Recenze knihy


Autoři: P. Frič
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 348
Kategorie: Recenze knihy

Recenze knihy Hepatitida C

Urbánek P. Hepatitida C. Praha: Mladá Fronta 2017. 359 stran.

Tato monografie podrobně zpracovává složité a velmi významné téma. Virus hepatitidy C (HCV – hepatitis C virus) je významný patogen, který se vyznačuje některými zvláštnostmi, jako jsou schopnost interakce se sérovými lipoproteiny, velmi komplikovaný vstup viru do buňky a jeho intracelulární změny.

Virová etiologie onemocnění byla popsána v roce 1975 Feinstonem et al a HCV byl popsán v roce 1989 autory Choo et al. Postupné poznávání vlastností HCV bylo způsobeno omezenými možnostmi současných experimentálních metod. Nové technologie naopak nacházely rychlé uplatnění v nových poznatcích o biologii HCV.

Hepatitida C je v současnosti významný zdravotní problém v celé řadě populací, zejména v Africe a střední a východní Asii. V roce 2015 bylo celosvětově infikováno HCV 143 mil. osob a v důsledku hepatitidy C zemřelo na jaterní cirhózu 236 000 osob a na hepatocelulární karcinom 167 000 osob. Ve střední Evropě činí prevalence anti-HCV reaktivity 1,1–1,6 %. Další zvláštností hepatitidy C jsou časté přidružené choroby (smíšená kryoglobulinemie, autoimunitní choroby, B-buněčné lymfoproliferativní choroby, diabetes mellitus, diabetická nefropatie a membránová proliferativní glomerulonefritida).

V této souvislosti je třeba připomenout, že zatím není k dispozici vakcína proti HCV. Prevencí je snížení počtu narkomanů aplikujících drogy nitrožilně a testování darované krve. Hepatitida C je také nejčastější indikací jaterní transplantace, třebaže se virus po transplantaci obvykle vrací.

Autor člení téma do 13 kapitol a systematicky toto dělení dodržuje. Po historickém úvodu a definici HCV následují tři teoretické kapitoly věnované genomu HCV, jeho reprodukčnímu cyklu a laboratorní diagnostice HCV infekce. Zbývající kapitoly se zabývají klinickými aspekty hepatitidy C. Patří k nim epidemiologie, průběh HCV infekce a její projevy – jaterní fibróza, přidružené extrahepatální choroby, hepatocelulární karcinom, protivirová terapie a postup při dosažení setrvalé virologické odpovědi.

Poslední kapitola popisuje na necelých pěti stranách velmi objektivně vývoj tématiky hepatitidy C v ČR.  Autorovi se podařilo vytvořit na I. interní klinice 1. LF UK a ÚVN – VFN skupinu spolupracovníků a ve spojení s pracovníky dalších klinických pracovišť se podílet aktivně na vývoji terapie hepatitidy C, a to zejména od samého začátku velmi úspěšného obratu spojeného se zavedením terapie přímo působícími antivirotiky.

Tato publikace splňuje všechna kritéria, je velmi dobře čitelná a jistě úspěšně vyplní současný nedostatek české odborné literatury o hepatitidě C.

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

premysl.fric@uvn.cz


Zdroje

1. Feinstone SM, Kapikian AZ, Purcell RH et al. Transfusion-associated hepatitis not due to viral hepatitis type A or B. New Engl J Med 1975; 292: 767–770.

2. Choo QL, Kuo G, Weiner AJ et al. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. Science 1989; 244 (4902): 359–362.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×