Paraneoplastické revmatické syndromy


Paraneoplastic Rheumatic Syndromes

Malignant tumours may be associated with paraneoplastic rheumatic syndromes which developwithout direct invasion of tumour cells into tissues and are caused by humoral mediators. A numberof these syndromes was described – the most frequent ones include hypertrophic osteoarthropathy,carcinomatous polyarthritis, dermatomyositis and paraneoplastic vasculitis. Less frequently fascitis,Raynaud’s syndrome, digital gangrene, erythromelalgia,Lambert-Eaton’smyasthenia andothersare encountered. The list of rheumatic syndromes associated with malignant processes is extendingsteadily and recently in this group also benign oedematous polysynovitis, neutrophil dermatoses,osteomalacia and antiphospholipid syndrome are included.Musculoskeletal symptoms may developconcurrently with, before or after manifestation of the tumorous process and may also predict itsrecurrence. Clinical manifestations copy as a rule the course of the primary tumourous disease thetreatment of which frequently leads to disappaearance of rheumatic symptoms. Musculoskeletalmanifestations may draw attention to the presence of a latent tumorous process and make its earlydetection and initiation of therapy possible. The submitted paper reviews paraneoplastic rheumaticsyndromes and is concerned withmechanisms of their development, clinical picture andtherapeuticpossibilities.

Key words:
malignant tumours, rheumatic disease, paraneoplastic syndromes


Autoři: V. Vavrdová
Působiště autorů: III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 26-34.
Kategorie: Články

Souhrn

Maligní nádory mohou být provázeny paraneoplastickými revmatickými syndromy, které vznikajíbez přímé invaze nádorových buněk do tkání a jsou způsobeny humorálními mediátory. Těchtosyndromů byla popsána celá řada – mezi nejčastější patří hypertrofická osteoartropatie, karcinomatóznípolyartritida, dermatomyozitida a paraneoplastická vaskulitida. Vzácněji se vyskytujífascitida, panikulitida, Raynaudův syndrom, digitální gangréna, erytromelalgie, Lambert-Eatonovamyastenie a další. Seznam revmatických syndromů spojených se zhoubnými procesy se stále rozšiřujea nově jsou do této skupiny zařazovány rovněž benigní edematózní polysynovitida, neutrofilnídermatózy, osteomalacie a antifosfolipidový syndrom. Muskuloskeletální příznaky se mohou objevitsoučasně, před či po manifestaci národového procesu a mohou rovněž předpovídat jeho rekurenci.Klinické projevy obvykle kopírují průběh primárního nádorového onemocnění, jehož léčba častovede k vymizení revmatických příznaků. Muskuloskeletální projevy mohou upozornit na přítomnostskrytého nádorového procesu a umožnit jeho včasnou detekci a zahájení terapie. Předloženésdělení podává přehled paraneoplastických revmatických syndromů a zabývá se mechanismy jejichvzniku, klinickým obrazem a léčebnými možnostmi.

Klíčová slova:
zhoubné nádory, revmatická onemocnění, paraneoplastické syndromy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se