Pohľad na XXIII. Gastrofórum, Štrbské Pleso, 2018


Autoři: M. Huorka
Působiště autorů: Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(2): 167-168
Kategorie: Zpráva z akce

Tohtoročné už XXIII. Gastrofórum sa nieslo čiastočne vo vynovenom „šate“. Najväčšie podujatie v rámci Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS), ktoré malo doteraz výlučne postgraduálny charakter, bolo obohatené o súčasné poznatky svetovej gastroenterológie. Z pôvodne 6-dňového (inak koncepciou zameraného na všetky úrovne gastroenterologickej obce vynikajúceho podujatia) maratónu sa program zúžil na 3 dni, ktoré sa ukazujú ako postačujúce na prezentáciu danej problematiky.

V slávnostnom otvorení dominovali ocenenia jubilantov MUDr. M. Zakuciovej a MUDr. B. Pekárkovej (zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti) za ich dlhoročnú prácu v SGS, či už na poli funkcionárov výboru, ale aj prínos v publikačnej a prednáškovej činnosti.

Osobitne je nutné spomenúť udelenie Čestného členstva SGS prof. MUDr. M. Lu-kášovi, CSc., terajšiemu prezidentovi Českej gastroenterologickej spoločnosti, za vynikajúcu a nadštandardnú spoluprácu, rozvoj spoločných podujatí oboch spoločností a v neposlednom rade je to aj prejav ocenenia charakterových vlastností tohto významného českého gastroentrológa, ktorého doménou sú nešpecifické zápalové črevné ochorenia (IBD – inflammatory bowel disease). V tejto problematike patrí medzi popredných európskych predstaviteľov. Na Gastrofóre sa prezentoval slávnostnou prednáškou na tému „Odkaz profesora Zdeňka Mařatky k problematice IBD v Čechách a na Slovensku“.

Možno prekvapivo, možno s pocitom smútku, možno s nádychom nostalgie a ľútosti zazneli slová prezidenta SGS a prezidenta tohtoročného Gastrofóra doc. MUDr. Ľ. Jurgoša, PhD., o jeho zakončení práce vo výbore SGS po dvoch dekádach. Je už teraz isté, že z aktívnej práce výboru odchádza človek, ktorý sa navždy zapísal do dejín slovenskej gastroenterológie. Zostáva len veriť, že svojimi bohatými skúsenosťami bude naďalej nápomocný a potrebný pre rozvoj našej spoločnosti a mnohí kolegovia budú využívať jeho enormný potenciál.

V rámci programu bol vytvorený priestor pre inštitúcie s postgraduálnou výchovou gastroenterológov. Tri klinické pracoviská – Gastronterologická klinika SZU, Bratislava, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LF UK a UN Bratislava a Interná klinika gastroenterologická JLF UK v Martine mali možnosť jednak predstaviť svoje programy a činnosť ako aj prezentovať oblasti, v ktorých najviac vynikajú. Pekným momentom z jednotlivých kliník boli kombinácie prednášateľov, kde sa striedali už skúsení gastronterológovia s nastupujúcou generáciou. Zaujali najmä prednášky prof. A. Vavrečku o jeho bohatých skúsenostiach z endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie a perkutánnej transhepatálnej drenáže, MUDr. M. Demetera z Martina o intervenčnej endoskopii v oblasti pažeráka (Zenkerov divertikul a NOTES) a doc. T. Hlavatého z UN Bratislava o nových možnostiach biologickej liečby IBD. Výborne mu sekundoval doc. T. Koller z toho istého pracoviska prednáškou o možnostiach endosonografie ochorení tráviaceho traktu a mediastína.

Je ťažké vyzdvihnúť a venovať sa jednotlivým prednáškam prierezom celého Gastrofóra. Z 1. dňa však rozhodne zaujal blok o endometrióze v gastroentrologickej praxi, ktorý viedla doc. Z. Zelinková. Určite táto diagnóza nepatrí k tým častým, na ktorú v našom diferenciálno-diagnostickom uvažovaní myslíme, ale jednotlivé prednášky nás presvedčili o nutnosti brať v úvahu i túto možnosť. State of the art prednáška 1. dňa v podaní prof. R. Hyrdela bola venovaná jeho „celoživotnej láske“ – diagnostike gastrinómu. Je dobre známe, že pracovisko v Martine pod vedením prof. Hyrdela disponuje jedným z najväčších súborov v tejto problematike na svete.

Druhý deň kongresu sa niesol v duchu ochorení pankreasu a nutričnej podpore pri gastrointestinálnych ochoreniach. V bloku o ochoreniach pankreasu už tradične „dominoval“ prof. P. Dítě, doyen československej pankreatológie, ale zaujali aj prednášky doc. T. Hucla o rizikách karcinómu pri chronickej pankreatitíde a doc. J. Martínka – obaja z Prahy – o využití biomarkerov pri akútnej pankreatitíde. Problematika detskej gastronterológie bola prezentovaná MUDr. I. Valachovou v prednáške „Sondová výživa u detí v klinickej praxi“.

Osobitnú kapitolu 2. dňa formovala možnosť endoskopického tréningu pod vedením predsedu endoskopickej sekcie prim. J. Záňa a endoskopickej sekcie. Jej členovia najprv didaktickým a neskôr praktickým spôsobom sa trpezlivo venovali jednak budúcim adeptom gastroenterológie ako aj záujemcom o niektoré možnosti terapeutickej endoskopie. Toto podujatie si získalo v rámci Gastrofóra neobyčajnú pozornosť a nebolo možné uspokojiť všetkých záujemcov.

Ako novum sa vytvorila aj „teaching area“ pre oblasť ultrasonografie, ktorú mala na starosti doc. Zelinková. K dispozícii bol sonografický simulátor s obtiažnosťami rôzneho stupňa od začiatočníkov po pokročilých.

Záverečný deň kongresu poskytol priestor pre prezentáciu mladých gastroenterológov ako aj novinky z UEG v roku 2017. Je potešiteľné, že nastupujúca „gastroenterologická“ generácia javí enormný záujem o odbor gastronterológie a kopíruje vo svojej práci najnovšie trendy tohto odboru. Hodnotný kongres nemohol zakončiť lepšie nikto iný ako prim. M. Kaščák vo svojom výstižnom zhodnotení. Je to osobnosť priamo predurčená na podobné ceremónie.

MUDr. Martin Huorka, CSc.

Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

826 06 Bratislava

huorka@stonline.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×