Oxid dusnatý (NO), intermediární produkty NO a jejich vliv na patogenezi osteoartrózy


Nitric Oxide (NO), Intermediary NO Products and their Effect on thePathogenesis of Osteoarthritis

The inflammatory process and its contribution to the progression of osteoarthritis (OA) is probablymuch more important than assumed formerly. Interleukin-1 (IL-1) and tumour necrosis factor-α(TNF-α), the proinflammatory cytokines enhance the destructive processes in cartilage not only inRA but also in OA patients. Both of these cytokines are also capable of inducing the production ofnitric oxide (NO) in chondrocytes. NO is a reactive radical considered to be one of the inflammatorymediators which is synthesized via the oxidation of arginine by a family of nitric oxide synthases(NOS).We differentiate the constitutive (endothelial,ecNOS andneuronal,ncNOS)and the inducible(iNOS) isoforms. NO is a multifunctional molecule that mediates various biological processesespecially relaxation of smooth muscles, inflammation and host defense mechanisms against pathogens.Proinflammatory effects are vasodilatation, oedema, cytotoxicity and the mediation of cytokine-dependent processes that can lead to tissue destruction. On the other hand, production of NOby endothelial cell NOS serves antiinflammatory function by preventing the adhesion and releaseof oxidantsby activated neutrophils.NOinhibits cellular respirationandATPsynthesis, particularlyunder condition of low oxygen tension, which is found in the compartment of joint cavities. Thiseffect of NO on the energy metabolism is accompanied by the suppression of proteoglycan synthesisand up-regulation of stress-induced proteins by chondrocytes. In this paper we try to describevarious roles of nitric oxide, intermediate products of NO, its contribution to cartilage destructionand finally potential therapeutic implications of NO inhibition in patients with OA.

Key words:
osteoarthritis, nitric oxide, nitric oxide synthases


Autoři: L. Šenolt;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 42-50.
Kategorie: Články

Souhrn

Účast zánětu v progresi osteoartrózy (OA) je pravděpodobně větší než se dříve uvádělo. Prozánětlivécytokiny interleukin-1 (IL-1) a tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α) zesilují destruktivní procesyv chrupavce u pacientů nejen s revmatoidní artritidou (RA), ale i osteoartrózou. Oba tyto cytokinyjsou také odpovědné za indukci syntézy oxidu dusnatého (NO) chondrocyty. Jedná se o reaktivníradikál, který můžeme též považovat za jeden z mediátorů zánětu. Je syntetizován oxidací argininuza účasti enzymů ze skupiny nitroxidsyntáz (NOS). Rozlišujeme konstitutivní (endoteliální, ecNOSa neuronální, ncNOS) a inducibilní (iNOS) izoformy těchto enzymů. NO je multifunkční molekulaúčastnící se mnoha biologických procesů, například relaxace hladké svaloviny, zánětlivého procesua obranných mechanismů proti cizorodým mikroorganismům. Prozánětlivé vlastnosti zahrnujívazodilataci, otok, cytotoxicitu a cytokiny zprostředkovanou tkáňovou destrukci. Na druhé straněsyntéza NO endoteliálními NOS působí protektivně, protizánětlivě, omezením buněčné adhezea uvolňováním oxidačních látek aktivovanými neutrofily. NO navozuje inhibici buněčného dýchánía syntézy ATP zejména za podmínek nízké tenze kyslíku, kterou kompartment kloubní dutinysplňuje. Tento efekt oxidu dusnatého na energetický metabolismus je spojen s poklesem syntézyproteoglykanů chondrocyty a zvýšenou syntézou stresem indukovaných proteinů. V tomto článkuse pokusíme popsat roli oxidu dusnatého, intermediárních produktů NO jejich vliv na destrukcichrupavky a konečně možnost terapeutického využití inhibice syntézy NO u pacientů s OA.

Klíčová slova:
osteoartróza, oxid dusnatý, nitroxidsyntázy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se