6th Conference of Central European Hepatologic Col laboration


Autoři: J. Šperl
Působiště autorů: Klinika hepatogastroentrologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(2): 169-170
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 7.–9. 3. 2018 proběhla v Praze 6. konference CEHC (Central European Hepatologic Collaboration) následovaná edukačním seminářem Klinická hepatologie 2018. Organizátorem CEHC konference byla Česká hepatologická společnost ČLS JEP, na druhé akci se podílel i IKEM.

CEHC je volné sdružení hepatologů z Polska, ČR, Slovenska, Maďarska a nyní i Chorvatska. Sdružení bylo založeno v roce 2015 ve Varšavě z podnětu prof. Roberta Flisiaka z univerzity v Bialystoku s cílem vyměňovat si na pravidelných setkáních odborné zkušenosti a hledat možnosti pro společné projekty. Původně byla odbornou náplní konferencí CEHC zejména léčba virových hepatitid, postupně se začala začleňovat i témata transplantace jater, neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy a komplikace portální hypertenze. Všechny dosavadní konference vč. té poslední v Praze byly setkáním zvaných účastníků bez sekce volných sdělení nebo posterů (obr. 1). Dosud byl připraven jeden společný projekt spočívající v dlouhodobém sledování pacientů s jaterní cirhózou po úspěšné léčbě infekce virem hepatitidy C (HCV).

Účastníci Semináře Klinická hepatologie 2018 během přednášky.
Fig. 1. Clinical Hepatology 2018 Workshop attendees during a lecture.
Obr. 1. Úč astníci Semináře Klinická hepatologie 2018 během přednášky. Fig. 1. Clinical Hepatology 2018 Workshop attendees during a lecture.

Pražské konference se zúčastnilo 20 hepatologů z 5 zemí, konferenci zahájil prof. Robert Flisiak (obr. 2). Zazně-lo zde celkem 11 ústních prezentací ve 4 blocích. První přednášku přednesla dr. Soňa Fraňková z IKEM, ve které prezentovala vlastní výsledky dokládající významné zlepšení přežití pacientů po transplantaci jater pro HCV po zavedení přímo působících antivirotik do léčby HCV infekce. Prof. Flisiak přednesl výsledky observační studie Epiter-2, do které bylo zařazeno 6 000 pacientů léčených pro HCV infekci. Následovalo sdělení prof. Petra Urbánka shrnující výsledky léčby HCV za poslední 2 roky v ČR. Problematice HCV se dále věnovali prof. Krzysztof Simon, prof. Michael Makara a prof. Petr Husa. Prof. Tajana Filipec-Kanizaj prezentovala chorvatské zkušenosti s transplantací jater pro primární sklerozující cholangitidu (PSC) a dr. Pavel Trunečka hovořil o problematice humorální rejekce po transplantaci jater. Prof. Michal Kukła prezentoval své výsledky hodnotící vztah bakteriálního přerůstání v tenkém střevě a jaterních chorob. Program zakončil dr. Ľubomír Skladaný prezentací o rizicích bakteriálních infekcí u pacientů s akutním selháním jater nasedajícím na chronické.

Profesor Robert Flisiak při přednášce o léčbě HCV v Polsku.
Fig. 2. Professor Robert Flisiak presenting his lecture on treatment of HCV in Poland.
Obr. 2. Profesor Robert Flisiak při přednášce o léč bě HCV v Polsku. Fig. 2. Professor Robert Flisiak presenting his lecture on treatment of HCV in Poland.

Všechna sdělení byla následována věcnou a obsáhlou diskuzí. Dr. Jan Šperl na závěr akce poděkoval všem účastníkům za jejich prezentace i účast v diskuzi a upozornil, že další budoucnost setkání CEHC by měla být spojena s jejich konverzí ve standardní otevřené konference s možností účasti i mladších kolegů a s prezentací volných sdělení a posterů.

Někteří z účastníků CEHC konference se poté přesunuli do konferenčního centra IKEM, kde je již očekávalo více než 60 českých hepatologů. První sekce semináře Klinická hepatologie 2018 proto proběhla v angličtině. První přednášku na téma transplantace jater pro PSC přednesl doc. Pavel Drastich, o stavu léčby HCV a vyhledávání infikovaných jedinců v Polsku hovořili prof. Robert Flisiak a prof. Krzysztof Tomasiewicz. Prof. Ivica Grgurevic hovořil o možnosti odhadu významnosti portální hypertenze pomocí neinvazivního měření tuhosti jater. Úvodní sekci zakončil prof. Peter Jarčuška skvělou přehlednou přednáškou o genetických i dalších faktorech progrese alkoholické choroby jater. Zájem o prezentace zahraničních hostů byl nečekaný a projevil se i dlouhou a věcnou diskuzí. Do programu semináře Klinická hepatologie 2018 byla dále zařazena aktuální témata jako léčba chronických virových hepatitid B a C, nealkoholická steatohepatitida, transplantace jater a hepatobiliární chirurgie. Seminář byl zakončen právě sekcí věnovanou hepatobiliární chirurgii, kterou připravil doc. Jiří Froněk se svými spolupracovníky. Představili zde současné chirurgické techniky v transplantaci jater, současné laparoskopické operace a experimentální protokol transplantace jater pro cholangiokarcinom.

Zájem účastníků o odborný program vytrval až do pátečního odpoledne a ti, kteří byli přítomni zakončení semináře, spontánně vyjadřovali svou spokojenost s odborným programem i organizací akce i svůj zájem o další podobné semináře v budoucnu. Pozitivní hodnocení vyjádřené řadou účastníků nás potěšilo a nepochybně se budeme snažit připravit edukační hepatologický seminář i v dalším roce.

Na závěr bych si dovolil poděkovat všem přednášejícím za jejich kvalitní prezentace a sponzorům za poskytnutou podporu.

MUDr. Jan Šperl, CSc.

Klinika hepatogastroentrologie

Transplantcentrum, IKEM

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

jase@ikem.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se