Májové hepatologické dny


Autoři: P. Urbánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 324
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Ve dnech 15.–17. května 2013 se v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp uskutečnily XLI. májové hepatologické dny (MHD) – výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP. Stejně jako v posledních letech, i letos se sjezd skládal ze tří hlavních částí. Ze sekce lékařské, sesterské a z postgraduálního kurzu. Další nedílnou součástí odborného programu byla satelitní sympozia partnerů a sponzorů akce.

Letošní program reagoval na ak­tuální dění v hepatologii, především tedy na úžasnou progresi a rozvoj terapeutických možností chronické virové hepatitidy C. Tomuto tématu byl věnován z velké části postgraduální kurz. Letošní ročník byl výjimečný tím, že k účasti na kurzu byli přizváni zahraniční specialisté věnující se řadu let tématu přímo působících virostatik, kteří mají neocenitelné osobní zkušenosti a také přístup k řadě originálních dat z různých subanalýz mnoha multicentrických studií, včetně registračních studií s boceprevirem a telaprevirem. V rámci kurzu nebyla věnována pozornost „pouze“ terapii virové hepatitidy C, ale také možnostem určení stadia jaterní fibrózy při tomto onemocnění neinvazivními metodami, jako tranzientní elastografií, a transplantaci jater pro tuto diagnózu.

Témata volných sdělení, která byla přijata k ústní prezentaci, se věnovala především jaterní cirhóze a jejím komplikacím, transplantaci jater a opět virovým hepatitidám. Zajímavé informace zazněly mimo jiné na téma virové hepatitidy E. Úroveň a kvalita zpracování prakticky všech prezentací byla velmi vysoká. Je třeba poděkovat naprosté většině autorů i za dodržování časového limitu pro jednotlivá sdělení, s čímž byly v minulých letech opakovaně problémy. Velmi potěšitelná byla poměrně vysoká účast na sesterské sekci, přestože celkový počet přihlášených sester byl ve srovnání s předchozím ročníkem nižší.

Vrcholem společenského programu byl čtvrteční galavečer ve velkém sále Grandhotelu Pupp, v jehož průběhu jsme byli svědky významné události. U příležitosti vyhlašování důležitých životních jubileí byla výborem ČHS ČLS JEP udělena Zlatá medaile ČLS JEP paní prof. MUDr. Marii Brodanové, DrSc., a prof. MUDr. Zdeňku Marečkovi, DrSc. Oba jmenovaní patřili a patří i nadále k vůdčím osobnostem české hepato­logie, oba stáli u vzniku naší společnosti, s hepatologií a hepatologickou společností spojili prakticky celou svoji profesionální kariéru. Za to jim právem patří naše upřímné poděkování a přání mnoha úspěchů a zdraví do dalších let.

Kromě Zlatých medailí byly v průběhu večera předány ještě další ceny: Cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci otištěnou v roce 2012 a Cena prof. Ježka za nejlepší práci na téma virových hepatitid. Jména oceněných autorů i citace oceněných publikací lze najít na ­www.ces-hep.cz. Dále byly uděleny ceny za nejlepší prezentované postery, a to jak v části klinické, tak v části teoretické. Všem oceněným znovu gratuluji a přeji mnoho elánu, badatelského a publikačního nadšení do dalších let!

Na závěr několik statistických dat. V průběhu sjezdu bylo prezentováno 23 volných sdělení a mnoho posterů. Registrováno bylo celkem 310 účastníků, lékařů 196, sester 56. Akce se dále zúčastnilo celkem 16 firem – poděkování patří především generálním partnerům (firmy MSD, Roche, Janssen-Cilag a Gilead Sciences) a hlavnímu partnerovi (Bayer), bez jejichž významné podpory by se kongres vůbec nemohl uskutečnit.

Pokud bych měl z pozice jednoho z hlavních organizátorů akce celý XLI. ročník MHD zhodnotit, domnívám se, že ho lze prohlásit za velmi úspěšný, a to jak po stránce programové, tak po stránce společenské. Pevně věřím, že i v dalším letech se nám podaří udržet vysokou návštěvnost sjezdu i jeho vynikající odbornou úroveň.

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

předseda ČHS ČLS JEP

petr.urbanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se