Hepatologie


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(2): 95
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou číslo našeho časopisu věnované hepatologii. S jarním vydáním Gastroenterologie a hepatologie bych si Vás dovolil i letos pozvat na tradiční Májové hepatologické dny, které se konají ve dnech 16.–18. května netradičně v Českých Budějovicích (www.congressprague.cz/kongresy/mhd2018.html). Již v loňském roce jsme byli nuceni po 45 letech opustit lázeňské prostředí Karlových Varů, a i v dalších letech se tak budou v pořádání Májových hepatologických dnů střídat další místa v České republice.

V aktuálním čísle Gastroenterologie a hepatologie je několik článků s hepatologickou problematikou. Jedná se o doporučené postupy, původní práci, kazuistiky i lékový profil v hepatologii velmi často používaného preparátu.

Zvláštní pozornost si zaslouží práce autorů Skladaný et al [1] týkající se hepatocelulárního karcinomu (HCC – hepatocellular carcinoma). Autoři retrospektivně hodnotili skupinu 207 pa-cientů, u kterých byl v letech 2007–2016 v Centru pro hepatologii, gastroenterologii a jaterní transplantaci v Bánské Bystrici diagnostikován HCC. V práci jsou v úvodu velmi názorně popsány současné názory na problematiku HCC vč. jasné definice jednotlivých léčebných možností. Výsledky samotné práce nám dávají zajímavý pohled na osud pacientů s HCC na Slovensku (nepředpokládám, že v České republice by se situace nějak zásadně lišila). Autoři konstatují, že stále nefunguje plnohodnotný screeningový program, neboť pouze u 24 % pacientů s HCC byla diagnóza stanovena na základě plánovaných sonografických screeningových vyšetření. Zlepšení této situace je hlavním úkolem do příštích let, neboť následné diagnostické a léčebné postupy jsou na vysoké úrovni. S pozdní diagnózou nepochybně souvisí relativně malý počet pacientů indikovaných k chirurgické resekci či transplantaci jater, a naopak poměrně velké procento (35 %) pacientů indikovaných k onkologické léčbě sorafenibem.

Dalším článkem jsou aktualizované doporučené postupy pro primární biliární cholangitidu, které za Českou hepatologickou společnost ČLS JEP zpracoval jako hlavní autor MUDr. Fejfar [2]. Od předchozí verze doporučených postupů se změnil nejen název choroby (z původní primární biliární cirhózy), ale především diagnostické postupy a možnosti léčby. Právě na tyto skutečnosti poukazují nové (a zcela přepracované) doporučené postupy.

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné chvíle strávené při čtení nového čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie a budu rád, pokud se alespoň s některými z Vás brzy setkáme na tradičních Májových hepatologických dnech, netradičně v Českých Budějovicích.

A na úplný závěr mi dovolte připojit se k blahopřání k životnímu jubileu pana prof. Marečka, kterému já osobně vděčím téměř za vše, čeho se mi podařilo ve svém profesním životě dosáhnout.


prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

koeditor sekce hepatologie

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Skladany Ľ, Adamcova-Selcanova S, Malec V et al. Hepatocellular carcinoma in central Slovakia – tertiary referral centre experience with 207 patients. Gastroent Hepatol 2018; 72 (2): 99–107. doi: 10.14735/amgh201899.

2. Fejfar T, Vaňásek T, Hůlek P et al. Primární biliární cholangitida – doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu. Gastroent Hepatol 2018; 72 (2): 109–118. doi: 10.14735/amgh2018109.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se