Antifosfolipidový syndrom s transverzálnímyelopatií – kazuistika


AntiphospholipidSyndrome with Transverse Myelopathy – Case-report

The authors describe a case of a 62-year-old woman with the sudden development of mild paraparesisof the lower extremities with hypaesthesia from dermatome Th5 in a distal direction and witharrest of micturition and defaecation. The laboratory finding revealed a higher ESR and CRP, theimmunological examination revealed an elevated value of anti-dsDNA, anti-ssDNA and CIK. As toantiphospholipid antibodies the LA value was elevated, while anticardiolipin antibodies were notfound. A number of other examinations incl. radiological ones were made. Magnetic resonance ofthe spine revealed a hydromyelic cyst in the area Th 3–8. The disease was at the beginningcomplicated by the development of deep phlebothrombosis of the right lower extremity. Afterevaluation of all clinical and laboratory results the condition was classified as secondary antiphospholipidsyndrome with manifestations of a transverse spinal lesion with acute paraparesis of thelower extremities in conjunction with systemic disease which most probably was systemic lupuserythematosus. Treatment with corticosteroids, immunosuppressives (cyclophosphamide) and anticoagulants(warfarin, anopyrin) led within several months to normalization of the general condition,restoration of urinary excretion and defaecation and substantial regression of the paraparesisof the lower extremities and the ability of independent gait.

Key words:
antiphospholipid syndrome, transverse myelopathy, paraparesis, hydromyelic cyst,systemic lupus erythematosus, immunosuppressive drugs


Autoři: D. Opíchalová 1;  L. Faltýnek 1;  P. Horák 1;  M. Heřman 2;  R. Dryml 3
Působiště autorů: III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc 2Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc 3Neurologické oddělení VN, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 51-56.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují případ 62leté ženy s náhlým rozvojem chabé paraparézy dolních končetin s hypestéziíod dermatomu Th 5 distálně a s reflexní zástavou močení a defekace. V laboratorním obrazebyla zjištěna vyšší hodnota sedimentace a CRP, při imunologickém vyšetření zvýšena hodnotaanti-dsDNA, anti-ssDNA a CIK. Z antifosfolipidových protilátek byla zvýšená hodnota LA, antikardiolipinovéprotilátky zvýšeny nebyly. Byla provedena řada dalších vyšetření, včetně radiologických.Při magnetické rezonanci páteře byla nalezena hydromyelická cysta v oblasti Th 3–8. Onemocněníbylo v úvodu komplikováno rozvojem hluboké flebotrombózy pravé dolní končetiny. Pozhodnocení všech klinických i laboratorních výsledků byl stav uzavřen jako sekundární antifosfolipidovýsyndrom s projevy transverzální míšní léze s akutně vzniklou paraparézou dolních končetinpři systémovém onemocnění, které nejspíše zapadalo do obrazu systémového lupus erythematodes.Léčba kortikosteroidy, imunosupresivy (Cyklofosfamid) a antikoagulancii (Warfarin,Anopyrin)vedla v průběhu několika měsíců k úpravě celkového stavu s úpravou močení a defekace a k podstatnéregresi paraparézy dolních končetin s možností samostatné chůze.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, transverzální myelopatie, paraparéza, hydromyelickácysta, systémový lupus erythematodes, imunosupresiva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se