6th Conference of Central European Hepatologic Col laboration


Autoři: J. Šperl
Působiště autorů: Klinika hepatogastroentrologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(2): 169-170
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 7.–9. 3. 2018 proběhla v Praze 6. konference CEHC (Central European Hepatologic Collaboration) následovaná edukačním seminářem Klinická hepatologie 2018. Organizátorem CEHC konference byla Česká hepatologická společnost ČLS JEP, na druhé akci se podílel i IKEM.

CEHC je volné sdružení hepatologů z Polska, ČR, Slovenska, Maďarska a nyní i Chorvatska. Sdružení bylo založeno v roce 2015 ve Varšavě z podnětu prof. Roberta Flisiaka z univerzity v Bialystoku s cílem vyměňovat si na pravidelných setkáních odborné zkušenosti a hledat možnosti pro společné projekty. Původně byla odbornou náplní konferencí CEHC zejména léčba virových hepatitid, postupně se začala začleňovat i témata transplantace jater, neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy a komplikace portální hypertenze. Všechny dosavadní konference vč. té poslední v Praze byly setkáním zvaných účastníků bez sekce volných sdělení nebo posterů (obr. 1). Dosud byl připraven jeden společný projekt spočívající v dlouhodobém sledování pacientů s jaterní cirhózou po úspěšné léčbě infekce virem hepatitidy C (HCV).

Účastníci Semináře Klinická hepatologie 2018 během přednášky.
Fig. 1. Clinical Hepatology 2018 Workshop attendees during a lecture.
Obr. 1. Úč astníci Semináře Klinická hepatologie 2018 během přednášky. Fig. 1. Clinical Hepatology 2018 Workshop attendees during a lecture.

Pražské konference se zúčastnilo 20 hepatologů z 5 zemí, konferenci zahájil prof. Robert Flisiak (obr. 2). Zazně-lo zde celkem 11 ústních prezentací ve 4 blocích. První přednášku přednesla dr. Soňa Fraňková z IKEM, ve které prezentovala vlastní výsledky dokládající významné zlepšení přežití pacientů po transplantaci jater pro HCV po zavedení přímo působících antivirotik do léčby HCV infekce. Prof. Flisiak přednesl výsledky observační studie Epiter-2, do které bylo zařazeno 6 000 pacientů léčených pro HCV infekci. Následovalo sdělení prof. Petra Urbánka shrnující výsledky léčby HCV za poslední 2 roky v ČR. Problematice HCV se dále věnovali prof. Krzysztof Simon, prof. Michael Makara a prof. Petr Husa. Prof. Tajana Filipec-Kanizaj prezentovala chorvatské zkušenosti s transplantací jater pro primární sklerozující cholangitidu (PSC) a dr. Pavel Trunečka hovořil o problematice humorální rejekce po transplantaci jater. Prof. Michal Kukła prezentoval své výsledky hodnotící vztah bakteriálního přerůstání v tenkém střevě a jaterních chorob. Program zakončil dr. Ľubomír Skladaný prezentací o rizicích bakteriálních infekcí u pacientů s akutním selháním jater nasedajícím na chronické.

Profesor Robert Flisiak při přednášce o léčbě HCV v Polsku.
Fig. 2. Professor Robert Flisiak presenting his lecture on treatment of HCV in Poland.
Obr. 2. Profesor Robert Flisiak při přednášce o léč bě HCV v Polsku. Fig. 2. Professor Robert Flisiak presenting his lecture on treatment of HCV in Poland.

Všechna sdělení byla následována věcnou a obsáhlou diskuzí. Dr. Jan Šperl na závěr akce poděkoval všem účastníkům za jejich prezentace i účast v diskuzi a upozornil, že další budoucnost setkání CEHC by měla být spojena s jejich konverzí ve standardní otevřené konference s možností účasti i mladších kolegů a s prezentací volných sdělení a posterů.

Někteří z účastníků CEHC konference se poté přesunuli do konferenčního centra IKEM, kde je již očekávalo více než 60 českých hepatologů. První sekce semináře Klinická hepatologie 2018 proto proběhla v angličtině. První přednášku na téma transplantace jater pro PSC přednesl doc. Pavel Drastich, o stavu léčby HCV a vyhledávání infikovaných jedinců v Polsku hovořili prof. Robert Flisiak a prof. Krzysztof Tomasiewicz. Prof. Ivica Grgurevic hovořil o možnosti odhadu významnosti portální hypertenze pomocí neinvazivního měření tuhosti jater. Úvodní sekci zakončil prof. Peter Jarčuška skvělou přehlednou přednáškou o genetických i dalších faktorech progrese alkoholické choroby jater. Zájem o prezentace zahraničních hostů byl nečekaný a projevil se i dlouhou a věcnou diskuzí. Do programu semináře Klinická hepatologie 2018 byla dále zařazena aktuální témata jako léčba chronických virových hepatitid B a C, nealkoholická steatohepatitida, transplantace jater a hepatobiliární chirurgie. Seminář byl zakončen právě sekcí věnovanou hepatobiliární chirurgii, kterou připravil doc. Jiří Froněk se svými spolupracovníky. Představili zde současné chirurgické techniky v transplantaci jater, současné laparoskopické operace a experimentální protokol transplantace jater pro cholangiokarcinom.

Zájem účastníků o odborný program vytrval až do pátečního odpoledne a ti, kteří byli přítomni zakončení semináře, spontánně vyjadřovali svou spokojenost s odborným programem i organizací akce i svůj zájem o další podobné semináře v budoucnu. Pozitivní hodnocení vyjádřené řadou účastníků nás potěšilo a nepochybně se budeme snažit připravit edukační hepatologický seminář i v dalším roce.

Na závěr bych si dovolil poděkovat všem přednášejícím za jejich kvalitní prezentace a sponzorům za poskytnutou podporu.

MUDr. Jan Šperl, CSc.

Klinika hepatogastroentrologie

Transplantcentrum, IKEM

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

jase@ikem.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×