Komentář k lékovému profilu
Rifaximin – terapeutické vlastnosti


Autoři: P. Frič
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 355
Kategorie: Komentář

Rifaximin (R) byl předmětem zájmu tohoto časopisu v minulosti článkem autorů Kamenář et al [1] a v současnosti článkem M. Bortlíka [2] označeným jako lékový profil. Obě publikace se zabývají R jako antiinfektivem. O jeho jiných účincích pojednává pouze jedna věta v první publikaci. Podle ní „klinické studie žádné významnější ovlivnění metabolizmu léčiv izoenzymy cytochromu P450 in vivo neprokázaly“.

R je α-polymer rifamycinu a interferuje s transkripcí bakteriální RNA polymerázy vazbou na její β-podjednotku. To vede k blokádě translokace, která normálně následuje po vytvoření první fosfodiesterové vazby. Neantiinfekční účinky R je možno považovat za neméně významné. R aktivuje a zvyšuje expresi pregnane-X-receptoru (PXR), jakož i genů jím regulovaných.  Prvotní funkcí PXR je vyhledávání škodlivých látek (xenobiotik), na které odpovídá zvýšenou expresí detoxikačních proteinů a odstraněním xenobiotik z organizmu.

PXR patří do souboru (superfamily) jádrových receptorů obsahujících transkripční faktory s vazebnou doménou pro ligand a doménou pro DNA.  Kódovaný protein je transkripčním regulátorem genu CYP3A4, který kóduje cytochrom P450. CYP3A4 vytváří heterodimer s 9-cisretinovou kyselinou a PXR receptorem. Tento je aktivován různými agens vč. rifamycinu a dexametazonu.

R rovněž tlumí prostřednictvím aktivace PXR signální dráhu NF-κB s následným snížením exprese prozánětlivých cytokinů, což přispívá mimo jiné k zachování integrity střevní slizniční bariéry. Úloha PXR v etiologii idiopatických střevních zánětů může být považována za velmi důležitou. Aktivace a zvýšení exprese PXR prostřednictvím R je proto významným opatřením v terapii IBD [3–5].

K současným poznatkům o PXR významně přispěli pracovníci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové svými impaktovanými studiemi od roku 2013. Patří k nim: 1. zjištění posttranslačních a posttranskripčních úprav působením PXR v regulaci cytochromu P450 superfamily [6], 2. selektivní zvýšení regulace hlavních izoforem CP3A subfamily prostřednictvím PXR [7], 3. nález resveratrolu jako inhibitoru PXR [8] a 4. útlum regulace transportéru organických kationů 1 v lidských hepatocytech prostřednictvím PXR [9]. Tyto nálezy českých autorů si zaslouží uznání a mohou být podnětem k dalším aplikacím R vč. chorob trávicího ústrojí.

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Interní klinika

LF UK a ÚVN – VFN Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

premysl.fric@uvn.cz


Zdroje

1. Kamenář D, Špičák J. Rifaximin v léčbě gastrointestinálních onemocnění. Gastroent Hepatol 2014; 68 (3): 230–236.

2. Bortlík M. Rifaximin – terapeutické vlastnosti. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 271–272. doi: 10.14735/amgh2017271.

3. Cheng J, Shah YM, Ma X et al. Therapeutic role of Rifaximin in inflammatory bowel disease: Clinical implication of human pregnane X receptor activation. J Pharmacol Exp Ther 2010; 335 (1): 32–41. doi: 10.1124/jpet.110.170225.

4. Cheng J, Shah M, Gonzalez FJ. Pregnane X receptor as a target for treatment of inflammatory bowel disorders. Trends Pharmacol Sci 2012; 33 (6): 323–330. doi: 10.1016/j.tips.2012.03.003.

5. Mencarelli A, Migliorati M, Barbanti M et al. Pregnane-X-receptor mediates the anti-inflammatory activities of rifaximin on detoxification pathways in intestinal epithelial cells. Biochem Pharmacol 2010; 80 (11): 1700–1707. doi: 10.1016/j.bcp.2010. 08.022.

6. Smutny T, Mani S, Pavek P. Post-translational and post-transcriptional modifications of pregnane-X-receptor (PXR) in regulation of cytochrome P450 superfamily. Curr Drug Metab 2013; 4 (10): 1059–1069.

7. Smutny T, Bitman M, Urban M et al. UO126, a mutagen-activated protein kinase 1 and 2 (MEK 1 and 2) inhibitor selectively up-regulates main isoforms of CYP3A subfamily via a pregnane X receptor (PXR) in HepG2 cells. Arch Toxicol 2014; 88 (12): 2243–2259. doi: 10.1007/ s00204-014-1254-2.

8. Smutny T, Pavek P. Resveratrol as an inhibitor of pregnane X receptor (PXR): another lesson in PXR antagonism. J Pharmacol Sci 2014; 126 (2): 177–178.

9. Hyrsova L, Smutny T, Carazo A et al. The pregnane-X-receptor down-regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) by competing for („squelching“) SRC-1 coactivator. Br Pharmacol 2016; 173 (10): 1703–1715. doi: 10.1111/bph.13472.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se