35th Slovak and Czech Gastroenterological Congress and 39th Slovak and Czech Endoscopic Days


Autoři: M. Greguš
Působiště autorů: Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra, Slovenská republika ;  V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 351-352
Kategorie: Zpráva z akce

XXXV. ročník slovensko-českého kongresu a 39. ročník slovenských a českých endoskopických dní sa konal 1.–3. júna 2017 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Kongres zahájil príhovorom prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. L. Jurgoš a prezident České gastroenterologické společnosti prof. M. Lukáš. Po slávnostnom otvorení bolo odovzdané ocenenie čestného členstva odbornej spoločnosti doc. J. Martínekovi. Tohto najvýznamnejšieho gastroenterologického podujatia sa tradične zúčastnili lekári a sestry z celého Slovenska a Čiech.

Program kongresu bol tvorený živými prenosmi endoskopických výkonov a blokmi prednášok, ktoré boli venované zápalovým ochoreniam čriev, refluxnej chorobe pažeráka, prekancerózam tráviaceho traktu, kolorektálnemu karcinómu (CRC – colorectal cancer), NASH, NAFLD.

Počas kongresu odoznelo 50 prednášok a 16 originálnych prác. Tradičnou a dôležitou súčasťou programu bola sesterská sekcia, v ktorej bolo prezentovaných deväť prednášok.

Účastníkov kongresu už prvý deň vtiahla do bohatej diskusie „live“ demonštrácia endoskopických výkonov, ktoré sa prenášali z priestorov endoskopickej jednotky Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

Na vedení diskusie „live“ demonštrácií sa podieľalo predsedníctvo tvorené erudovanými endoskopistami ako J. Záň, L. Kužela, J. Špičák, J. Bureš, P. Mĺkvy, S. Reichrt, V. Nosek, M. Huorka a E. Veselíny.

Významným obohatením podujatia boli endoskopické výkony popredného svetového odborníka v digestívnej endoskopii dr. R. Kundy z pracoviska chirurgickej gastroenterológie Aarhus University Hospital v Dánsku. Jeho tím realizuje široký rozsah komplikovaných endoskopických výkonov pri ochoreniach pečene, žlčových ciest a pankreasu, zahrňujúc i EUS biliárnu drenáž ako alternatívu po zlyhaní ERCP. Počas „live“ demonštrácie z Kodane sme mohli sledovať implantáciu metalickej drenáže žlčových ciest a druhý výkon, ktorým dr. R. Kunda prezentoval svoju zručnosť pri uskutočnení paliatívnej gastrojejunostomie transgastrickým prístupom. Ďalšie výkony, ako ESD, EMR, enteroskopia, koloskopia či dilatácia pažeráka, prezentované erudovanými slovenskými a českými endoskopistami naplnili vo vysokej miere predstavy auditória.

V rámci programu hornej endoskopie dr. M. Demeter s dr. J. Martínekom ukázali endoskopické riešenie Zenkerovho divertikla. V diskusii bol výkon discízie septa divertikla hodnotený ako technicky bezpečný, komplikácie považované za menej závažné.

Na blok živých demonštrácií nadväzoval blok prednášok venovaný aktuálnym trendom v digestívnej endoskopii. Prof. J. Špičák sa zaoberal úspešnosťou technologických noviniek v endoskopickej liečbe chronickej pankreatitídy. Zaujímavá diskusia sa otvorila po prednáške dr. R. Husťaka o význame cholangioskopie a jej postupnom etablovaní v klinickej praxi. V diskusii sa riešila úloha antibiotik v prevencii komplikácií po cholangioskopii. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o finančne náročnú metodiku, hľadá sa spôsob jej úhrady.

Blok „obscure gastrointestinal bleeding“ bol venovaný diagnostike i aktuálnej situácii v Čechách i na Slovensku, čo viedlo k živej diskusii.

K problematike biologickej liečby u IBD pačby u IBD pacientov vystúpil zahraničný hosť kongresu Pieter Hindryckx, MD, PhD, z Ghent University Hospital, Belgicko, ktorý svojou prednáškou predstavil pozíciu GIT-selektívnej anti-adhéznej terapie Crohnovej choroby.

Piatkový program kongresu začal prednáškou doc. Ľ. Jurgoša venovanou Vavrovi Šrobárovi, slovenskému lekárovi a politikovi. Tento blok pokračoval prednáškou prof. A. Vavrečku, v ktorej zhodnotil vývoj ERCP na Slovensku a načrtol jeho ďalšiu budúcnosť.

V očakávanom IBD bloku vedenom poprednými odborníkmi v IBD problematike prof. M. Lukášom a dr. M. Huorkom odoznelo päť prednášok. Doc. T. Hlavatý sa zameral na prínos biologík a ich pozíciu v klinickej praxi.

Veľmi zaujímavo odprezentovanou prednáškou doc. P. Drasticha sme boli uvedení do problematiky možnosti IBD liečby transplantáciou stolice. Do tejto témy bola vhodne zakomponovaná prednáška dr. L. Gombošovej o možnostiach využitia antimykobakteriálnej liečby u IBD pačby u IBD pacientov.

Nový typ liečby anti-IL-12/IL-23 u pacientov s Crohnovou chorobou, ktorý je v súčasnosti veľmi očakávaný, predstavil dr. M. Greguš.

Posledná prezentácia venovaná indikáciám chirurgickej intervencie u pacientov s Crohnovou chorobou bola vedená v duchu tandemovej prednášky v podaní dr. M. Zakuciovej a dr. A. Vrzgulu.

V onkologickom bloku sa diskutovalo o CRC. Prednášky boli venované molekulárnej úrovni CRC, informácii o aktívnom prístupe v screeningovom programe CRC v ČR, ktorý je zavedený od roku 2000, a úlohe koloskopie v tomto screeningovom programe.  Posledná prednáška sa zaoberala endoskopickou paliatívnou liečbou za využitia kolorektálnych stentov.

XXXV. slovenský a český gastroenterologický kongres a 39. ročník slovenských a českých endoskopických dní možno hodnotiť ako podujatie, ktoré naplnilo svoj cieľ. Organizátorom patrí vďaka za ich vynaložené úsilie.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

Gastroenterologické  a hepatologické centrum Nitra

Špitálska 13

949 01 Nitra

Slovenská republika

ghugregus@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se