Klinická a experimentální gastroenterologie


Autoři: T. Hucl
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 283-284
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

otevíráte prázdninové číslo časopisu, které Vám v sekci klinické a experimentální gastroenterologie nabízí několik zajímavých článků. Jsem rád, že podobně jako v loňském roce reprezentují práci z akademických i neakademických pracovišť různých specializací a z různých částí České a Slovenské republiky.

Achalázie jícnu je vzácné onemocnění charakterizované hypertonem dolního jícnového svěrače, jeho nedostatečnou relaxací při polknutí a ztrátou propulzivní peristaltiky jícnu. V posledních letech došlo k významnému průlomu v diagnostice této choroby pomocí manometrie s vysokým rozlišením a v léčbě pomocí perorální endoskopické myotonie. Tým kolegů ze Slovenska vedený P. Bánovčinem se jako obvykle věnoval patofyziologickému aspektu achalázie. Jako první studovali efekt sublinguálně podaného nitroglycerinu za pomoci manometrie s vysokým rozlišením. Prokázali, že nitroglycerin snižuje všechny parametry hodnotící tlak dolního jícnového svěrače. Z klinického hlediska by tento efekt mohl sloužit např. k odlišení achalázie od pseudoachalázie [1].

Navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer) stále existuje potřeba identifikace nových biomarkerů, které by sloužily k časné detekci nebo jako prediktivní či prognostické ukazatele. Hradecká skupina v čele s P. Morávkovou se o to pokusila pomocí S100P – proteinu s jasně definovanou rolí v karcinogenezi a progresi CRC. Sérové koncentrace byly vyšetřeny u velké skupiny pacientů s různě pokročilým CRC různých lokalizací. Autoři potvrdili předpokládanou asociaci s CRC, především u pacientů v klinickém stadiu IV. Výsledky jsou dobrým příslibem pro budoucí podrobnější studie [2].

Danišův stent patří do výkladní skříně českého biomedicínského průmyslu. Je velkou radostí, když se při pobytu na západoevropském pracovišti otevřou dveře skladu na endoskopii a objeví se stent firmy Ella-CS. E. Kostolná et al popisují světově jedinečný případ pacientky, u které byl Danišův stent nejen úspěšně zaveden v léčbě rekurentního varikózního krvácení, ale také ponechán až do doby úspěšné transplantace jater a poté odstraněn. Autoři současně v diskuzi stručně shrnují rozsáhlé zkušenosti jejich centra s použitím Danišova stentu v různých indikacích, které jsou jistě hodny zpracování do světové literatury [3].

Jelikož se v naší praxi stále méně setkáváme s pacienty infikovanými  H. pylori, o to více nás zaskočí situace, kdy eradikační léčba selhala. Pro léčbu 2. linie existuje řada doporučených alternativ, pro případ 3. linie je již situace složitější. Zde je často nezbytné využití kultivace a stanovení citlivosti. Dle brněnských autorů však ani to nemusí dát definitivní řešení. L. Králíček et al prezentují soubor 23 pacientů, u kterých byla provedena kultivace po selhání 2. linie léčby. Přestože byly kmeny H. pylori citlivé na běžná antibiotika, pouze u 13 % pacientů byla eradikace úspěšná. Důvod této překvapivě nízké účinnosti zůstává neznámý [4].

V dnešní době sofistikované medicíny si stále méně uvědomujeme, že dobře odebraná anamnéza může zachránit život pacienta. Takovým příkladem je případ, který popisují J. Maceček et al. Pacient ve věku 82 let, hemodynamicky stabilní s nevelkým poklesem hemoglobinu, byl přijat pro krátkou anamnézu enteroragie. Jen anamnéza náhrady aorty pro aneuryzma před 4 lety vedla k provedení CT angiografie, která píštěl prokázala [5].

V loňském prázdninovém čísle jsme představili práce několika mladých autorů, které byly ve své pilotní podobě. Byl jsem za to velmi rád a doufal, že publikace v našem časopise je povzbudí v další práci tak, aby projekty dokončili a prezentovali je v časopisech impaktovaných. Pokud se tak nepodařilo, doufám, že se to podaří v roce následujícím, anebo že se přidá někdo z autorů letošních.

Přeji Vám hezký zbytek prázdnin.


doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

koeditor sekce klinická  a experimentální gastroenterologie

tomas.hucl@ikem.cz


Zdroje

1. Bánovčin P, Ďuriček M, Lipták P et al. Vplyv nitroglycerínu na manometrické parametre u pacientov s achaláziou. Gastroent Hepatol 2017; 71 (4): 287–292. doi: 10.14735/amgh2017287.

2. Morávková P, Kohoutová D, Drahošová M et al. Sérové koncentrace S100P proteinu u pacientů s kolorektálním karcinomem. Gastroent Hepatol 2017; 71 (4): 293–298. doi: 10.14735/amgh2017293.

3. Kostolná E, Fraňková S, Šperl J et al. Samoexpandibilní potahovaný metalický stent Daniš jako bridging k transplantaci jater. Gastroent Hepatol 2017; 71 (4): 299–303. doi: 10.14735/amgh2017299.

4. Králíček L, Kroupa R, Ševčíková A et al. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby. Gastroent Hepatol 2017; 71 (4): 304–309. doi: 10.14735/amgh2017csgh.info02.

5. Maceček J, Staňka B, Šťastný J et al. Protézoduodenální píštěl – příčina masivního krvácení do gastrointestinálního traktu. Gastroent Hepatol 2017; 71 (4): 310–314. doi: 10.14735/amgh2017310.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×