Životní jubileum prof. Zdeňka Marečka


Autoři: P. Urbánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(2): 165-166
Kategorie: Osobní zprávy

V květnu letošního roku se dožívá 80 let významný český hepatolog a internista prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.

Profesor Mareček promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha v roce 1962. Vzápětí nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví Mělník. Zde strávil první 3 roky své internistické praxe. A jak už to bývá, i jeho léta na okrese se stala základem výborného diagnostického citu a intuice. Mnohdy bizarní historky z tohoto období se staly i pro nás, jeho žáky, zdrojem cenných informací a poučení. Po atestaci I. stupně z interny nastoupil v roce 1966 na I. interní kliniku Fakultní nemocnice I v Praze 2 (dnešní VFN). Stal se členem hepatologické skupiny přednosty kliniky prof. Vojtěcha Hoeniga. Pod jeho vedením se začal věnovat problematice stopových prvků a jejich významu pro vznik jaterních onemocnění.

Postupem času se stal uznávaným specialistou na Wilsonovu chorobu. Jeho soubor více než 100 rodin s touto vrozenou poruchou metabolizmu mědi je unikátní i dnes. V roce 1979 obdržel cenu České hepatologické společnosti (ČHS) za práci věnovanou renální tubulární acidóze u Wilsonovy choroby. Jeho monografie Wilsonova choroba byla oceněna jako nejlepší hepatologická monografie v roce 1998.

Druhou oblastí zájmu od samého počátku vědecké kariéry byla oblast metabolizmu žlučových kyselin a s tím související problematika patogeneze cholelitiázy. V roce 1987 dostal prof. Mareček cenu Středočeského kraje za patent na izolaci kyseliny chenodeoxycholové z kachní žluče, v roce 1997 potom obdržel cenu ministra zdravotnictví za řešení grantového projektu Pronukleační a antinukleační faktory v patogenezi cholesterolové cholelitiázy. V roce 1992 úspěšně obhájil doktorskou dizertační práci na téma Wilsonovy choroby, v roce 1995 úspěšně habilitoval s prací Patogeneze cholesterolové cholelitiázy a v roce 1996 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.

Mimo již zmíněné oblasti výzkumného zájmu se prof. Mareček celou svou kariéru věnoval i problematice komplikací jaterní cirhózy, především portální hypertenze. Jeho následovníci patří v posledních desetiletích k vedoucím osobnostem na tomto poli v ČR. Krvácení do zažívacího traktu jako urgentní komplikace portální hypertenze jej přivedla i k problematice akutní medicíny. Vrcholem jeho aktivity v této oblasti bylo na konci 80. let minulého století otevření Oddělení akutní medicíny na I. interní klinice VFN. Pro nadčasovost tohoto kroku svědčí skutečnost, že i po rychlém vývoji oboru intenzivní medicíny, změně koncepce akutní péče ve VFN a organizačních změnách na I. interní klinice toto oddělení funguje i po 30 letech od svého vzniku.

I tak byla ale hlavním odborným zájmem prof. Marečka hepatologie. V roce 1984 se stal členem výboru hepatologické společnosti a v letech 1990–2000 byl jeho předsedou. Z pohledu ČHS je nezbytně nutné připomenout jednu událost, která bude se jménem prof. Marečka navždy spojena a která zásadním způsobem ovlivnila českou hepatologii počátku 21. století – v roce 2001 se v Praze uskutečnil výroční kongres Evropské asociace pro studium jater (EASL), o jehož přidělení do Prahy se prof. Mareček v 90. letech minulého století z pozice člena revizní komise EASL významně zasadil a jehož byl prezidentem. Bez jeho aktivity v přípravném výboru a bez jeho organizačních schopností by taková akce nikdy v Praze neproběhla. Osobně jsem měl to potěšení, že jsem jako člen organizačního výboru několikaletou přípravu této klíčové mezinárodní akce sledoval přímo z centra dění. Do Prahy se podařilo přilákat tehdy rekordní účast 3 500 lékařů, špičku evropské i americké hepatologie. Sjezdu se z emigrace zúčastnil i prof. Hoenig, zakladatel české hepatologie. Zkušenost to byla naprosto jedinečná a inspirující pro celou moji další kariéru. Vlastně celý můj profesní život je s aktivitami pana profesora úzce spojen. Od svých počátků na Oddělení akutní medicíny I. interní kliniky jsem měl možnost sledovat jeho všeobecný interní rozhled, diagnostický cit a citlivý přístup k pacientům. Jeho schopnost předávat své zkušenosti a znalosti mladším ostatně nalezla uplatnění při jeho významných aktivitách v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Jeho přednášky a semináře byly vždy přehledné, jednoduché a pro mediky i začínající lékaře snadno pochopitelné. Jeho umění za každé situace zdůraznit a vybrat to nejdůležitější mě vždy fascinovalo. Ve svém uvažování byl vždy o krok vpředu před ostatními. Svými pedagogickými aktivitami, ale i jako člen atestačních komisí pro vnitřní lékařství a hepatogastroenterologii, se prof. Mareček podílel na utváření několika generací českých specialistů v těchto oborech.

I po odchodu do důchodu se prof. Mareček nadále věnuje pacientům ve své soukromé ordinaci, účastní se řady odborných akcí, a zůstává tak stále v těsném kontaktu s oborem, jemuž věnoval celý svůj život.


Vážený pane profesore,

dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem Vašich nejbližších bývalých spolupracovníků a žáků poděkoval za léta, která jste nám věnoval a utvářel naše profesní znalosti a dovednosti. Jménem výboru ČHS České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vám děkuji za Vaši celoživotní práci pro českou hepatologii a přeji Vám k významnému životnímu jubileu především pevné zdraví, neutuchající životní elán a energii!

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

předseda výboru ČHS ČLS JEP

petr.urbanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se