35th Slovak and Czech Gastroenterological Congress and 39th Slovak and Czech Endoscopic Days


Autoři: M. Greguš
Působiště autorů: Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra, Slovenská republika ;  V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 351-352
Kategorie: Zpráva z akce

XXXV. ročník slovensko-českého kongresu a 39. ročník slovenských a českých endoskopických dní sa konal 1.–3. júna 2017 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Kongres zahájil príhovorom prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. L. Jurgoš a prezident České gastroenterologické společnosti prof. M. Lukáš. Po slávnostnom otvorení bolo odovzdané ocenenie čestného členstva odbornej spoločnosti doc. J. Martínekovi. Tohto najvýznamnejšieho gastroenterologického podujatia sa tradične zúčastnili lekári a sestry z celého Slovenska a Čiech.

Program kongresu bol tvorený živými prenosmi endoskopických výkonov a blokmi prednášok, ktoré boli venované zápalovým ochoreniam čriev, refluxnej chorobe pažeráka, prekancerózam tráviaceho traktu, kolorektálnemu karcinómu (CRC – colorectal cancer), NASH, NAFLD.

Počas kongresu odoznelo 50 prednášok a 16 originálnych prác. Tradičnou a dôležitou súčasťou programu bola sesterská sekcia, v ktorej bolo prezentovaných deväť prednášok.

Účastníkov kongresu už prvý deň vtiahla do bohatej diskusie „live“ demonštrácia endoskopických výkonov, ktoré sa prenášali z priestorov endoskopickej jednotky Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

Na vedení diskusie „live“ demonštrácií sa podieľalo predsedníctvo tvorené erudovanými endoskopistami ako J. Záň, L. Kužela, J. Špičák, J. Bureš, P. Mĺkvy, S. Reichrt, V. Nosek, M. Huorka a E. Veselíny.

Významným obohatením podujatia boli endoskopické výkony popredného svetového odborníka v digestívnej endoskopii dr. R. Kundy z pracoviska chirurgickej gastroenterológie Aarhus University Hospital v Dánsku. Jeho tím realizuje široký rozsah komplikovaných endoskopických výkonov pri ochoreniach pečene, žlčových ciest a pankreasu, zahrňujúc i EUS biliárnu drenáž ako alternatívu po zlyhaní ERCP. Počas „live“ demonštrácie z Kodane sme mohli sledovať implantáciu metalickej drenáže žlčových ciest a druhý výkon, ktorým dr. R. Kunda prezentoval svoju zručnosť pri uskutočnení paliatívnej gastrojejunostomie transgastrickým prístupom. Ďalšie výkony, ako ESD, EMR, enteroskopia, koloskopia či dilatácia pažeráka, prezentované erudovanými slovenskými a českými endoskopistami naplnili vo vysokej miere predstavy auditória.

V rámci programu hornej endoskopie dr. M. Demeter s dr. J. Martínekom ukázali endoskopické riešenie Zenkerovho divertikla. V diskusii bol výkon discízie septa divertikla hodnotený ako technicky bezpečný, komplikácie považované za menej závažné.

Na blok živých demonštrácií nadväzoval blok prednášok venovaný aktuálnym trendom v digestívnej endoskopii. Prof. J. Špičák sa zaoberal úspešnosťou technologických noviniek v endoskopickej liečbe chronickej pankreatitídy. Zaujímavá diskusia sa otvorila po prednáške dr. R. Husťaka o význame cholangioskopie a jej postupnom etablovaní v klinickej praxi. V diskusii sa riešila úloha antibiotik v prevencii komplikácií po cholangioskopii. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o finančne náročnú metodiku, hľadá sa spôsob jej úhrady.

Blok „obscure gastrointestinal bleeding“ bol venovaný diagnostike i aktuálnej situácii v Čechách i na Slovensku, čo viedlo k živej diskusii.

K problematike biologickej liečby u IBD pačby u IBD pacientov vystúpil zahraničný hosť kongresu Pieter Hindryckx, MD, PhD, z Ghent University Hospital, Belgicko, ktorý svojou prednáškou predstavil pozíciu GIT-selektívnej anti-adhéznej terapie Crohnovej choroby.

Piatkový program kongresu začal prednáškou doc. Ľ. Jurgoša venovanou Vavrovi Šrobárovi, slovenskému lekárovi a politikovi. Tento blok pokračoval prednáškou prof. A. Vavrečku, v ktorej zhodnotil vývoj ERCP na Slovensku a načrtol jeho ďalšiu budúcnosť.

V očakávanom IBD bloku vedenom poprednými odborníkmi v IBD problematike prof. M. Lukášom a dr. M. Huorkom odoznelo päť prednášok. Doc. T. Hlavatý sa zameral na prínos biologík a ich pozíciu v klinickej praxi.

Veľmi zaujímavo odprezentovanou prednáškou doc. P. Drasticha sme boli uvedení do problematiky možnosti IBD liečby transplantáciou stolice. Do tejto témy bola vhodne zakomponovaná prednáška dr. L. Gombošovej o možnostiach využitia antimykobakteriálnej liečby u IBD pačby u IBD pacientov.

Nový typ liečby anti-IL-12/IL-23 u pacientov s Crohnovou chorobou, ktorý je v súčasnosti veľmi očakávaný, predstavil dr. M. Greguš.

Posledná prezentácia venovaná indikáciám chirurgickej intervencie u pacientov s Crohnovou chorobou bola vedená v duchu tandemovej prednášky v podaní dr. M. Zakuciovej a dr. A. Vrzgulu.

V onkologickom bloku sa diskutovalo o CRC. Prednášky boli venované molekulárnej úrovni CRC, informácii o aktívnom prístupe v screeningovom programe CRC v ČR, ktorý je zavedený od roku 2000, a úlohe koloskopie v tomto screeningovom programe.  Posledná prednáška sa zaoberala endoskopickou paliatívnou liečbou za využitia kolorektálnych stentov.

XXXV. slovenský a český gastroenterologický kongres a 39. ročník slovenských a českých endoskopických dní možno hodnotiť ako podujatie, ktoré naplnilo svoj cieľ. Organizátorom patrí vďaka za ich vynaložené úsilie.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

Gastroenterologické  a hepatologické centrum Nitra

Špitálska 13

949 01 Nitra

Slovenská republika

ghugregus@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×