniinvazivní) zákroky. A právě dosažení „ještě menší invazivity než miniinvazivity“ je jedním z velmi aktuálních témat odborných diskuzí. Na poli stále nižší invazivity léčby se objevuje potenciál endoskopických, gastroenterologických zákroků, které podobně jako kdysi při přechodu z otevřené chirurgie na laparoskopickou, se nyní snaží replikovat ně­kte­ré zavedené postupy z laparoskopické bariatrické a metabolické chirurgie do prostředí gastroenterologie. Ať již jde například o parciální jejunální diverzi, kterou představuje doc. Holéczy, nebo o další zákroky prováděné endoskopicky již nad rámec klinických zkoušek.

Věřím, že čtenáře Gastroenterologie a hepatologie právě tyto aspekty za­ujmou a podnítí k dalšímu přemýšlení a přispějí k rozšíření obzoru i v oblasti obezitologie a metabolické a bariatrické chirurgie.


prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

koeditor sekce Obezitologie a bariatricko-metabolická chirurgie

martin.fried@obklinika.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×