Májové hepatologické dny


Autoři: P. Urbánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 324
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Ve dnech 15.–17. května 2013 se v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp uskutečnily XLI. májové hepatologické dny (MHD) – výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP. Stejně jako v posledních letech, i letos se sjezd skládal ze tří hlavních částí. Ze sekce lékařské, sesterské a z postgraduálního kurzu. Další nedílnou součástí odborného programu byla satelitní sympozia partnerů a sponzorů akce.

Letošní program reagoval na ak­tuální dění v hepatologii, především tedy na úžasnou progresi a rozvoj terapeutických možností chronické virové hepatitidy C. Tomuto tématu byl věnován z velké části postgraduální kurz. Letošní ročník byl výjimečný tím, že k účasti na kurzu byli přizváni zahraniční specialisté věnující se řadu let tématu přímo působících virostatik, kteří mají neocenitelné osobní zkušenosti a také přístup k řadě originálních dat z různých subanalýz mnoha multicentrických studií, včetně registračních studií s boceprevirem a telaprevirem. V rámci kurzu nebyla věnována pozornost „pouze“ terapii virové hepatitidy C, ale také možnostem určení stadia jaterní fibrózy při tomto onemocnění neinvazivními metodami, jako tranzientní elastografií, a transplantaci jater pro tuto diagnózu.

Témata volných sdělení, která byla přijata k ústní prezentaci, se věnovala především jaterní cirhóze a jejím komplikacím, transplantaci jater a opět virovým hepatitidám. Zajímavé informace zazněly mimo jiné na téma virové hepatitidy E. Úroveň a kvalita zpracování prakticky všech prezentací byla velmi vysoká. Je třeba poděkovat naprosté většině autorů i za dodržování časového limitu pro jednotlivá sdělení, s čímž byly v minulých letech opakovaně problémy. Velmi potěšitelná byla poměrně vysoká účast na sesterské sekci, přestože celkový počet přihlášených sester byl ve srovnání s předchozím ročníkem nižší.

Vrcholem společenského programu byl čtvrteční galavečer ve velkém sále Grandhotelu Pupp, v jehož průběhu jsme byli svědky významné události. U příležitosti vyhlašování důležitých životních jubileí byla výborem ČHS ČLS JEP udělena Zlatá medaile ČLS JEP paní prof. MUDr. Marii Brodanové, DrSc., a prof. MUDr. Zdeňku Marečkovi, DrSc. Oba jmenovaní patřili a patří i nadále k vůdčím osobnostem české hepato­logie, oba stáli u vzniku naší společnosti, s hepatologií a hepatologickou společností spojili prakticky celou svoji profesionální kariéru. Za to jim právem patří naše upřímné poděkování a přání mnoha úspěchů a zdraví do dalších let.

Kromě Zlatých medailí byly v průběhu večera předány ještě další ceny: Cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci otištěnou v roce 2012 a Cena prof. Ježka za nejlepší práci na téma virových hepatitid. Jména oceněných autorů i citace oceněných publikací lze najít na ­www.ces-hep.cz. Dále byly uděleny ceny za nejlepší prezentované postery, a to jak v části klinické, tak v části teoretické. Všem oceněným znovu gratuluji a přeji mnoho elánu, badatelského a publikačního nadšení do dalších let!

Na závěr několik statistických dat. V průběhu sjezdu bylo prezentováno 23 volných sdělení a mnoho posterů. Registrováno bylo celkem 310 účastníků, lékařů 196, sester 56. Akce se dále zúčastnilo celkem 16 firem – poděkování patří především generálním partnerům (firmy MSD, Roche, Janssen-Cilag a Gilead Sciences) a hlavnímu partnerovi (Bayer), bez jejichž významné podpory by se kongres vůbec nemohl uskutečnit.

Pokud bych měl z pozice jednoho z hlavních organizátorů akce celý XLI. ročník MHD zhodnotit, domnívám se, že ho lze prohlásit za velmi úspěšný, a to jak po stránce programové, tak po stránce společenské. Pevně věřím, že i v dalším letech se nám podaří udržet vysokou návštěvnost sjezdu i jeho vynikající odbornou úroveň.

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

předseda ČHS ČLS JEP

petr.urbanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více